Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 12. novembra 2014 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

  1. Úvod
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, určenie zapisovateľa.
  3. Územný plán obce Lenartov – schválenie
  4. Diskusia
  5. Návrh na uznesenie
  6. Záver

 

Dokumenty zo zastupiteľstva:

Zapisnica č. 8 - 2014 (34.3 KiB) 268

Uznesenia - č. 88 - 95 / 2014 (128.9 KiB) 355

 

Účasť poslancov na zasadnutí OZ:

Mená poslancov
Ján Beňa O
Ján Bortník O
Veronika Barbuľáková O
Jozef Leškovský O
Michal Chomjak O
Marián Bilý O
Dušan Bilý X
Ján Šandala O
František Cundra O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu

Videné: 896 krát

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-12-novembra-2014-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.