Print this Článok

Za vzdelaním krok za krokom

Čas letných prázdnin definitívne uplynul a my sme plní nadšenia a očakávania začali nový školský rok 2018/2019. Pre žiakov skončili dni voľnosti a oni s pani učiteľkami začali nielen opakovať minuloročné učivo ale aj získavať nové vedomosti, zručnosti, návyky i poznatky o okolitom svete. Prvýkrát do lavíc zasadlo aj 16 nových žiakov. V škole sa vyučuje v dvojzmennej prevádzke 87 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v 8 triedach, z toho v 0. ročníku, v špecializovanej triede 1.B, v troch špeciálnych triedach a v troch bežných triedach.

Popri prioritnom plnení úloh a cieľov výchovno-vzdelávacieho procesu, oboznámení sa so školským poriadkom, zásadami bezpečného správania, ochrany zdravia, smernicou k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov sme pri príležitosti Európskeho týždňa športu koordinovali aktivity spojené s pohybom na športovom podujatí na obecnom ihrisku i školskej záhrade a tým sme rozvíjali u žiakov rýchlosť, silu, vytrvalosť a športovú zdatnosť. 

Medzinárodný deň čokolády sa  niesol v znamení prezentácie, kreslenia  i ochutnávky horúcej čokolády a rôznych druhov sladkej pochúťky tými najmenšími, našimi prvákmi. Prítomní sa okrem iného dozvedeli aj to, že konzumácia čokolády v primeranom množstve má zdraviu prospešné účinky. Ľutovali len tí, ktorí chýbali.

V rámci Európskeho dňa jazykov nás poctil už tradične svojou návštevou p. Ján Bortník a predstavil nám v rámci kultúrnej a jazykovej rozmanitosti ďalšiu z európskych krajín – Poľsko. Pútavou a veku primeranou formou prezentoval známe i menej známe zaujímavosti krajiny, za čo sa mu žiaci odvďačili veľkým potleskom a spevom piesní v rómskom i anglickom jazyku. 26. septembra 2018 si naši žiaci pripomenuli Svetový deň mlieka. V úvode dňa si pripli vizitky s logom dňa, prezreli si poučnú prezentáciu, farbili, strihali, tvorili, výsledkom čoho bola krava – producentka mlieka, ochutnávali mlieko a výrobky z neho.

Svetový deň srdca si posledný septembrový týždeň predstavili formou zážitkového vyučovania žiaci 3.A triedy. Spoločne darovali svojim srdiečkam pesničku, na plastovej makete sa oboznámili s činnosťou a funkciou srdca a vyrobili krásne srdiečkové pozdravy. V závere vyučovania vytvorili z ovocia zdravý obed pre zdravé srdiečka. 

V novom školskom roku si na ceste za vzdelaním poprajme hlavne veľa síl, pevné zdravie a trpezlivosť. Budú ju potrebovať nielen žiaci, ale aj my učitelia, aby sme to za podpory obce a rodičov spoločnými silami zvládli. Nech sa nám všetkým darí!

 

Foto:

Videné: 186 krát

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/za-vzdelanim-krok-za-krokom/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.