Print this Článok

Výberové konanie na pracovné miesto

OBEC LENARTOV

                      Lenartov 37, 08606  Malcov                      Výberové konanie na pracovné miesto

 

            Obec Lenartov, v zastúpení starostkou obce, vypisuje v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

 

 

Kurič – údržbár

 

 

Informácie o pracovnom mieste:

Miesto práce: Obec Lenartov – Základná škola

Termín nástupu: 01.06.2012

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok

 

Náplň práce:

–        bežná údržba priestorov Základnej školy

–        obsluha nízkotlakovej kotolne

–        schopnosť bezpečne riadiť a viesť pracovné stroje a mechanizmy (traktorová kosačka, traktor s vlečkou)

–        údržba a bežné opravy pracovných strojov, mechanizmov a bežného zariadenia, vedenie bežných záznamov o prevádzke pracovného stroja

–        obsluha vykurovacích a ohrievacích zariadení na tuhé palivo, zabezpečenie kotolne palivom

–        vykonávanie bežnej údržby, čistenie a mazanie vyhrievacích telies, kontrola nastavenia čerpadiel

–        upratovanie prevádzkových priestorov a vedenie prevádzkových záznamov

–        údržba a oprava strojov a strojových zariadení

–        údržba miestnych komunikácií v okolí školy – letné, zimné obdobie

–        jednoduché murárske a údržbárske práce

–        ďalšie práce podľa pokynov nadriadeného

 

Požiadavky na zamestnanca:

–        požadované vzdelanie minimálne stredoškolské bez maturity

–        vodičský preukaz skupiny B, C, T – nutný

–        zváračský preukaz ZE1 a ZG1, CO2 – výhodou

–        kuričský preukaz a Obsluha tlakových zariadení – výhodou

–        pilčícky preukaz – výhodou

Požadovaná prax: Áno, prax v údržbe výhodou

 

 

 

 

Osobnostné predpoklady:

–        dobrá manuálna zručnosť

–        flexibilita

–        dobrý zdravotný stav

–        schopnosť vykonávať prácu aj v mimopracovnom čase

 

Požadované doklady:

  1. prihláška do výberového konania
  2. kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  3. kópie absolvovaných kurzov
  4. životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe
  5. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a predložených dokladoch
  6. písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania /podľa zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov/

 

Prihlášky s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením:

„Výberové konanie – Neotvárať“

Je potrebné doručiť do 21. Mája 2012 do 16.00 hodiny na adresu:

Obecný úrad Lenartov

086 06  Malcov

 

Výsledky výberového konania budú prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania, oznámené poštou.

 

 

 

Ing. Jana Bľandová, v.r.

starostka obce

 

Videné: 676 krát

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/vyberove-konanie-na-pracovne-miesto/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.