Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 23.03.2018 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhových komisií, overovateľov a určenie zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Investičný zámer obstarania 12. b.j. – bytový dom
 5. Urbanistická štúdia územia v časti rómska osada
 6. Rozpočet obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020
 7. Správa HK k predloženému rozpočtu obce na rok 2018
 8. Aktuálne čerpanie rozpočtu
 9. Prideľovanie dotácií z rozpočtu obce na rok 2018
 10. Vyradenie školského klubu zo siete škôl
 11. Diskusia – rôzne
 12. Záver

Dokumenty zo zastupiteľstva:

Zápisnica 14-2018 (23.03.2018) (85.9 KiB) 176 Uznesenia - 14 (23.03.2018) 328-342 (121.2 KiB) 225

Účasť poslancov na zasadnutí OZ:

Mená poslancov 23.03.
Ján Beňa O
Dušan Bilý O
Ján Bortník O
Jozef Cudrák O
Ján Frandofer X
Dana Chomjaková O
Jozef Leškovský O
Ján Šandala O
Rastislav Štibrich O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

Videné: 145 krát

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-23-03-2018-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.