Všetky články

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/7-rocnik-lenartovskej-kvapky-krvi/

Počas posledných dní Policajný zbor zaznamenal nárast tragických nehôd s účasťou chodcov. Z analýz vyplynulo, že prevažná časť tragických nehôd sa stala za zníženej viditeľnosti v obci a všetky mimo priechodu pre chodcov. Ich obeťami bohužiaľ bývajú často chodci. Stáva sa tak najmä preto, že ich nie je vidieť, preto je dôležité používať reflexné prvky za zníženej viditeľnosti na …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/chodci-dbajte-o-svoju-bezpecnost/

Komunitné centrum pozýva všetkých občanov obce Lenartov na výstavu obrazov Karin Kaľatovej. Výstava sprístupnená v „novom“ Komunitnom centre Lenartov 07.02.2020 – 20.02.2020  denne počas pracovnej doby od 7:30 – 15:30 hod.

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/vystavna-sien-karin-kalatovej/

MAŠKARNÝ  PLES   Komunitné centrum a školská knižnica Lenartov,   srdečne pozývajú všetky deti obce a rodičov  na   „Detský maškarný ples“   Stretneme sa v pondelok 3. februára 2020 o 10.00 hod. v  novom komunitnom centre.   O hudbu a zábavu bude postarané.   Vstup len s maskou !

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/36727-2/

Lenartov sa môže znova a právom pochváliť o ďalší kus viditeľnej práce, námahy, starostí, ale hlavne radosti z dosiahnutého a viditeľného úspechu. Je ním nová stavba, ktorá chce a sme presvedčení, že bude plniť svoj cieľ – ,,Komunitné centrum”. Obec Lenartov v r. 2017 zareagovala na výzvu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Zámerom obce …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/pod-lenartovskou-dubnicou-vyrastlo-nove-komunitne-centrum/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/divadelne-predstavenie-2/

Dňa 29. januára 2020 sa o 9:00 hod. uskutoční slávnostné otvorenie novopostaveného Komunitného centra za účasti splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, poslancov OcZ a ostatnej verejnosti. Súčasťou otvorenia bude aj posvätenie priestorov a otvorenie výstavy Karin Kaľatovej.

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/slavnostne-otvorenie-novopostaveneho-komunitneho-centra/

V každej malej vráske ukrýva sa láska, múdrosť a mnoho úžasných spomienok. Nech šťastím je zdravie, slová blízkych a stretnutia naplnené radosťou. S úctou, hrdosťou a vďačnosťou oslávte svoje krásne životné jubileum.

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/blahozelame-jubilantke-frantiske-cundrovej-k-80-tym-narodeninam/

A zasa je tu ten karnevalový čas. Čas plesov, karnevalov, masiek. Nie inak tomu bolo aj u nás v škole. Už dva týždne prebiehali prípravy na školský karneval – maškarný bál, ako sa tomu hovorilo kedysi, ktoré vyvrcholili 23. januára, keď sa žiaci začali ráno hrnúť do budovy školy s batôžkami v ruke. Niektorým pomohli rodičia, starší prišli sami. A zrazu …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/karneval-3/

MUŽI:  Marián Kašper – 204 Jozef Kaľata – 178 Jozef Cudrák ml. – 175 DORASTENCI: Ján Kašper – 119 Jerguš Hankovský – 87 Jakub Luščák – 84 ŽENY: Mgr. Monika Hankovská – 99 Ing. Jana Bľandová, MBA – 81 PhDr. Martina Hnatková – 80 MUŽI NAD 60 ROKOV: Ján Šandala – 184 Jozef Leškovský – …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/vysledky-streleckej-sutaze-2/

Firna KOSIT Vás upozorňuje, že v zimnom období občania vysypávajú do nádob na komunálny odpad takisto zvyškový popol jz rôznych domácich topných zariadení. CHCE VÁS DôRAZNE UPOZORNIŤ, ŽE NEVYHASNUTÝCH, TEPLÝ POPOL V NÁDOBE JE DôVOD NA TO, ABY NÁDOBA NEBOLA VYPRÁZDNENÁ. Je potrebné si uvedomiť, že takýto žeravý popol sa môže pri kontakte s komunálnym odpadom vznietiť …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/prisny-zakaz-sypania-tepleho-popola-do-smetnej-nadoby/

Plán udržateľnej mobility PSK Veľkosť súboru: (116.9 KiB) | Zobrazené 19 x ZVEREJNENÉ DŇA: 23. januára 2020 Príloha - Plán udržateľnej mobility Veľkosť súboru: (51.9 KiB) | Zobrazené 11 x ZVEREJNENÉ DŇA: 23. januára 2020

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/plan-udrzatelnej-mobility/

Zamračené pondelkové odpoludnie 20.1.2020. Pred pamätnou tabuľou, do ktorej sú vyryté mená našich drahých lenartovčanov, ktorí pred 75. rokmi zaplatili na našu slobodu tým najcennejším, čo človek má – ŽIVOTOM, sa schádzajú žiaci ZŠ, obecní zamestnanci, rodinní príslušníci našich hrdinov, členovia ZO SZPB. Atmosféru ticha občas preruší zvuk prechádzajúceho auta alebo štekot psov. Čas sa …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/oslobodenie-nasej-obce/

Výzva na výrub stromov Veľkosť súboru: (44.4 KiB) | Zobrazené 29 x ZVEREJNENÉ DŇA: 20. januára 2020

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/vyzva-na-vykonanie-vyrubu-okliesnenia-stromov-2/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/divadelne-predstavenie/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/aktivity-komunitneho-centra-november-december-2019/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/zajazd-za-sakralnymi-a-svetskymi-pamiatkami/

Komunitné centrum v spolupráci so školskou knižnicou Vás pozývajú na prezentáciu knihy NEZABÚDAJME a besedu s jej autorom p. Kruškom, 21.01.2020 o 13:00 hod. v Komunitnom centre

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/oslobodenie-obce-a-prezentacia-knihy/

Vyhlasovateľ:                            Obec Lenartov, ZBTČ SR – ZO Lenartov Organizačný výbor:                  Riaditeľ pretekov: Ing. Jana Bľandová, MBA – starostka obce                               …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/propozicie-streleckej-sutaze-o-pohar-75-vyrocia-oslobodenia-obce-lenartov-v-strelbe-zo-vzduchovky/

Prosíme občanov, ktorí vedia komu patrí tento psík, nech nám to oznámia na obecnom úrade: 054/4706004

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/hlada-sa-majitel-psa/

Už sú tu vianočné sviatky, ktoré nám sladia ten náš život krátky. V ďalekej krajine, tam, kde rastú palmy, tam, kde prorok Dávid skladal svoje žalmy, tam medzi troma čiastky zeme, narodil sa Kristus Pán v mestečku Betleheme. A na tieto sviatky i my sa radujeme, z úprimného srdca Vám všetko dobré vinšujeme. Aby bol Kristus …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/vianocny-vins/

Africký mor ošípaných – identifikácia a registrácia chovov ošípaných Vážení občania, v nadväznosti na vývoj nákazovej situácie v africkom more ošípaných na Slovensku i v okolitých krajinách, relevantnú legislatívu týkajúcu sa registrácie chovov ako aj odporúčaní EU VET expertov (experti EÚ, ktorí hodnotili postup ŠVPS SR, RVPS, poľovníkov, farmárov, verejnej správy atď. po potvrdení AMO …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/identifikacia-a-registracia-chovu-osipanych-upozornenie/

Program: Otvorenie. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa. Kontrola plnenia uznesení. VZN č. 3/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce. VZN č. 4/2019 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2020. VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Lenartov. Návrh rozpočtu obce na r. 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2023. Stanovisko HK k navrhovanému …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-13-12-2019-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/

Takúto krásnu výzdobu nám aj tento rok pripravila zamestnankyňa obce. 

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/vianocna-vyzdoba-na-ocu/

,,Upratali sme si všetko, čakáme Ťa milý dedko…” Asi takto sa tešili malí i väčší, deti i žiaci našej MŠ i ZŠ na každoročného túžobne očakávaného štedrého človeka, sv. Mikuláša. Atmosféra 5.12.2019 bola napätá už od rána a vyvrcholila o 15:15 hod. pred obecnou budovou, kde sa zhromaždili deti z MŠ, žiaci zo ZŠ so …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/mikulas-nas-navstivil-aj-tento-rok/

Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 13.12.2019 (piatok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom: Otvorenie. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa. Kontrola plnenia uznesení. VZN č. 3/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce. VZN č. 4/2019 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-31/

So zármutkom sme prijali informáciu o tragickej udalosti na prešovskom sídlisku v súvislosti s výbuchom plynu v bytovke. Je to situácia, ktorú iba veľmi ťažko spracujeme, ešte ťažšie sa s ňou dokážeme vysporiadať a vieme, ako veľmi silno zasiahla do osudov mnohých obyvateľov a ich rodín.  Preto Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/verejny-ucet-na-pomoc-ludom-v-presove/

Program: Otvorenie. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa. Úhrada faktúr predfinancovania projektu. Pohľadávky obce voči refundovaným projektom. Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu MÚ. Návrh na uznesenie. Záver . Dokumenty zo zastupiteľstva: Účasť poslancov na zasadnutí OZ: Mená poslancov 27.11. Ján Beňa O Simona Bilá O Slávko Bilý O Ján Bortník O Jozef Cudrák O Milan Giňa O …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-27-11-2019-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/

Prehupli sme sa do novembra a Vianoce nám už nedočkavo dýchajú na krk. Neuveriteľné! Veď len pred niekoľkými dňami sme chodili v ľahkých svetroch. No a tak je tomu každý rok. Vždy nás to prekvapí znovu a znovu, pričom nám uniká jedna podstatná informácia. Všetci sme o rok starší. Deti sa tešia, že sú dospelejšie a tí skôr narodení na to …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/stvrtrok-je-za-nami/

List - Obec Kolíňany, Jelenec Veľkosť súboru: (40.8 KiB) | Zobrazené 29 x ZVEREJNENÉ DŇA: 6. decembra 2019

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/list-k-podpore-zbierky-k-nedavnej-tragedii/

Aktivity ŠK za mesiac september, október, november v spolupráci s KC. September Čítanie v prírode s porozumením Európsky týždeň športu – športové aktivity, futbal – rómska osada Beseda – Zdravé srdce a cievy – osveta zdravia pre dospelých Október Beseda pre seniorov na tému „Bezpečná jeseň života“ s preventivistkou por. Pekaríkovou z OR PZ Bardejov MDK – najzaujímavejší príbeh z knihy, ktorú som …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/aktivity-skolskej-kniznice-v-spolupraci-s-komunitnym-centrom/

Z dôvodu aktuálneho riešenia implementácie projektu ,,Komunitné centrum Lenartov“, ITMS +: 312061F497 zvoláva starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA obecné zastupiteľstvo na svoje zasadnutie dňa 27.11.2019 o 13:00 hod. Vaša účasť na tomto zastupiteľstve je nutná! Program: Otvorenie. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa. Úhrada faktúr predfinancovania projektu. Pohľadávky obce voči refundovaným projektom. Stanovisko hlavného kontrolóra …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-30/

Júl 2019 MD vtipov, Twister, Zmrzlinky, Pijavice lekárske, Hasiči, Porovnávanie, Hry v exteriéry, Môj kamarát – koláž, Čítanie v prírode, Zuby – osveta zdravia, Indiánske pierka,  Ping-pong, Hádaj na čo myslím, Diktát, Človeče nehnevaj sa, Lekno biele, Dedina očami detí, Pokladnička, Melón, MD priateľstva, Prázdniny s komunitou August 2019 História Bardejovských Kúpeľ, Slíz, MD spomienky na holokaust …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/aktivity-komunitneho-centra-jul-december-2019/

Informačný list Veľkosť súboru: (247.3 KiB) | Zobrazené 26 x ZVEREJNENÉ DŇA: 25. novembra 2019

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/informacny-list-k-realizacii-pozemkovych-uprav/

Plán zimnej údržby Veľkosť súboru: (953.4 KiB) | Zobrazené 22 x ZVEREJNENÉ DŇA: 19. novembra 2019

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/plan-zimnej-udrzby-2019-2020/

,, Svätí nemali svoju svätosť len pre seba, ale rozdávali ju aj iným.”   6.11.2019 uplynulo 1460 rokov od smrti sv. Leonarda – patróna našej obce a našej farnosti. Sv. Leonard pochádzal zo vznešeného rodu, ale jeho túžba po samote sa postupne naplnila. Rozdal svoj majetok chudobným, stal sa mníchom, neskôr pustovníkom, hlásal Božie slovo, …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/pocta-sv-leonardovi/

85 rôčkov krášli Váš život bohatý, svoj cieľ ste v ňom isto našli a zlé sa vždy v dobré obráti. I keď sa myseľ ešte v spomienkach k predošlým rokom vráti, radšej sa smelo zahľaďte na to, čo ešte život dá Vám. A hoc Vám čelo zdobia vrásky, tešte sa z lásky.

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/blahozelame-jubilantovi-michalovi-harnakovi-k-85-tym-narodeninam/

Na základe upozornenia VSD, a.s. Košice, Vám oznamujeme, že z dôvodu opráv a pravidelnej údržby distribučnej  sústavy bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny   a to dňa 14. novembra 2019 v čase od 07:00 – do 16:30 hod.   Z týchto technických príčin nebude v daný deň v  prevádzke: Obecný úrad, Materská škola, Školská …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/oznam-o-preruseni-elektriny/

Október je mesiac, kedy u 99 žiakov ZŠ badať prvé pozitívne zmeny v plnení školských požiadaviek. Žiaci 0. a 1. ročníka sa postupne adaptujú na školské prostredie, tí starší si zopakovali čo cez prázdniny takmer zabudli a všetci v získavaní nových poznatkov postupne napredujú. Realizovali sme javové analýzy vstupných previerok i testovanie pohybových predpokladov žiakov. Zapojili sme sa do environmentálnej …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/o-krok-vpred/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/koncert-chramovych-zborov-pozvanka/

     Tak ako každý rok v tomto čase, v čase, keď príroda hýri pestrými farbami, v čase, keď príroda už rozdala svoje dary, v čase, keď sa príroda pomaly chystá na oddych, prichádza čas stretnutia s tými, ktorí svoju životnú energiu odovzdali na svojich pracoviskách, s tými, ktorí žili a ešte stále žijú pre …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/stretnutie-s-nasimi-starsimi/

Návrh VZN č. 3/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Veľkosť súboru: (145.3 KiB) | Zobrazené 16 x ZVEREJNENÉ DŇA: 17. októbra 2019 Návrh VZN č. 4/2019 o dani z nehnuteľností na r. 2020 Veľkosť súboru: (99.4 KiB) | Zobrazené 59 x ZVEREJNENÉ DŇA: 17. októbra 2019 Návrh VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/navrhy-vzn-c-3-4-5-2019/

Pri kliknutí na takýto odkaz (viď príloha PDF) a následnom odovzdaní prihlasovacích údajov od Vášho účtu Vám budu stiahnuté finančné prostriedky z Vášho účtu. Upozorňujeme, že banka/y takéto maily neposiela/jú a nežiada/jú prihlásenie, resp. autorizáciu prostredníctvom e-mailu!!!

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/bezpecnostne-upratovanie/

Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska 14. – 20. október 2019 Pýtajme slovenské – každý deň! Počas Národných dní na podporu ekonomiky Slovenka budeme v spolupráci s mestami a obcami vyzývať občanov, aby aktívne pristupovali k nákupom. Aby nielen nakupovali, ale aj komunikovali s predajcami a dávali im typy na dobré domáce produkty, aby ich …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/narodne-dni-na-podporu-ekonomiky-slovenska-pytajme-slovenske-kazdy-den/

“Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo sa mu zračí v oku, podľa slov, podľa vrások a bielych vlasov. Človek je krásny vtedy keď ho ľudia majú radi, hovorí jedna ľudová múdrosť.” Mesiac október je mesiacom úcty k starším. Úcta k starším by mala byť hlavne spontánna …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/bezpecna-jesen-zivota/

V zmysle VZN obce Lenartov č. 2/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Lenartov oznamujeme a dávame do povedomia možnosť získania  tejto dotácie.   Do povedomia dávame platnosť nového zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe ktorého obec nezaregistrovanej organizácii dotáciu poskytnúť …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/dotacia-z-rozpoctu-obce-lenartov-na-rok-2020/

Škola sa rozbehla v plnom prúde a my kráčame v ústrety novým vedomostiam a zručnostiam samozrejme v sprievode zážitkových aktivít. Dňa 17.09.2019 to bolo divadielko Sen jedného duba dňa v podaní hercov prešovského divadla Babadlo. Videli sme príbeh o prírode, o stromoch, o lesných škriatkoch, o vílach a vtákoch, o ročných obdobiach ale aj o ničivej sile ľudí. Bolo to o záchrane stromov a ich obnove. Záver patril všetkým, tým …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/zacal-sa-skolsky-rok-2019-2020/

Cyklistické preteky ,,Okolo Slovenska”, ktoré sa konali v dňoch 18.9. – 21.9.2019, neobišli náš Lenartov a cyklisti ním prešli 19.9.2019 okolo 13:00 hod. Tešili sme sa všetci; starší, mladší aj tí najmladší. A bolo načo pozerať: sprievodné autá, motocykle až po celý cyklistický pelotón, v ktorom nechýbal slovenský výber. Ani naši občania nezaháľali; jedni tlieskali, …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/aj-nasi-obcania-pozdravili-cyklistov/

Program zasadnutia: Otvorenie. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa. Kontrola plnenia uznesení. Návrh zápisu do Obecnej kroniky za r. 2018. Žiadosť o odkúpenie parciel v k. ú. Lenartov – priamy predaj. VZN č. 2/2019 o dodávke pitnej vody prostredníctvom výdajníkov vody. Návrh zmluvy o odbornej pomoci pri prevádzkovaní verejného vodovodu. Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi – návrh zmeny. Schválené …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-30-08-2019-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/

Priamy predaj pozemku Veľkosť súboru: (65.6 KiB) | Zobrazené 80 x ZVEREJNENÉ DŇA: 9. septembra 2019

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/zamer-predaja-nehnutelnosti-vo-vlastnictve-obce-lenartov-priamy-predaj/

            Milé deti, prázdniny končia a zachvíľu začnú školské povinnosti. No určite sa tešíte už aj na školu. Veď aj školský čas ponúka mnoho príležitostí zažiť niečo nové, dobrodružné či veselé. Naša školská knižnica pracovala aj počas letných prázdnin a musím pochváliť všetky deti, ktoré knižnicu aj počas prázdnin navštevovali, čítali knihy a zúčastňovali sa …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/prazdniny/

Sobotné popoludnie 24.8.2019 vrcholí. Občasné zvuky traktorov pomaly utíchajú a do miestneho parku v našom Lenartove sa pomaly usádza ticho, čas spomienok, návratov a stretnutí. Schádzajú sa miestni, rodáci, hostia, starší, mladší aj tí najmenší. Poľná vojenská nemocnica – lazaret, vystavená vojenská výstroj a výzbroj vojaka z čias II. sv. vojny, čestná stráž vojakov z …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/nikdy-nezabudneme/

Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 30.08.2019 (piatok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom: Otvorenie. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa. Kontrola plnenia uznesení. Návrh zápisu do Obecnej kroniky za r. 2018. Žiadosť o odkúpenie parciel v k. ú. Lenartov – …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-29/

Návrh VZN o dodávke pitnej vody prostredníctvom výdajníkov vody Veľkosť súboru: (178.7 KiB) | Zobrazené 24 x ZVEREJNENÉ DŇA: 27. augusta 2019

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/navrh-vzn-o-dodavke-pitnej-vody/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/samozber-cucoriedok-vo-vysnom-tvarozci/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/75-vyrocie-snp/

Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme Vám pri Vašom 80-ročnom jubileu priať. Nech slza bolesti Vám tvár nikdy nezmáča, žiaľ a smútok nech sa Vám chrbtom otáča, nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota, sú náplňou ďalších rokov Vášho života.

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/blahozelame-jubilantovi-janovi-kolbasovi-k-80-tym-narodeninam/

Vážení občania, dostali sme nasledovnú informáciu. Na internete je webová stránka www.slovenskyvyrobca.sk , na ktorej je možné bezplatne dať vedieť o Vašej úrode ktorú nedokážete využiť vo vlastných domácnostiach. Touto formou môžete túto úrodu ponúknuť na predaj. Táto možnosť pre občanov je bezplatná celoročne.

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/slovensky-vyrobca/

Máj Zriadenie čitárne v ŠK pre používateľov Deň matiek – vystrihované srdiečka Posedenie pri knihe – striedavé čítanie   Jún Deň detí – aktivita na rómskej osade Hasičský deň – koniec školského roka Čítanie – všetci spolu   Foto:

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/aktivity-skolskej-kniznice-2/

Nariadenie konania pozemkových úprav Veľkosť súboru: (1.4 MiB) | Zobrazené 63 x ZVEREJNENÉ DŇA: 17. júla 2019 Pozemkové úpravy - mapa Veľkosť súboru: (1.6 MiB) | Zobrazené 43 x ZVEREJNENÉ DŇA: 17. júla 2019

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/nariadenie-konania-o-zacati-pozemkovych-uprav/

Ešte záverečné analýzy výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov, hodnotenie dochádzky, udelenie výchovných opatrení pri odovzdávaní vysvedčení a posledné  aktivity v tomto šk. roku. Dňa 3.6.2019 našu ZŠ navštívil UJO ĽUBO, rozšantil nás tancom, chytľavými piesňami a zaujímavými súťažami. Opäť sme prežili jeden krásny a vydarený MDD, o akom sa nám ani nesnívalo. Firma GAS Familia, s.r.o. nám v rámci školského programu …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/dovidenia-skola-mila/

Komunitné centrum a školská knižnica pozývajú všetkých občanov obce na prednášku, na tému:  ,,Pijavice do každej dediny”, ktorú uskutoční Hirudoterapia, s.r.o. Prednáška sa uskutoční dňa 08.07.2019 o 13:30 hod. v malej sále OcÚ.

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/pozvanka-na-prednasku/

Školská knižnica a Komunitné centrum pripravili na záver školského roka pre všetky deti z obce Lenartov  ,,HASIČSKÝ DEŇ” dňa 27.06.2019 o 14:00 hod. v parku pred ZŠ. Naši dobrovoľní hasiči Vám predstavia hasičskú techniku, ukážky zo zásahu, budú aj súťaže, kde si budete môcť vyskúšať aj hasičskú techniku.   Srdečne Vás všetkých pozývame! Školská knižnica …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/pozvanka-na-hasicsky-den/

Obec Lenartov sa svojím projektom “Revitalizácia miestneho parku živou sochou z kvetín” zapojila do grantového programu Zamestnanecké granty – Pomôžte svojej komunite 2019 Nadácie VÚB. Náš projekt sa im zapáčil a bol podporený sumou 1000,- eur. Cieľom tohto projektu bolo zvýšiť atraktivitu daného územia vlastným pričinením a dobrovoľníckou prácou detí, žiakov, mladých a skôr narodených. …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/3d-socha-v-miestnom-parku/

Súťaž Deň Zeme 2019 – VÝSLEDKY  

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/vyhodnotenie-sutaze-ku-dnu-zeme-2019/

VÝZVA: Európsky zbor solidarity

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/vyzva-na-prihlasovanie-zaujemcov-o-staz/

Program zasadnutia: Otvorenie. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa. Kontrola plnenia uznesení. Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Lenartov. Záverečný účet obce za rok 2019 a výročná správa obce za rok 2018. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-30-05-2019-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/

Rad matkám. Za lásku a za život. A milujúcim ženám zlato! Za to len, že sú. Za číru nežnosť. Za ten pevný bod nášho vesmíru. Druhú májovú nedeľu sme nezabudli na svoje mamky, ktoré si právom zaslúžia našu úctu, lásku a vďaku, zo srdca sme im darovali vlastnoručne zhotovené výrobky spolu s bozkom a poďakovaním za ich starostlivosť …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/maj-2019-v-zs/

 September 2018 Hádanky, Ježko z ovocia, Nízko-prahový klub pre matky s deťmi, Svetový deň mlieka, Svetový deň  vďačnosti, Líčenie, Čistota pol života, Ústna hygiena, Obkresľovanie predmetov, Tvorivá dielňa  – jesenná výzdoba, … Október 2018 Výroba náramkov z nápojových slamiek, Farby jesene, Ročné obdobia, Výroba ručičkových hodín, Svetový deň umývania rúk, Skladovanie ovocia a zeleniny, Piškôrky, Učíme sa šnurovať, Starostlivosť …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/aktivity-komunitneho-centra-majak-2/

Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 30.05.2019 (štvrtok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom: Otvorenie. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa. Kontrola plnenia uznesení. Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-28/

Každý z nás v živote absolvoval veľa životných ciest. Niektoré boli ľahké a úspešné, iné boli o niečo náročnejšie a možno aj zbytočné. V živote každého z nás je však jedna cesta, ktorá nie je nikdy zbytočná, tou je cesta k Bohu. Takou sa stala aj púť Lenartovčanov k miestu posledného odpočinku sv. Leonarda patróna …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/po-stopach-sv-leonarda/

AKTIVITY ŠKOLSKEJ KNIŽNICE Február Čítanie rozprávok na pokračovanie Fašiangový maškarný bál v sále kultúrneho domu Medzinárodný deň materinského jazyka – čítanie rómskych rozprávok Marec Marec – mesiac kníh – čítanie rozprávok a výroba leporela MŠ – exkurzia ŠK Medzinárodný deň učiteľov – poďakovanie učiteľom ZŠ Apríl Vyučovacia hodina žiakov ZŠ v ŠK Deň vtáctva – …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/aktivity-skolskej-kniznice/

Chyžná - leták Veľkosť súboru: (215.2 KiB) | Zobrazené 54 x ZVEREJNENÉ DŇA: 17. mája 2019

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/ponuka-prace-v-bratislave/

Záverečný účet obce r. 2018 - návrh Veľkosť súboru: (190.6 KiB) | Zobrazené 11 x ZVEREJNENÉ DŇA: 29. mája 2019

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/zaverecny-ucet-obce-lenartov-za-rok-2018-navrh/

Pri príležitosti Svetového dňa Zeme (22.4.)  sme sa snažili urobiť svoje najbližšie okolie čistejším, krajším a tým sme rozširovali povedomie o prevencii pred zlým zaobchádzaním s prírodou.  V teoretickej časti sme prezentovali rozmanitosť a krásu našej planéty, spoznávali sme známe živočíchy, rastliny a iné prírodné súčasti. Rozprávali sme sa o najväčšej hrozbe pre životné prostredie – o nahromadenom odpade a neopatrnej činnosti človeka, ktoré majú …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/den-zeme-nielen-v-aprili/

Obec Lenartov Vás pozýva na neformálne stretnutie so štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia SR, p. Norbertom Kurillom, ktoré sa uskutoční v sále kultúrneho domu, dňa 29. apríla 2019 o 15:00 hod.

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/stretnutie-so-statnym-tajomnikom-mzp-sr-pozvanka/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/den-narcisov-v-lenartove-2/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/velkonocna-vyzdoba-v-lenartove/

Viď:

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/oznamenie-o-strategickom-dokumente-k-pripomienkovaniu/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/den-narcisov-3/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/6-rocnik-lenartovskej-kvapky-krvi/

VČS - pozvánka Veľkosť súboru: (515.5 KiB) | Zobrazené 39 x ZVEREJNENÉ DŇA: 5. apríla 2019

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/urbarska-schodza-pozvanka/

Hurááá! Vybrali sme sa do Osmijankovej literárnej záhrady, zasiali semienka čitateľskej gramotnosti a starali sa, aby vyrástli do kvetu. Prečítali sme mnoho zaujímavých kníh, nakreslili veľa obrázkov plných kvetov, hmyzu, zvierat, veselých detí i rozprávkových bytostí. S nadšením sme vyrábali záložky do kníh, prepisovali tlačený text, dopĺňali slová do viet, vytvárali plagáty, lepili a zoraďovali …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/marec-mesiac-knihy-3/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/den-zeme-2/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/zapis-do-skoly/

Článok uverejnený vo Francúzskej tlači:

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/nadviazanie-spoluprace-so-saint-leonard-de-noblat-francuzsko/

Vakcinácia líšok - jarná kampaň Veľkosť súboru: (471.1 KiB) | Zobrazené 48 x ZVEREJNENÉ DŇA: 22. marca 2019

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/rvps-oznamenie-o-oralnej-vakcinacii-lisok/

Usmernenie Veľkosť súboru: (191.7 KiB) | Zobrazené 52 x ZVEREJNENÉ DŇA: 20. marca 2019

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/ochrana-lesov-pred-poziarmi-v-r-2019/

VÝZVA - VSD Veľkosť súboru: (524.0 KiB) | Zobrazené 51 x ZVEREJNENÉ DŇA: 20. marca 2019 Grafické znázornenie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov Veľkosť súboru: (441.2 KiB) | Zobrazené 49 x ZVEREJNENÉ DŇA: 20. marca 2019

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/vyzva-na-vykonanie-vyrubu-okliesnenia-stromov/

PREDMET ZÁKAZKY: Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Lenartov

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/vyzva-na-predlozenie-ponuky-6/

Program zasadnutia: Otvorenie. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa. Kontrola plnenia uznesení. Investičný zámer obce k žiadosti o poskytnutie podpory cez ŠFRB. Projekt prestupného bývania. Systém prestupného bývania v obci Lenartov. Program odpadového hospodárstva obce Lenartov na roky 2016 – 2020. Aktuálny stav realizujúcich rozvojových projektov v obci. Správa o činnosti Základnej školy v Lenartove v šk. roku 2019/2020 s výhľadom na roky …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-26-02-2019-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/

Výchovno-vzdelávací proces sa po odovzdaní výpisov hodnotenia a klasifikácie žiakov prehupol do druhého polroka. Pani Zima sa nechce len tak poľahky vzdať svojho kraľovania, veď nám vytvorila výborné podmienky pre sezónne činnosti. Nasnežilo neúrekom, preto sme to s radosťou využili. Na hodinách telesnej výchovy sme nemuseli cvičiť v triede, ale sánkovali sme sa, stavali snehuliakov, robili anjelov, šmýkali …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/aktivity-zs-vo-februari/

Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 26.02.2019 (utorok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom: Otvorenie. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa. Kontrola plnenia uznesení. Investičný zámer obce k žiadosti o poskytnutie podpory cez ŠFRB. Projekt prestupného bývania. Systém prestupného bývania v obci Lenartov. Program odpadového hospodárstva …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-27/

Foto: Jozef Leškovský

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/5-krestansky-ples-2/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/fasiangovy-maskarny-bal/

December 2018             Už prišiel ten krásny predvianočný čas, kedy sa svet naokolo oblieka do zimnej a vianočnej výzdoby. V škôlkach či v školách, alebo aj v našej ŠK, ste mohli vidieť nádherne vyzdobené triedy. Deti sa rady zapájajú do tejto obľúbenej činnosti. Aj my v ŠK sme pripravovali vianočnú výzdobu, pripravili sme aj vianočnú …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/aktivity-skolskej-kninice/

PREDMET ZÁKAZKY: Lenartov – vodovod, rozšírenie vodovodu v lokalite ,,Osada” Príloha č. 2 Príloha č. 5

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/vyzva-na-predlozenie-ponuky-5/

Výzva k postupu pri registrácii Veľkosť súboru: (263.0 KiB) | Zobrazené 51 x ZVEREJNENÉ DŇA: 4. februára 2019 Usmernenie pri postupe registrácie chovu Veľkosť súboru: (276.7 KiB) | Zobrazené 44 x ZVEREJNENÉ DŇA: 4. februára 2019 Príloha č. 1 - Registrácia chovu s 1 ošípanou Veľkosť súboru: (95.2 KiB) | Zobrazené 37 x ZVEREJNENÉ DŇA: …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/usmernenie-pri-registracii-chovov-s-1-kusom-osipanej-urcenej-na-sukromnu-domacu-spotrebu/

Oprava sociálnych zariadení a prístupovej chodby na OcÚ: 

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/vyzva-na-predlozenie-ponuky-4/

Dodávka štiepaného palivového dreva: 

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/vyzva-na-predlozenie-ponuky-3/

Staršie články «

» NovšieShow Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.