Všetky články

Návrh VZN č. 3/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Veľkosť súboru: (145.3 KiB) | Zobrazené 7 x ZVEREJNENÉ DŇA: 17. októbra 2019 Návrh VZN č. 4/2019 o dani z nehnuteľností na r. 2020 Veľkosť súboru: (99.4 KiB) | Zobrazené 5 x ZVEREJNENÉ DŇA: 17. októbra 2019 Návrh VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/navrhy-vzn-c-3-4-5-2019/

Pri kliknutí na takýto odkaz (viď príloha PDF) a následnom odovzdaní prihlasovacích údajov od Vášho účtu Vám budu stiahnuté finančné prostriedky z Vášho účtu. Upozorňujeme, že banka/y takéto maily neposiela/jú a nežiada/jú prihlásenie, resp. autorizáciu prostredníctvom e-mailu!!!

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/bezpecnostne-upratovanie/

Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska 14. – 20. október 2019 Pýtajme slovenské – každý deň! Počas Národných dní na podporu ekonomiky Slovenka budeme v spolupráci s mestami a obcami vyzývať občanov, aby aktívne pristupovali k nákupom. Aby nielen nakupovali, ale aj komunikovali s predajcami a dávali im typy na dobré domáce produkty, aby ich …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/narodne-dni-na-podporu-ekonomiky-slovenska-pytajme-slovenske-kazdy-den/

“Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo sa mu zračí v oku, podľa slov, podľa vrások a bielych vlasov. Človek je krásny vtedy keď ho ľudia majú radi, hovorí jedna ľudová múdrosť.” Mesiac október je mesiacom úcty k starším. Úcta k starším by mala byť hlavne spontánna …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/bezpecna-jesen-zivota/

V zmysle VZN obce Lenartov č. 2/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Lenartov oznamujeme a dávame do povedomia možnosť získania  tejto dotácie.   Do povedomia dávame platnosť nového zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe ktorého obec nezaregistrovanej organizácii dotáciu poskytnúť …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/dotacia-z-rozpoctu-obce-lenartov-na-rok-2020/

Škola sa rozbehla v plnom prúde a my kráčame v ústrety novým vedomostiam a zručnostiam samozrejme v sprievode zážitkových aktivít. Dňa 17.09.2019 to bolo divadielko Sen jedného duba dňa v podaní hercov prešovského divadla Babadlo. Videli sme príbeh o prírode, o stromoch, o lesných škriatkoch, o vílach a vtákoch, o ročných obdobiach ale aj o ničivej sile ľudí. Bolo to o záchrane stromov a ich obnove. Záver patril všetkým, tým …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/zacal-sa-skolsky-rok-2019-2020/

Cyklistické preteky ,,Okolo Slovenska”, ktoré sa konali v dňoch 18.9. – 21.9.2019, neobišli náš Lenartov a cyklisti ním prešli 19.9.2019 okolo 13:00 hod. Tešili sme sa všetci; starší, mladší aj tí najmladší. A bolo načo pozerať: sprievodné autá, motocykle až po celý cyklistický pelotón, v ktorom nechýbal slovenský výber. Ani naši občania nezaháľali; jedni tlieskali, …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/aj-nasi-obcania-pozdravili-cyklistov/

Program zasadnutia: Otvorenie. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa. Kontrola plnenia uznesení. Návrh zápisu do Obecnej kroniky za r. 2018. Žiadosť o odkúpenie parciel v k. ú. Lenartov – priamy predaj. VZN č. 2/2019 o dodávke pitnej vody prostredníctvom výdajníkov vody. Návrh zmluvy o odbornej pomoci pri prevádzkovaní verejného vodovodu. Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi – návrh zmeny. Schválené …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-30-08-2019-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/

Priamy predaj pozemku Veľkosť súboru: (65.6 KiB) | Zobrazené 68 x ZVEREJNENÉ DŇA: 9. septembra 2019

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/zamer-predaja-nehnutelnosti-vo-vlastnictve-obce-lenartov-priamy-predaj/

            Milé deti, prázdniny končia a zachvíľu začnú školské povinnosti. No určite sa tešíte už aj na školu. Veď aj školský čas ponúka mnoho príležitostí zažiť niečo nové, dobrodružné či veselé. Naša školská knižnica pracovala aj počas letných prázdnin a musím pochváliť všetky deti, ktoré knižnicu aj počas prázdnin navštevovali, čítali knihy a zúčastňovali sa …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/prazdniny/

Sobotné popoludnie 24.8.2019 vrcholí. Občasné zvuky traktorov pomaly utíchajú a do miestneho parku v našom Lenartove sa pomaly usádza ticho, čas spomienok, návratov a stretnutí. Schádzajú sa miestni, rodáci, hostia, starší, mladší aj tí najmenší. Poľná vojenská nemocnica – lazaret, vystavená vojenská výstroj a výzbroj vojaka z čias II. sv. vojny, čestná stráž vojakov z …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/nikdy-nezabudneme/

Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 30.08.2019 (piatok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom: Otvorenie. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa. Kontrola plnenia uznesení. Návrh zápisu do Obecnej kroniky za r. 2018. Žiadosť o odkúpenie parciel v k. ú. Lenartov – …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-29/

Návrh VZN o dodávke pitnej vody prostredníctvom výdajníkov vody Veľkosť súboru: (178.7 KiB) | Zobrazené 11 x ZVEREJNENÉ DŇA: 27. augusta 2019

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/navrh-vzn-o-dodavke-pitnej-vody/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/samozber-cucoriedok-vo-vysnom-tvarozci/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/75-vyrocie-snp/

Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme Vám pri Vašom 80-ročnom jubileu priať. Nech slza bolesti Vám tvár nikdy nezmáča, žiaľ a smútok nech sa Vám chrbtom otáča, nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota, sú náplňou ďalších rokov Vášho života.

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/blahozelame-jubilantovi-janovi-kolbasovi-k-80-tym-narodeninam/

Vážení občania, dostali sme nasledovnú informáciu. Na internete je webová stránka www.slovenskyvyrobca.sk , na ktorej je možné bezplatne dať vedieť o Vašej úrode ktorú nedokážete využiť vo vlastných domácnostiach. Touto formou môžete túto úrodu ponúknuť na predaj. Táto možnosť pre občanov je bezplatná celoročne.

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/slovensky-vyrobca/

Máj Zriadenie čitárne v ŠK pre používateľov Deň matiek – vystrihované srdiečka Posedenie pri knihe – striedavé čítanie   Jún Deň detí – aktivita na rómskej osade Hasičský deň – koniec školského roka Čítanie – všetci spolu   Foto:

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/aktivity-skolskej-kniznice-2/

Nariadenie konania pozemkových úprav Veľkosť súboru: (1.4 MiB) | Zobrazené 48 x ZVEREJNENÉ DŇA: 17. júla 2019 Pozemkové úpravy - mapa Veľkosť súboru: (1.6 MiB) | Zobrazené 38 x ZVEREJNENÉ DŇA: 17. júla 2019

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/nariadenie-konania-o-zacati-pozemkovych-uprav/

Ešte záverečné analýzy výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov, hodnotenie dochádzky, udelenie výchovných opatrení pri odovzdávaní vysvedčení a posledné  aktivity v tomto šk. roku. Dňa 3.6.2019 našu ZŠ navštívil UJO ĽUBO, rozšantil nás tancom, chytľavými piesňami a zaujímavými súťažami. Opäť sme prežili jeden krásny a vydarený MDD, o akom sa nám ani nesnívalo. Firma GAS Familia, s.r.o. nám v rámci školského programu …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/dovidenia-skola-mila/

Komunitné centrum a školská knižnica pozývajú všetkých občanov obce na prednášku, na tému:  ,,Pijavice do každej dediny”, ktorú uskutoční Hirudoterapia, s.r.o. Prednáška sa uskutoční dňa 08.07.2019 o 13:30 hod. v malej sále OcÚ.

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/pozvanka-na-prednasku/

Školská knižnica a Komunitné centrum pripravili na záver školského roka pre všetky deti z obce Lenartov  ,,HASIČSKÝ DEŇ” dňa 27.06.2019 o 14:00 hod. v parku pred ZŠ. Naši dobrovoľní hasiči Vám predstavia hasičskú techniku, ukážky zo zásahu, budú aj súťaže, kde si budete môcť vyskúšať aj hasičskú techniku.   Srdečne Vás všetkých pozývame! Školská knižnica …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/pozvanka-na-hasicsky-den/

Obec Lenartov sa svojím projektom “Revitalizácia miestneho parku živou sochou z kvetín” zapojila do grantového programu Zamestnanecké granty – Pomôžte svojej komunite 2019 Nadácie VÚB. Náš projekt sa im zapáčil a bol podporený sumou 1000,- eur. Cieľom tohto projektu bolo zvýšiť atraktivitu daného územia vlastným pričinením a dobrovoľníckou prácou detí, žiakov, mladých a skôr narodených. …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/3d-socha-v-miestnom-parku/

Súťaž Deň Zeme 2019 – VÝSLEDKY  

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/vyhodnotenie-sutaze-ku-dnu-zeme-2019/

VÝZVA: Európsky zbor solidarity

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/vyzva-na-prihlasovanie-zaujemcov-o-staz/

Program zasadnutia: Otvorenie. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa. Kontrola plnenia uznesení. Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Lenartov. Záverečný účet obce za rok 2019 a výročná správa obce za rok 2018. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-30-05-2019-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/

Rad matkám. Za lásku a za život. A milujúcim ženám zlato! Za to len, že sú. Za číru nežnosť. Za ten pevný bod nášho vesmíru. Druhú májovú nedeľu sme nezabudli na svoje mamky, ktoré si právom zaslúžia našu úctu, lásku a vďaku, zo srdca sme im darovali vlastnoručne zhotovené výrobky spolu s bozkom a poďakovaním za ich starostlivosť …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/maj-2019-v-zs/

 September 2018 Hádanky, Ježko z ovocia, Nízko-prahový klub pre matky s deťmi, Svetový deň mlieka, Svetový deň  vďačnosti, Líčenie, Čistota pol života, Ústna hygiena, Obkresľovanie predmetov, Tvorivá dielňa  – jesenná výzdoba, … Október 2018 Výroba náramkov z nápojových slamiek, Farby jesene, Ročné obdobia, Výroba ručičkových hodín, Svetový deň umývania rúk, Skladovanie ovocia a zeleniny, Piškôrky, Učíme sa šnurovať, Starostlivosť …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/aktivity-komunitneho-centra-majak-2/

Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 30.05.2019 (štvrtok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom: Otvorenie. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa. Kontrola plnenia uznesení. Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-28/

Každý z nás v živote absolvoval veľa životných ciest. Niektoré boli ľahké a úspešné, iné boli o niečo náročnejšie a možno aj zbytočné. V živote každého z nás je však jedna cesta, ktorá nie je nikdy zbytočná, tou je cesta k Bohu. Takou sa stala aj púť Lenartovčanov k miestu posledného odpočinku sv. Leonarda patróna …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/po-stopach-sv-leonarda/

AKTIVITY ŠKOLSKEJ KNIŽNICE Február Čítanie rozprávok na pokračovanie Fašiangový maškarný bál v sále kultúrneho domu Medzinárodný deň materinského jazyka – čítanie rómskych rozprávok Marec Marec – mesiac kníh – čítanie rozprávok a výroba leporela MŠ – exkurzia ŠK Medzinárodný deň učiteľov – poďakovanie učiteľom ZŠ Apríl Vyučovacia hodina žiakov ZŠ v ŠK Deň vtáctva – …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/aktivity-skolskej-kniznice/

Chyžná - leták Veľkosť súboru: (215.2 KiB) | Zobrazené 43 x ZVEREJNENÉ DŇA: 17. mája 2019

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/ponuka-prace-v-bratislave/

Záverečný účet obce r. 2018 - návrh Veľkosť súboru: (190.6 KiB) | Zobrazené 5 x ZVEREJNENÉ DŇA: 29. mája 2019

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/zaverecny-ucet-obce-lenartov-za-rok-2018-navrh/

Pri príležitosti Svetového dňa Zeme (22.4.)  sme sa snažili urobiť svoje najbližšie okolie čistejším, krajším a tým sme rozširovali povedomie o prevencii pred zlým zaobchádzaním s prírodou.  V teoretickej časti sme prezentovali rozmanitosť a krásu našej planéty, spoznávali sme známe živočíchy, rastliny a iné prírodné súčasti. Rozprávali sme sa o najväčšej hrozbe pre životné prostredie – o nahromadenom odpade a neopatrnej činnosti človeka, ktoré majú …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/den-zeme-nielen-v-aprili/

Obec Lenartov Vás pozýva na neformálne stretnutie so štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia SR, p. Norbertom Kurillom, ktoré sa uskutoční v sále kultúrneho domu, dňa 29. apríla 2019 o 15:00 hod.

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/stretnutie-so-statnym-tajomnikom-mzp-sr-pozvanka/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/den-narcisov-v-lenartove-2/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/velkonocna-vyzdoba-v-lenartove/

Viď:

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/oznamenie-o-strategickom-dokumente-k-pripomienkovaniu/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/den-narcisov-3/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/6-rocnik-lenartovskej-kvapky-krvi/

VČS - pozvánka Veľkosť súboru: (515.5 KiB) | Zobrazené 34 x ZVEREJNENÉ DŇA: 5. apríla 2019

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/urbarska-schodza-pozvanka/

Hurááá! Vybrali sme sa do Osmijankovej literárnej záhrady, zasiali semienka čitateľskej gramotnosti a starali sa, aby vyrástli do kvetu. Prečítali sme mnoho zaujímavých kníh, nakreslili veľa obrázkov plných kvetov, hmyzu, zvierat, veselých detí i rozprávkových bytostí. S nadšením sme vyrábali záložky do kníh, prepisovali tlačený text, dopĺňali slová do viet, vytvárali plagáty, lepili a zoraďovali …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/marec-mesiac-knihy-3/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/den-zeme-2/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/zapis-do-skoly/

Článok uverejnený vo Francúzskej tlači:

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/nadviazanie-spoluprace-so-saint-leonard-de-noblat-francuzsko/

Vakcinácia líšok - jarná kampaň Veľkosť súboru: (471.1 KiB) | Zobrazené 30 x ZVEREJNENÉ DŇA: 22. marca 2019

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/rvps-oznamenie-o-oralnej-vakcinacii-lisok/

Usmernenie Veľkosť súboru: (191.7 KiB) | Zobrazené 43 x ZVEREJNENÉ DŇA: 20. marca 2019

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/ochrana-lesov-pred-poziarmi-v-r-2019/

VÝZVA - VSD Veľkosť súboru: (524.0 KiB) | Zobrazené 44 x ZVEREJNENÉ DŇA: 20. marca 2019 Grafické znázornenie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov Veľkosť súboru: (441.2 KiB) | Zobrazené 40 x ZVEREJNENÉ DŇA: 20. marca 2019

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/vyzva-na-vykonanie-vyrubu-okliesnenia-stromov/

PREDMET ZÁKAZKY: Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Lenartov

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/vyzva-na-predlozenie-ponuky-6/

Program zasadnutia: Otvorenie. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa. Kontrola plnenia uznesení. Investičný zámer obce k žiadosti o poskytnutie podpory cez ŠFRB. Projekt prestupného bývania. Systém prestupného bývania v obci Lenartov. Program odpadového hospodárstva obce Lenartov na roky 2016 – 2020. Aktuálny stav realizujúcich rozvojových projektov v obci. Správa o činnosti Základnej školy v Lenartove v šk. roku 2019/2020 s výhľadom na roky …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-26-02-2019-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/

Výchovno-vzdelávací proces sa po odovzdaní výpisov hodnotenia a klasifikácie žiakov prehupol do druhého polroka. Pani Zima sa nechce len tak poľahky vzdať svojho kraľovania, veď nám vytvorila výborné podmienky pre sezónne činnosti. Nasnežilo neúrekom, preto sme to s radosťou využili. Na hodinách telesnej výchovy sme nemuseli cvičiť v triede, ale sánkovali sme sa, stavali snehuliakov, robili anjelov, šmýkali …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/aktivity-zs-vo-februari/

Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 26.02.2019 (utorok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom: Otvorenie. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa. Kontrola plnenia uznesení. Investičný zámer obce k žiadosti o poskytnutie podpory cez ŠFRB. Projekt prestupného bývania. Systém prestupného bývania v obci Lenartov. Program odpadového hospodárstva …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-27/

Foto: Jozef Leškovský

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/5-krestansky-ples-2/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/fasiangovy-maskarny-bal/

December 2018             Už prišiel ten krásny predvianočný čas, kedy sa svet naokolo oblieka do zimnej a vianočnej výzdoby. V škôlkach či v školách, alebo aj v našej ŠK, ste mohli vidieť nádherne vyzdobené triedy. Deti sa rady zapájajú do tejto obľúbenej činnosti. Aj my v ŠK sme pripravovali vianočnú výzdobu, pripravili sme aj vianočnú …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/aktivity-skolskej-kninice/

PREDMET ZÁKAZKY: Lenartov – vodovod, rozšírenie vodovodu v lokalite ,,Osada” Príloha č. 2 Príloha č. 5

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/vyzva-na-predlozenie-ponuky-5/

Výzva k postupu pri registrácii Veľkosť súboru: (263.0 KiB) | Zobrazené 43 x ZVEREJNENÉ DŇA: 4. februára 2019 Usmernenie pri postupe registrácie chovu Veľkosť súboru: (276.7 KiB) | Zobrazené 39 x ZVEREJNENÉ DŇA: 4. februára 2019 Príloha č. 1 - Registrácia chovu s 1 ošípanou Veľkosť súboru: (95.2 KiB) | Zobrazené 32 x ZVEREJNENÉ DŇA: …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/usmernenie-pri-registracii-chovov-s-1-kusom-osipanej-urcenej-na-sukromnu-domacu-spotrebu/

Oprava sociálnych zariadení a prístupovej chodby na OcÚ: 

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/vyzva-na-predlozenie-ponuky-4/

Dodávka štiepaného palivového dreva: 

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/vyzva-na-predlozenie-ponuky-3/

Z dôvodu realizácie prác spojených s čistením vodojemu a pravidelnou údržbou verejného vodovodu bude dňa 14.02.2019 v čase od 8:30 hod. do 15:30 hod. prerušená dodávka vody z verejného vodovodu.

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/odstavka-vodovodneho-potrubia-3/

Za oknami smiech a tanec, fašiangový harmatanec. Berte masky, je tu bál, fašiangový karneval.   Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy sa zvyčajne nesie v znamení veselej zábavy. Tak tomu bolo aj 23.01.2019 v našej škole. Vyzdobené priestory triedy sa rozjasnili farebnými stuhami, girlandami a balónmi, ožili vravou a veselou hudbou. Žiaci prišli v plnej paráde, vyobliekaní, pomaľovaní… Školský karneval …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/karneval-2/

V prípade záujmu je možné sa nahlásiť na OcÚ – tel. číslo: 054/ 47 06 004.

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/put-do-francuzska/

Program zasadnutia: Otvorenie. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. Kontrola plnenia uznesení. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva. Zásady odmeňovania poslancov OZ v Lenartove. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na rok. 2019. Návrh rozpočtu obce na rok 2019. Stanovisko HK k navrhovanému rozpočtu. Aktuálne čerpanie rozpočtu obce. Návrh …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-21-12-2018-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/stretnutie-s-rastom-dvorovym-pozvanka/

Všetko len to najlepšie chceme Vám zaželať, popriať len chvíle najkrajšie čo život môže prinášať. V ďalších rokoch nech Vás pohoda sprevádza, nech slza bolesti tvár Vám nezmáča. Životom prechádzať nech je pre Vás hrou, radosť, zdravie nech sú Vám oporou.

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/blahozelame-jubilantke-jolane-ginovej-k-80-tym-narodeninam/

Snáď asi každý si v tomto predvianočnom čase spomína na časy svojho detstva, štedrú večeru pri vianočnom stole, farebne blikajúci stromček i skromné darčeky pod ním, ale o to vzácnejšie… Dňa 13.12.2018 bolo pre žiakov prekvapením vystúpenie cirkusového divadla umelcov z ukrajinského Kyjeva. Cirkus Galent zaujal vystúpením klauna, neuveriteľne veľkými bublinami, žonglovaním i hula hoopom, To tu ešte …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/cas-vianocny-cas-prekvapeni/

Obec Lenartov a Farský úrad v Lenartove Vás srdečne pozývajú na 5. KRESŤANSKÝ PLES, ktorý sa uskutoční 26. januára 2019 (sobota) v sále kultúrneho domu v Lenartove so začiatkom o 18:30 hod. Čaká na Vás bohatá tombola: hlavná cena – automatická práčka a mnoho ďalších hodnotných cien O zábavu sa postará hudobná skupina GEROCK a hosť …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/5-krestansky-ples/

RVPS Bardejov na základe nepriaznivej nákazovej situácie AMO v populácii diviačej zveri a domácich ošípaných v Poľsku, Rumunsku, Maďarsku a Ukrajine, upozorňuje občanov o prísnom zákaze nákupu domácich ošípaných z Poľska, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny.

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/africky-mor-osipanych/

MÁJ 2018 Darček pri príležitosti Medzinárodného dňa matiek – deti vyrábali pre svoje mamičky kvietok, na výrobu ktorého použili lízatko, špajlu, krepový papier Čerešňový strom – vyrobený pomocou novín, farebného papiera a vodových farieb Sadenie zeleniny – deti sa učili vysádzať cibuľku do kelímkov Výroba  včielky – deti z predtlače na papieri vystrihovali včielky, ktoré vyfarbili a pomocou …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/aktivity-komunitneho-centra-majak/

Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 21.12.2018 (piatok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom: Otvorenie. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. Kontrola plnenia uznesení. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva. Zásady odmeňovania poslancov OZ v Lenartove. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-26/

Program zasadnutia: Úvodné náležitosti:          a) otvorenie zasadnutia;          b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice;          c) oznámenie výsledkov voľby starostky a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení starostky a poslancom obecného zastupiteľstva;          d) zloženie sľubu starostky obce     …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-07-12-2018-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/

     Ani sme sa nenazdali a otvorili sme posledný list v kalendári. List, ktorý nám pripomína ten krásny čas, čas očakávania príchodu Božieho Syna na tento svet, čas príprav na slávenie Jeho narodenia. V kostole i v našich príbytkoch sme zapálili druhú adventnú sviecu, pred svitaním sme v kostole začali roráty, ktoré nám pripomínajú, …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/mikulas-mikulas-ty-velky-svaty/

Prvý krát sme sa zapojili do súťaže s Milk Agro v zbere hliníkových viečok výrobkov Sabi. Tým, že separujeme odpad, chránime prírodu, šetríme prírodné zdroje, sme ohľaduplní k životnému prostrediu, preferujeme zdravý životný štýl u seba i u našich detí. Spolupracujeme nielen so Školskou jedálňou pri MŠ Lenartov, ale prosíme aj Vás o pomoc pri zbere viečok zo sabinovských jogurtov, mlieka či …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/32122-2/

K tomuto krásnemu jubileu zaželať Vám chceme, ticho, úctu a poklonu Vám pošepneme. Život ide ako potok, riečka, rieka, skúsenosťou a odvahou Vás oblieka. S pokorou sa skláňame k Vášmu veku, odvahu a pokoj do každého kroku. Stálu pohodu a zaslúžený pokoj želáme.

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/blahozelame-jubilantovi-michalovi-nemcikovi-k-90-tym-narodeninam/

Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 07.12.2018 (piatok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom: Úvodné náležitosti:          a) otvorenie zasadnutia;          b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice;          c) oznámenie výsledkov voľby …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-25/

Nedeľa 11. november 2018 bola pre našu farnosť sv. Leonarda v Lenartove výnimočná a určite bude zapísaná do histórie našej farnosti a našej obce. Veriaci slávili odpustovú slávnosť sv. Leonarda slávnostnou sv. omšou, na ktorej bol účastný vzácny hosť p. Frédéric Jacq, ktorý bol vyslaný ako delegát farnosti St Léonard de Noblat vo Francúzsku, z mesta, ktoré založil, a kde …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/farnost-sv-leonarda-v-lenartove-sa-duchovne-spojila-s-farnostou-st-leonard-de-noblat-vo-francuzsku/

Informácia Veľkosť súboru: (160.1 KiB) | Zobrazené 160 x ZVEREJNENÉ DŇA: 26. novembra 2018

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/informacia-k-rozhodnutiu-ustavneho-sudu-sr/

Možno neviete, že 24. Október je známy ako Medzinárodný deň školských knižníc. Jeho hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu ku knihám, k čítaniu a získaniu si väčšieho počtu milovníkov literatúry. V rámci tohto dňa sa uskutočnili v našej ŠK zaujímavé aktivity, ktorými sme chceli podporiť sviatok školských knižníc. Jednou z nich bolo aj prijímanie nových členov do „Cechu knižničného“. Žiaci prvého …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/medzinarodny-den-skolskych-kniznic-4/

Rok 2018 je nielen pripomienkou stého výročia prijatia Deklarácie slovenského národa a vzniku samostatného česko-slovenského štátu, ale aj 135. výročia základného školstva v obci a 90. výročia postavenia novej časti budovy ZŠ, uvedenej do prevádzky pri príležitosti 10. výročia vzniku ČSR. Mesiac október sa niesol v duchu adaptácie mladších žiakov na školské povinnosti, písania kontrolných previerok staršími žiakmi …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/oktobrovy-dazd-aktivit/

Program starostlivosti o chránené vtáčie územie - Verejná vyhláška Veľkosť súboru: (257.1 KiB) | Zobrazené 51 x ZVEREJNENÉ DŇA: 2. novembra 2018 Oznámenie o prerokovaní návrhu Veľkosť súboru: (279.6 KiB) | Zobrazené 53 x ZVEREJNENÉ DŇA: 2. novembra 2018 Zoznam parciel - Chránené vtáčie územie Veľkosť súboru: (43.0 KiB) | Zobrazené 66 x ZVEREJNENÉ DŇA: …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/verejna-vyhlaska-ou-presov-odbor-starostlivosti-o-zp/

Mesiac október je jedným z mesiacov roka, keď zbierame plody zeme, úrodu našich polí. A práve v tomto období prichádza čas, keď si treba viac vážiť a spomenúť si na tých, ktorí prežívajú jeseň svojho života. 21.10.2018 v nedeľné popoludnie sa vedenie Obce Lenartov stretlo so svojimi seniormi na priateľskom posedení pri príležitosti ,,Októbra – …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/prejav-ucty-k-svojim-starsim-spoluobcanom/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/halloween-party-v-skolskej-kniznici/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/ako-sa-nedat-oklamat-podvodnikom/

Výzva na predloženie ponuky Veľkosť súboru: (445.7 KiB) | Zobrazené 124 x ZVEREJNENÉ DŇA: 10. októbra 2018 Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria Veľkosť súboru: (71.4 KiB) | Zobrazené 56 x ZVEREJNENÉ DŇA: 10. októbra 2018 Príloha č. 2 - Krycí list rozpočtu Veľkosť súboru: (42.3 KiB) | Zobrazené 55 x ZVEREJNENÉ DŇA: …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/vyzva-na-predlozenie-ponuky-vybudovanie-stojisk-a-sanacia-nezakonne-umiestneneho-odpadu-v-obci-lenartov/

Čas letných prázdnin definitívne uplynul a my sme plní nadšenia a očakávania začali nový školský rok 2018/2019. Pre žiakov skončili dni voľnosti a oni s pani učiteľkami začali nielen opakovať minuloročné učivo ale aj získavať nové vedomosti, zručnosti, návyky i poznatky o okolitom svete. Prvýkrát do lavíc zasadlo aj 16 nových žiakov. V škole sa vyučuje v dvojzmennej prevádzke 87 žiakov zo sociálne …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/za-vzdelanim-krok-za-krokom/

Oznam majiteľom psov Veľkosť súboru: (172.8 KiB) | Zobrazené 139 x ZVEREJNENÉ DŇA: 4. októbra 2018

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/oznam-pre-vsetkych-vlastnikov-psov-na-uzemi-obce/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/oralna-vakcinacia-lisok-jesenna-kampan-oznamenie/

Program zasadnutia: Otvorenie Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa Kontrola plnenia uznesení Prerokovanie zmien a doplnkov ÚPO Nájomná zmluva na pozemok pre ZŠ Lenartov Správa nezávislého audítora za r. 2017 Žiadosti občanov na kúpu pozemku Aktuálne projekty – vyhlásené výzvy Dodatok č. 1 k VZN č.1/2018 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Rôzne – futbalový turnaj, Mesiac …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-20-09-2018-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/

V sobotu, 29. septembra 2018 zavítala do Lenartova vzácna návšteva. Na pozvanie prišli hostia z o.z. NIE RAKOVINE a EUROPACOLON, aby Lenartovčanom ukázali najväčšiu maketu hrubého čreva v Európe a práve na nej ukázali, aké choroby nás môžu postihnúť. Odborníci onkologickej osvety a vyliečení pacienti od 14.00 hod. do 17.00 hod. veľmi otvorene a odborne …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/nie-rakovine-crevo-tour-v-lenartove/

Naši predkovia a starší občania to určite vedeli a vedia, ale mladší a naše deti možno z rozprávania alebo z filmu. Keďže tento rok bol požehnaný na ovocie, medzi ktoré patria aj slivky, vzišiel z radu našich poslancov a starostky obce nápad oživiť recepty starých materí a zrealizovať akciu pre všetkých Lenartovčanov – variť slivkový …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/jak-se-v-lenartove-lekvar-vari-2/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/pozyvame-vas-na-crevo-tour-den-pre-vase-zdravie/

Obec Lenartov vyhlasuje výberové konanie na  1. pracovné miesto na plný pracovný úväzok – pracovník KC. Príloha:

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/oznamenie-o-vyberovom-konani-na-1-pracovne-miesto-2/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/31264-2/

Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 20.09.2018 (štvrtok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:   Otvorenie Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa Kontrola plnenia uznesení Prerokovanie zmien a doplnkov ÚPO Nájomná zmluva na pozemok pre ZŠ Lenartov Správa nezávislého audítora za r. 2017 Žiadosti …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-24/

Pri príležitosti Pamätného dňa holokaustu a rasového násilia sa uskutočnila dňa 10. septembra 2018 zamestnancami obce a poslancami obecného zastupiteľstva návšteva Pamätníka holokaustu v Bardejove. Uctenie si pamiatky, položenie kytice a zapálenie sviece pred pamätníkom znamená pre obec Lenartov veľa. Aj občania z Lenartova zahynuli v koncentračných táboroch. Pri ich menách bola chvíľka ticha a …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/pamatny-den-holokaustu-si-uctila-aj-obec-lenartov/

Link:

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/vystraha-nielen-pre-seniorov/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/jak-se-v-lenartove-lekvar-vari/

Milé deti!   Aj keď prázdniny končia a školský rok už klope na dvere, predsa nie je koniec všetkým krásnym zážitkom. Aj školský rok ponúka mnoho príležitostí začať niečo nové, dobrodružné a veselé. Ale vráťme sa ešte k prázdninám. Chcem pochváliť všetky deti, ktoré ŠK navštevovali aj počas prázdnin, zúčastňovali sa rôznych voľno časových aktivít, ktoré sme pre …

Celý článok »

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/aktivity-skolskej-kniznice-podla-prazdnin/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/pietny-akt-kladenia-vencov-74-vyrocie-snp/

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/74-vyrocie-snp-mesto-bardejov-a-obec-krize/

Staršie články «Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.