Všetky články

Obec Lenartov a Farský úrad v Lenartove Vás srdečne pozývajú na 5. KRESŤANSKÝ PLES, ktorý sa uskutoční 26. januára 2019 (sobota) v sále kultúrneho domu v Lenartove so začiatkom o 18:30 hod. Čaká na Vás bohatá tombola: hlavná cena – automatická práčka a mnoho ďalších hodnotných cien O zábavu sa postará hudobná skupina GEROCK a hosť …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/5-krestansky-ples/

RVPS Bardejov na základe nepriaznivej nákazovej situácie AMO v populácii diviačej zveri a domácich ošípaných v Poľsku, Rumunsku, Maďarsku a Ukrajine, upozorňuje občanov o prísnom zákaze nákupu domácich ošípaných z Poľska, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny.

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/africky-mor-osipanych/

MÁJ 2018 Darček pri príležitosti Medzinárodného dňa matiek – deti vyrábali pre svoje mamičky kvietok, na výrobu ktorého použili lízatko, špajlu, krepový papier Čerešňový strom – vyrobený pomocou novín, farebného papiera a vodových farieb Sadenie zeleniny – deti sa učili vysádzať cibuľku do kelímkov Výroba  včielky – deti z predtlače na papieri vystrihovali včielky, ktoré vyfarbili a pomocou …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/aktivity-komunitneho-centra-majak/

Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 21.12.2018 (piatok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom: Otvorenie. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. Kontrola plnenia uznesení. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva. Zásady odmeňovania poslancov OZ v Lenartove. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-26/

Program zasadnutia: Úvodné náležitosti:          a) otvorenie zasadnutia;          b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice;          c) oznámenie výsledkov voľby starostky a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení starostky a poslancom obecného zastupiteľstva;          d) zloženie sľubu starostky obce     …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-07-12-2018-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/

     Ani sme sa nenazdali a otvorili sme posledný list v kalendári. List, ktorý nám pripomína ten krásny čas, čas očakávania príchodu Božieho Syna na tento svet, čas príprav na slávenie Jeho narodenia. V kostole i v našich príbytkoch sme zapálili druhú adventnú sviecu, pred svitaním sme v kostole začali roráty, ktoré nám pripomínajú, …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/mikulas-mikulas-ty-velky-svaty/

Prvý krát sme sa zapojili do súťaže s Milk Agro v zbere hliníkových viečok výrobkov Sabi. Tým, že separujeme odpad, chránime prírodu, šetríme prírodné zdroje, sme ohľaduplní k životnému prostrediu, preferujeme zdravý životný štýl u seba i u našich detí. Spolupracujeme nielen so Školskou jedálňou pri MŠ Lenartov, ale prosíme aj Vás o pomoc pri zbere viečok zo sabinovských jogurtov, mlieka či …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/32122-2/

K tomuto krásnemu jubileu zaželať Vám chceme, ticho, úctu a poklonu Vám pošepneme. Život ide ako potok, riečka, rieka, skúsenosťou a odvahou Vás oblieka. S pokorou sa skláňame k Vášmu veku, odvahu a pokoj do každého kroku. Stálu pohodu a zaslúžený pokoj želáme.

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/blahozelame-jubilantovi-michalovi-nemcikovi-k-90-tym-narodeninam/

Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 07.12.2018 (piatok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom: Úvodné náležitosti:          a) otvorenie zasadnutia;          b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice;          c) oznámenie výsledkov voľby …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-25/

Nedeľa 11. november 2018 bola pre našu farnosť sv. Leonarda v Lenartove výnimočná a určite bude zapísaná do histórie našej farnosti a našej obce. Veriaci slávili odpustovú slávnosť sv. Leonarda slávnostnou sv. omšou, na ktorej bol účastný vzácny hosť p. Frédéric Jacq, ktorý bol vyslaný ako delegát farnosti St Léonard de Noblat vo Francúzsku, z mesta, ktoré založil, a kde …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/farnost-sv-leonarda-v-lenartove-sa-duchovne-spojila-s-farnostou-st-leonard-de-noblat-vo-francuzsku/

Informácia (160.1 KiB) 53

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/informacia-k-rozhodnutiu-ustavneho-sudu-sr/

Možno neviete, že 24. Október je známy ako Medzinárodný deň školských knižníc. Jeho hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu ku knihám, k čítaniu a získaniu si väčšieho počtu milovníkov literatúry. V rámci tohto dňa sa uskutočnili v našej ŠK zaujímavé aktivity, ktorými sme chceli podporiť sviatok školských knižníc. Jednou z nich bolo aj prijímanie nových členov do „Cechu knižničného“. Žiaci prvého …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/medzinarodny-den-skolskych-kniznic-4/

Rok 2018 je nielen pripomienkou stého výročia prijatia Deklarácie slovenského národa a vzniku samostatného česko-slovenského štátu, ale aj 135. výročia základného školstva v obci a 90. výročia postavenia novej časti budovy ZŠ, uvedenej do prevádzky pri príležitosti 10. výročia vzniku ČSR. Mesiac október sa niesol v duchu adaptácie mladších žiakov na školské povinnosti, písania kontrolných previerok staršími žiakmi …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/oktobrovy-dazd-aktivit/

Program starostlivosti o chránené vtáčie územie - Verejná vyhláška (257.1 KiB) 11 Oznámenie o prerokovaní návrhu (279.6 KiB) 19 Zoznam parciel - Chránené vtáčie územie (43.0 KiB) 18 Zoznam parciel - Chránené vtáčie územie 2 (141.2 KiB) 11

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/verejna-vyhlaska-ou-presov-odbor-starostlivosti-o-zp/

Mesiac október je jedným z mesiacov roka, keď zbierame plody zeme, úrodu našich polí. A práve v tomto období prichádza čas, keď si treba viac vážiť a spomenúť si na tých, ktorí prežívajú jeseň svojho života. 21.10.2018 v nedeľné popoludnie sa vedenie Obce Lenartov stretlo so svojimi seniormi na priateľskom posedení pri príležitosti ,,Októbra – …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/prejav-ucty-k-svojim-starsim-spoluobcanom/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/halloween-party-v-skolskej-kniznici/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/ako-sa-nedat-oklamat-podvodnikom/

Výzva na predloženie ponuky (445.7 KiB) 69 Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria (71.4 KiB) Príloha č. 2 - Krycí list rozpočtu (42.3 KiB) Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie (14.2 KiB) 23 Príloha č. 4 - Súpis subdodávateľských prác (13.3 KiB) 19 Príloha č. 5 - Zmluva o zabezpečení likvidácie nezákonne umiestneného …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/vyzva-na-predlozenie-ponuky-vybudovanie-stojisk-a-sanacia-nezakonne-umiestneneho-odpadu-v-obci-lenartov/

Čas letných prázdnin definitívne uplynul a my sme plní nadšenia a očakávania začali nový školský rok 2018/2019. Pre žiakov skončili dni voľnosti a oni s pani učiteľkami začali nielen opakovať minuloročné učivo ale aj získavať nové vedomosti, zručnosti, návyky i poznatky o okolitom svete. Prvýkrát do lavíc zasadlo aj 16 nových žiakov. V škole sa vyučuje v dvojzmennej prevádzke 87 žiakov zo sociálne …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/za-vzdelanim-krok-za-krokom/

Oznam majiteľom psov (172.8 KiB) 92

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/oznam-pre-vsetkych-vlastnikov-psov-na-uzemi-obce/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/oralna-vakcinacia-lisok-jesenna-kampan-oznamenie/

Program zasadnutia: Otvorenie Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa Kontrola plnenia uznesení Prerokovanie zmien a doplnkov ÚPO Nájomná zmluva na pozemok pre ZŠ Lenartov Správa nezávislého audítora za r. 2017 Žiadosti občanov na kúpu pozemku Aktuálne projekty – vyhlásené výzvy Dodatok č. 1 k VZN č.1/2018 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Rôzne – futbalový turnaj, Mesiac …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-20-09-2018-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/

V sobotu, 29. septembra 2018 zavítala do Lenartova vzácna návšteva. Na pozvanie prišli hostia z o.z. NIE RAKOVINE a EUROPACOLON, aby Lenartovčanom ukázali najväčšiu maketu hrubého čreva v Európe a práve na nej ukázali, aké choroby nás môžu postihnúť. Odborníci onkologickej osvety a vyliečení pacienti od 14.00 hod. do 17.00 hod. veľmi otvorene a odborne …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/nie-rakovine-crevo-tour-v-lenartove/

Naši predkovia a starší občania to určite vedeli a vedia, ale mladší a naše deti možno z rozprávania alebo z filmu. Keďže tento rok bol požehnaný na ovocie, medzi ktoré patria aj slivky, vzišiel z radu našich poslancov a starostky obce nápad oživiť recepty starých materí a zrealizovať akciu pre všetkých Lenartovčanov – variť slivkový …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/jak-se-v-lenartove-lekvar-vari-2/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/pozyvame-vas-na-crevo-tour-den-pre-vase-zdravie/

Obec Lenartov vyhlasuje výberové konanie na  1. pracovné miesto na plný pracovný úväzok – pracovník KC. Príloha:

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/oznamenie-o-vyberovom-konani-na-1-pracovne-miesto-2/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/31264-2/

Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 20.09.2018 (štvrtok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:   Otvorenie Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa Kontrola plnenia uznesení Prerokovanie zmien a doplnkov ÚPO Nájomná zmluva na pozemok pre ZŠ Lenartov Správa nezávislého audítora za r. 2017 Žiadosti …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-24/

Pri príležitosti Pamätného dňa holokaustu a rasového násilia sa uskutočnila dňa 10. septembra 2018 zamestnancami obce a poslancami obecného zastupiteľstva návšteva Pamätníka holokaustu v Bardejove. Uctenie si pamiatky, položenie kytice a zapálenie sviece pred pamätníkom znamená pre obec Lenartov veľa. Aj občania z Lenartova zahynuli v koncentračných táboroch. Pri ich menách bola chvíľka ticha a …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/pamatny-den-holokaustu-si-uctila-aj-obec-lenartov/

Link:

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/vystraha-nielen-pre-seniorov/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/jak-se-v-lenartove-lekvar-vari/

Milé deti!   Aj keď prázdniny končia a školský rok už klope na dvere, predsa nie je koniec všetkým krásnym zážitkom. Aj školský rok ponúka mnoho príležitostí začať niečo nové, dobrodružné a veselé. Ale vráťme sa ešte k prázdninám. Chcem pochváliť všetky deti, ktoré ŠK navštevovali aj počas prázdnin, zúčastňovali sa rôznych voľno časových aktivít, ktoré sme pre …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/aktivity-skolskej-kniznice-podla-prazdnin/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/pietny-akt-kladenia-vencov-74-vyrocie-snp/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/74-vyrocie-snp-mesto-bardejov-a-obec-krize/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/vystava-ovocia-a-zeleniny-v-bardejove/

Obec Lenartov vyhlasuje výberové konanie na  1. pracovné miesto na plný úväzok – pedagogický asistent Príloha:

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/vyberove-konanie-1-pracovne-miesto/

Výzva na predloženie ponuky: ,,Lenartov – vodovod, rozšírenie vodovodu v lokalite ,,Osada” “ Príloha: Lenartov – vodovod v lokalite ,,Osada”

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/vyzva-na-predlozenie-ponuky-2/

Pracovná náplň pre pracovnú pozíciu ,,pracovného poradcu” v rámci projektu HomeLab, ktorý realizuje Človek v ohrození.   Pracovný poradca  Miesto výkonu práce: Lenartov, Lukov (terénna práca) Úväzok: polovičný prípadne plný (zamestnanec) Plat: nástupný 400 EUR / 770 EUR brutto Nástup: čím skôr Podmienkou je minimálne stredoškolské vzdelanie a prax v sociálnej oblasti. Pracovná náplň: vyhľadávanie a kontaktovanie klientov …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/pozicia-pracovneho-poradcu-pre-obce-lenartov-a-lukov/

PRIDAJTE SA K NÁM a zbierajte vrchnáčiky z PET fliaš. Sú to vrchnáky, ktoré pomáhajú. Obec Lenartov a všetky jej organizačné zložky sa zapojili do pomoci tým, ktorí to potrebujú. Pomoc je jednoduchá – stačí zbierať plastové vrchnáčiky a priniesť ich na obecný úrad v Lenartove do označenej nádoby. Vyzbierané vrchnáky sa odovzdajú firme, ktorá finančným ziskom pomôže zdravotne …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/chcete-pomoct-dobrej-veci/

„Bezpečnosť na cestách“ a „Cesta nie je ihrisko“   ŠK v spolupráci s OÚ Lenartov a KC Lenartov realizovala v mesiaci jún dopravno-preventívnu besedu, na ktorej sa zúčastnila aj preventivistka por. Pekaríková z OR PZ v Bardejove. Cieľom dopravno-preventívnej aktivity bolo zvýšiť vedomosti žiakov v oblasti pravidiel cestnej premávky, zlepšiť ich orientáciu ako cyklistov, chodcov v cestnej premávke, naučiť ich bezpečne prejsť cez …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/beseda-v-skolskej-kniznici/

Ani sa nenazdáme a čochvíľa sú tu prázdniny. Ešte sme stihli realizovať pár aktivít – Deň tulipánov spojený s výrobou darčekov pre mamičky, či sadenie ovocného stromčeka, ktorý sme dostali do daru spolu s náradím od firmy GAS Familia, s.r.o.. Zaujímavý bol aj Deň mlieka, v rámci ktorého koordinátorka prevencie patologických javov upozornila žiakov na dôležitosť pitia mlieka v …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/konci-sa-skolsky-rok-2017-2018/

Počas víkendu 23.-24.6.2018 dôjde k odstávke systémov, s ktorou môžu byť spojené určité obmedzenia, výpadky alebo iné nepríjemnosti. Služby pevnej siete a mobilné služby budú počas tohto obdobia plne funkčné. Dočasne však nebude možné na žiadnom zákazníckom kanáli meniť služby, kontrolovať spotrebu a aktivovať si balíčky minút, SMS, dát či roamingu. Taktiež nebude možné spravovať …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/informacia-o-odstavke-systemov-telekomu-pocas-vikendu/

Program zasadnutia: Otvorenie Voľba pracovných komisií Kontrola plnenia uznesení Návrh zápisu do kroniky obce za r. 2017 Schválenie kúpy pozemku pre potreby rozšírenia základnej školy Rozsah výkonu funkcie starostu obce a určenie počtu poslancov vo volebnom období 2018 – 2022 Návrh záverečného účtu obce za r. 2017 a výročnej správy obce – prerokovanie Správa HK k prerokovanému ZÚ …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-14-06-2018-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/moznost-pomaturitneho-studia/

Projekt odovzdávania protipovodňových vozíkov pre mestá a obce pokračoval aj v tomto roku. Dňa 7. júna 2018 odovzdala v Prešove ministerka vnútra SR Denisa Saková zástupcom miest a obcí z Prešovského kraja zhruba 189 protipovodňových vozíkov. Boli to zástupcovia z okresov Prešov, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov a Stará Ľubovňa. Medzi spomenutými si túto …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/dobrovolny-hasicsky-zbor-obce-lenartov-ziskal-dalsiu-techniku/

Hodiny života krútia sa dokola, kto sa raz narodil musí ísť do boja. Ide cez bolesti, ide cez nádeje, dúfa, že život mu kus šťastia naleje. A život nalieval na čo mal kto cit, chuť, každý si usmernil osudu ťažkú púť. Hodiny postáli, práve dnes, na sviatok, prednášame k slávnosti srdečný prípitok: Vďaka ti Bože …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/blahozelame-jubilantke-helene-blandovej-k-80-tym-narodeninam/

Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 14.06.2018 (štvrtok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:   Otvorenie Voľba pracovných komisií Kontrola plnenia uznesení Návrh zápisu do kroniky obce za r. 2017 Schválenie kúpy pozemku pre potreby rozšírenia základnej školy Rozsah výkonu funkcie starostu …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-23/

Do 11.06.2018 máte možnosť pripomienkovať KPSS obce Lenartov.

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/kpss-2016-2025-obce-lenartov-k-pripomienkovaniu/

Realizácia tohto projektu sa v našej ŠK stretla s veľkým úspechom. Jeho cieľom bolo doplniť fond ŠK, pritiahnuť deti ku knihe, motivovať ich k čítaniu a pravidelnej návšteve ŠK. Novo zakúpený knižničný fond z dotácie obohatil ŠK o 273 kníh pre deti, mládež a dospelých. Tieto zakúpené tituly boli riadne zaevidované do prírastkového zoznamu ŠK. Zámerom tohto projektu bolo aj zvýšiť návštevnosť …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/skolska-kniznica-vyhodnotenie-projektu-citajme-lepsie/

Čítanie je studnicou poznania, informovanosti, prostriedkom zdokonaľovania zručností či iných činností. Je nástrojom predstavivosti a životaschopnosti dôležitej do budúcnosti. Tam, kde čítanie chýba, stráca sa aj hovorené slovo. Knihy sa dnes dostávajú veľmi do úzadia popri všetkej modernej technike, čo je na škodu. Zakúpením 273 kníh do Školskej knižnice pri ZŠ Lenartov sme dali možnosť …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/hodnotenie-projektu-citajme-lepsie/

„Rusadľe“ – sviatok Turíc – sviatok Zoslania Ducha Svätého, ktorý pripadá na 50. deň po Veľkej noci. Keď sa u nás na Hornom Šariši povie „Rusadľe“, každý si hneď predstaví stavanie mája. Kedysi mládenci (niekde aj dnes) stavali vysoké ozdobené máje pred domom, kde mali slobodnú dievku na vydaj. V našom Lenartove už po siedmykrát sa stalo …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/rusadle-uz-po-siedmykrat/

Príloha č. 3 k VZN č. 1/2018 (69.0 KiB) 44

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/priloha-c-3-k-vzn-c-1-2018-navrh/

Záverečný účet obce r. 2017 - návrh (179.6 KiB) 54

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/zaverecny-ucet-obce-lenartov-za-rok-2017-navrh/

Obec Lenartov vyhlasuje výberové konanie na  1. pracovné miesto na plný pracovný úväzok – odborný pracovník KC. Príloha:

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/oznamenie-o-vyberovom-konani-na-1-pracovne-miesto/

Aj keď čas neúprosne beží ako dobre nám padne, keď si na nás niekto z času na čas spomenie. O to milšie, ľudskejšie a dôstojnejšie vnímame skutočnosť, keď spomíname na tých, ktorí sa zaslúžili o pokojný dnešok nás a našich detí. Práve máj je mesiacom oslobodenia našej vlasti (bývalého hlavného mesta Československa – Prahy), mesiacom ukončenia 2. svetovej vojny. 8. …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/spomienka/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/rusadle-uz-po-7-krat/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/zapis-deti-do-ms-3/

02

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/pietna-spomienka/

Dňa 5.4.2018 sa v ZŠ uskutočnil zápis žiakov na plnenie povinnej školskej dochádzky, kde bolo za účasti 3 psychológov posudzujúcich školskú zrelosť, zapísaných 16 žiakov. Tabuľky prečítaných kníh v triedach v rámci aktivít projektu Čítajme lepšie sa nám pomaly zapĺňajú, finišujeme vo vypožičiavaní kníh, vymieňame si ich, snažíme sa čítať s porozumením, zhotovujeme záložky, plagáty, výtvarne spracovávame, píšeme, dramatizujeme. …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/april-v-zs/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/lenartovska-kvapka-krvi-5-rocnik/

Touto cestou chceme požiadať všetkých tých, ktorí disponujete dobovými fotografiami našej základnej školy ( základná škola, rôzne školské aktivity, fotografie učiteľov, žiakov) o ch zapožičanie. Fotografie budú predmetom plánovanej výstavy osláv našej základnej školy. Za Vašu ochotu Vám ďakujeme!!!

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/prosba-o-sucinnost/

Rok s rokom musel sa zas stretnúť, ťažko sa je tomu vyhnúť. Priniesol Vám rokov pár, berte to prosíme ako dar. Radosť, úsmev chcem Vám prinášať, k tomu zdravie, šťastie zaželať. Nech slzy bolesti vyhnú sa Vám, lúče slnka silu dodajú Vám.  

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/blahozelame-jubilantke-marte-kavulicovej-k-80-tym-narodeninam/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/29179-2/

  Je mesiac marec „mesiac knihy“ a tak sa skúsme zamyslieť nad tým, kedy sme naposledy listovali v knihe, kedy sme prečítali aspoň krátku rozprávku svojim najmenším. S knihami sa stretávame od útleho detstva a aj dnes v dobe nových informačných technológií, mnohí z nás uprednostnia trávenie voľných chvíľ práve pri knihe.             Do mesiaca knihy vhodne zapadol aj „týždeň slovenských …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/marec-mesiac-knih-v-sk/

V poslednom období sme viac než predtým svedkami toho, že naša spoločnosť spoločnosť sa nachádza v hlbokej morálnej a duchovnej kríze. Je vôbec možné vytvoriť slušnú spoločnosť založenú na morálnych a duchovným princípoch? Dňa 29.04.2018 sa uskutoční vo Viedni európsky festival mieru a rodiny “MIER SA ZAČÍNA MNOU”, na ktorom sa zídu ľudia z celej …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/festival-mieru-a-rodiny/

Dňa 13. apríla 2018 sa vykoná zbierka dobrovoľných finančných prostriedkov od darcov do prenosných uzatvorených pokladničiek s označením ,,Deň narcisov”, s dátumom zbierky, logom LPR SR a registrovaným číslom zbierky vydaným MV SR, na verejných priestranstvách a vo verejnosti prístupnom priestore našej obce. 

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/den-narcisov-2018/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/misie-vo-farnosti-15-4-22-4-2018/

Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhových komisií, overovateľov a určenie zapisovateľa Kontrola plnenia uznesení Investičný zámer obstarania 12. b.j. – bytový dom Urbanistická štúdia územia v časti rómska osada Rozpočet obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 Správa HK k predloženému rozpočtu obce na rok 2018 Aktuálne čerpanie rozpočtu Prideľovanie dotácií z …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-23-03-2018-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/

Obec Lenartov vyhlasuje výberové konanie na  2. pracovné miesta na plný pracovný úväzok – odborný garant KC, odborný pracovník KC. Príloha:

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/oznamenie-o-vyberovom-konani-na-2-pracovne-miesta/

Obec Lenartov sa zapája do ZBERU POTREBNÝCH VECÍ pre KRÍZOVÉ CENTRUM – ARCIDIECÉZNA CHARITA KOŠICE. Na zachovanie ľudskej dôstojnosti zabezpečuje Arcidiecézna charita nevyhnutné ošatenie, obuv a iné veci. Ak máte aj Vy veci naviac, môžete ich priniesť a tak spolu s nami pomáhať núdznym. PODMIENKY DAROVANIA: Darované veci by mali byť čisté a opraté. Prosíme Vás, zvážte funkčnosť, zachovalosť …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/pomozte-dobrej-veci/

Jar nosí sukňu zelenkavú.  Páči sa ozaj kdekomu. Aj pestré mašle na korbáči, čo nosia kúpači do domu.   Z mrazivých dní, kedy sme ešte kŕmili vtáčiky, sme sa prehupli do obdobia, ktoré dýcha jarnou vôňou a prebúdzajúcim sa novým životom. Ani v našej ZŠ nezaháľame a spoločne sme uskutočnili niekoľko zaujímavých aktivít. Okrem toho, že v  rámci projektu …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/marec-v-zs/

Obec Lenartov sa v lete 2017 pripojilo do realizácie pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, ktorá je jedným z pilierov národného projektu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) s názvom: Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Pilotnú schému tvorí 12 pilotných projektov, testujúcich nové modely zapájania verejnosti do tvorby verejných politík na …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/obec-lenartov-a-pilotna-schema-participativnej-tvorby-verejnych-politik/

Poďakovanie CK Awertravel  Vážená cestovná kancelária! Z púte, ktorú ste nám zabezpečovali sme už niekoľko dní doma, a preto je načase poďakovať sa Vám a Vaším  zamestnancom za prácu, ktorú robíte. Púť z Lenartova do Sv. zeme absolvovalo 35 ľudí, ktorí sú z Lenartova alebo sú previazaní s nami v rámci pútí, ktoré každoročne robíme. …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/lenartovska-put-do-svatej-zeme/

Hodina Zeme je najväčšou celosvetovou kampaňou zameranou na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti klimatických zmien. Zhasnutie svetla na 60 minút vytvára symboliku spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty a vyzýva ľudí, aby si uvedomili, že k zlepšeniu môže prispieť každý      z nás. Hodina Zeme v roku 2018 pripadá na sobotu 24. marca v čase …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/hodina-zeme/

Drobné kvapky maličkosti zdravia, šťastia, či príležitosti prežiť každý ďalší deň tak, ako šepká Vám to tichý sen. Tak spokojne si kráčajte vpred, tak ako to robíte už po mnoho liet, aby keď opäť ďalší rok sa zavŕši, cítili ste, že pokoj máte na duši. Foto: ” order_by=”imagedate” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/blahozelanie-jubilantke-verone-drutarovskej-k-80-tym-narodeninam/

Nech pohár vína je vždy plný  a každé prianie nech sa splní. Nech telo plné sily je, v šťastí a zdraví ďalšie roky prežije. Foto: ” order_by=”imagedate” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/blahozelanie-jubilantovi-michalovi-soltysovi-k-80-tym-narodeninam/

Link na článok uverejnený v ŽIVOTe Lenartovský meteorit

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/na-rozrezanie-lenartovskeho-meteoritu-potrebovali-kovaci-29-dni/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/zapojenie-sa-do-dobrovolnej-vojenskej-pripravy/

Výzva:

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/vyzva-na-predkladanie-ponuk-6/

Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 23.03.2018 (piatok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:   Otvorenie Voľba návrhových komisií, overovateľov a určenie zapisovateľa Kontrola plnenia uznesení Návrh VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce            a zriadenie komisie Návrh VZN o …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-22/

Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu Prešovského samosprávneho kraja

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/oznamenie-up-psk/

Výbor US – PS v Lenartove Vás pozýva na mimoriadnu členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v sále kultúrneho domu v Lenartove, dňa 22.04.2018 o 15:00 hod.

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/urbarska-spolocnost-pozemkove-spolocenstvo-lenartov/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/zapis-ziakov-do-1-rocnika-3/

Ako to už medzi ľuďmi býva, z času na čas sa obzrieme aj po veciach, ktoré nie sú naše. Pokiaľ sa len pozrieme ešte sa nič nedeje. Horšie je, keď si postupne a pomaly začneme cudzie veci privlastňovať. Takto to býva aj medzi žiakmi v škole. Úlohou rodičov a pedagógov je neustále vysvetľovať deťom a žiakom, aby každý disponoval len …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/beseda-s-prislusnikmi-policie/

Obec Lenartov sa zapojila do 1. ročníka súťaže o Knihu roka Prešovského samosprávneho kraja. V kategórií Beletria nominovala knihu Povesti a príbehy z Lenartova (1. miesto v kategórii) a v kategórií Odborná literatúra nominovala knihu Zbierka piesní z údolia Večného potoka (3. miesto v kategórii).   Viac info sa dozviete na nasledujúcom odkaze alebo v …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/dalsi-uspech-obce/

09

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/navrhy-vzn-obce-lenartov/

A: kategória – do 16 rokov Hankovský J. Vojtaško B. Luščák J. B: kategória od 16-60 r. Štibrich P. Šandala J. Bľanda P. C: kategória nad 60 r. Leškovský J. Bortník J. Beňa J. D: kategória – ženy Beňová M. Bľandová J. Bľandová M. ĎAKUJEME VŠETKÝM ZA BOHATÚ ÚČASŤ. GRATULUJEME VÍŤAZOM!

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/vysledky-streleckej-sutaze-konanej-dna-23-2-2018/

Počas mesiacov január a február sa naša ŠK snažila na aktivitách na podporu čítania a zmysluplného využívania voľného času, naďalej plniť úlohy vyplývajúce z projektu „Čítajme lepšie“. Vytvárali sme rôzne kultúrne a vzdelávacie aktivity, aby sme zvýšili čitateľskú gramotnosť a vzdelanostnú úroveň našich čitateľov. Snažíme sa aby si deti knihy vypožičiavali, doma čítali a tým boli vedené k pravidelnému čítaniu a láske ku …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/aktivity-sk-januar-februar/

Vyhlasovateľ:                            Obec Lenartov, ZBTČ SR – ZO Lenartov Technické prevedenie:             Poslanci OcZ Lenartov Dátum:                                       24. február 2018 o …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/propozicie-streleckej-sutaze-v-strelbe-zo-vzduchovky-o-pohar-oslobodenia-obce-lenartov-44-rocnik-memorial-jozefa-kalatu-6-rocnik/

,,Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy, jední pijú, druhí jedia za stolom klobásy….“ takto sa spieva v jednej známej ľudovej piesni. Ale takto to býva aj v skutočnosti, pretože fašiangy sú obdobím od Troch kráľov do Popolcovej stredy, ktorá otvára 40 dňový pôst. Je to čas zábav, veselosti, zabíjačiek a plesov. Aj v našom Lenartove si tohtoročné fašiangy užívame hudbou, spevom, …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/4-krestansky-ples-v-lenartove/

Obec Lenartov vyhlasuje výberové konanie na  3. pracovné miesta na plný pracovný úväzok – odborný garant KC, odborný pracovník KC, pracovník KC. Príloha:

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/vyberove-konanie-na-3-pracovne-miesta-2/

ZAHLASUJTE ZA KNIHU ROKA 2017 PSK A PODPORTE ,,Povesti a príbehy z Lenartova” alebo ,,Zbierku piesní z údolia Večného potoka” !!!! ĎAKUJEME!!!! LINK: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGlVzmNSL8YXsb1r8nePYOnX6zLR_gCI7qrGLkUS-J0bYQcA/viewform?fbzx=7568373306393779000  

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/hlada-sa-kniha-roka-2017-psk/

VVS, a.s. závod Bardejov Vám oznamuje, že   dňa 27.2.2018 v čase od 8:30 hod. do 15:30 hod.   bude prerušená dodávka vody z verejného vodovodu.

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/odstavka-vody/

Aké by to boli fašiangy bez zábavy a karnevalu? Veď práve karneval je jedným z typických fašiangových znakov. Aj v našej škole sa s prípravami začalo už skôr. A dnes 24.1.2018 celé tie prípravy vyvrcholili, keď sa naša škola premenila na jedno veľké rozprávkové kráľovstvo, v ktorom nechýbal Mimoň, Superman, čarodejnica, šašo, Indiánka, kozmonaut, Elsa a Anna, dedko, babka, bábätko a mnoho …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/skolsky-karneval/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/komunitne-centrum-projekt/

Boli to časy, keď sa cez fašiangy zabávalo, hodovalo, maškárne plesy robilo. Aj v našej dedine tomu inak nebolo. Z rozprávania starších vieme, ako sa ľudia cez fašiangy na zábavách bavili, aké fašiangové ,,vyčíňanky” uskutočňovali, ako muži po dedine ,,vyslúžky” zbierali a večer starší i mladší pri dobrej zábave všetko skonzumovali. Dnes je to o …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/fasiangova-zabijacka-po-lenartovsky/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/oslobodenie-obce-pozvanka/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/obecna-zabijacka/

POH PSK 2016-2020 (124.4 KiB) 99

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/program-odpadoveho-hospodarstva/

Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhových komisií, overovateľov a určenie zapisovateľa Kontrola plnenia uznesení Investičný zámer obstarania 12. b.j. – bytový dom Urbanistická štúdia územia v časti rómska osada Rozpočet obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 Správa HK k predloženému rozpočtu obce na rok 2018 Aktuálne čerpanie rozpočtu Prideľovanie dotácií z …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-20-12-2017-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/

Staršie články «Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.