Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 13.07.2017 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Kúpa pozemku E KN 313/200
 4. Predaj parciel pre účastníkov projektu DOM.ov na výstavbu rodinných domčekov
 5. Zastavovací plán – reparcelizácia parcely
 6. Schválenie vstupu obce do projektu cez dotácie ÚVPRK a do výzvy na sociálny podnik
 7. Návrh zápisu do kroniky obce za r. 2016
 8. Odvolanie Urbárskej spoločnosti pozemkového spoločenstva Lenartov
 9. Rôzne – preloženie ihriska na rómskej osade, oslavy obce
 10. Diskusia
 11. Záver

Dokumenty zo zastupiteľstva:

Zápisnica 10-2017 (13.07.2017) (45.9 KiB) 289 Uznesenia - 10 (13.7.2017) 266 - 284 (92.6 KiB) 290

Účasť poslancov na zasadnutí OZ:

Mená poslancov 13.07.
Ján Beňa O
Dušan Bilý O
Ján Bortník O
Jozef Cudrák X
Ján Frandofer O
Dana Chomjaková X
Jozef Leškovský O
Ján Šandala O
Rastislav Štibrich X

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

Videné: 164 krát

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-13-07-2017-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.