Print this Článok

Vyhodnotenie kvízu – Ako poznáš svoju rodnú dedinu

Správne odpovede:

1. Od ktorého roku začína zápis vo farskej  matrike v Lenartove?

     A. 1584                      B. 1485                           C. 1854

2. Akú rozlohu má chotár Lenartova?

     A. 1744 ha                 B. 1447 ha                       C. 1474 ha

3. V ktorom roku bolo založené Jednotné roľnícke družstvo v Lenartove?

     A. 1950                     B. 1960                            C. 1965

4. V ktorom roku sa začali práce na regulácii Večného potoka?

    A. 1960                      B. 1966                            C. 1968

5. Kedy bol posvätený kostol sv. Leonarda?

    A. 1826                      B. 1828                            C. 1726

6. Koľko vážil nájdený lenartovský meteorit?

    A. 105,8 kg                B. 108,5 kg                      C. 501,8 kg

7. V starej škole sa vyučovalo po maďarsky, od kedy sa znova v Lenartove začalo učiť po slovensky?

   A. 1918                      B. 1919                            C. 1920

8. Aká spoločnosť predchádzala urbárskej spoločnosti v Lenartove?

   A. Karol a spol.           B. Šoltýs a spol.              C. Beňa a spol.

9. Ako sa volali nákovy na naklepávanie čepelí v kováčstve?

  A. tetky                       B. babky                          C.ujčiné

10. Koľko trvalo pálenie dreveného uhlia od zapálenia mile?

  A. 3-6 dní                     B. 3-6 mesiacov                C. 36 dní

11.Misionár Andrej Kaputa, ktorý šíril kresťanstvo na Papua Nová Guinea pôsobil pod menom:
       A.  Brat Hieronym                B. Brat Leonard                 C. Brat Tiburtius

12. Partizánska skupina pôsobiaca v  Lenartove počas  2.svetovej vojny sa nazývala:
       A.  Lipa                              B. Bučina.                         C. Jedľa
 

13. Kultúrny dom v Lenartove bol postavený v roku :
       A.  1966                             B. 1968                             C. 1970

14.  V ktorom roku bol v chotári obce nájdený meteorit?
       A.1714                               B.1914                              C.1814  

15. Elektrifikácia obce bola dokončená v roku:
      A.1949                                B.1960                              C.1961

 

Výherkyňou darčekového koša sa stáva p. Jana Šandalová.

Cenu si môžete prevziať na OcÚ počas pracovných dní od 7:30 – 15:30 hod.
Videné: 367 krát

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/vyhodnotenie-kvizu-ako-poznas-svoju-rodnu-dedinu/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.