Print this Článok

Súťaž “Ľenartovski šofer 2015”

Ľenartovski šofer plagat na stranku

„Ľenartovski šofer 2015“

Jazda zručnosti na osobnom motorovom vozidle

Cieľ: Overenie a zlepšenie praktickej zručnosti držiteľov vodičských oprávnení z obce Lenartov pri vedení motorových vozidiel s prispením zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky.

Dátum: 27. september 2015 od 13.00 hod.

Miesto: Parkovisko pri OÚ + miestna komunikácia
Riaditeľ pretekov: Ing Jana Bľandová, starostka obce
Hlavný rozhodca : Ján Bortník,poslanec OcZ
Rozhodcovia : Ján Šandala, Ján Beňa, ,Jozef Leškovský, Ján Frandofer, Rastislav Štibric Jozef Cudrák, Dana Chomjaková, Dušan Bilý – poslanci OcZ Lenartov

Podmienky: Pretekov sa môže zúčastni každý občan Lenartova, ktorý je držiteľom potrebného vodičského oprávnenia na daný druh motorového vozidla a jeho osobné vozidlo spĺňa všetky predpisy pre jazdu na pozemných a má uzatvorené povinné zmluvné poistenie prípadne havarijné  poistenie. Účasť je na vlastné nebezpečenstvo. Počas súťaže môže byť vo vozidle jeden spolujazdec- rodinný príslušník

Disciplíny:

1. Písomný test z pravidiel cestnej premávky/ Vodičský preukaz neodoberáme!!!
2. Skúška na alkohol
3. Kontrola povinnej výbavy vozidla
4. Technická disciplína určená na mieste pretekov – výmena kolesa
5. Rozjazd vozidlom do kopca z miesta
6. Jazda po vyznačenej trati a prekonávanie prekážok na čas
7. Športová vložka – streľba zo vzduchovky
Organizátor zabezpečí potrebné náradie na plnenie jednotlivých disciplín. Vozidlá a PHM vlastné. Súťažiacim po pretekoch bude poskytnuté občerstvenie.

Hodnotenie : Za každú súťažnú disciplínu posádka získava body a víťazom sa stáva osádka s najvyšším súčtom dosiahnutých bodov.

Ceny:

1. cena – titul „Ľenartovski šofer“, diplom, vecná cena
2. cena – diplom a vecná cena
3. cena – diplom a vecná cena
Písomný test absolvuje každý vodič vozidla v prítomnosti spolujazdca. Test bude jeden, ktorý si súťažiaci vylosujú a hodnotiace tlačivo bude také ako sa používa v autoškolách. Čas na plnenie disciplíny je 20 minút. Hodnotenie: Počet získaných bodov v teste sa započíta do celkového hodnotenia. Pri skúške na alkohol každý súťažiaci vodič absolvuje dychovú skúšku. V prípade pozitívneho nálezu, vodič nebude môcť absolvovať súťaž.

Každé vozidlo bude podrobené kontrole úplnosti povinnej výbavy. Za každú chýbajúci kus bude posádka penalizovaná 5 trestnými bodmi.

V disciplíne výmena kolesa bude osádka meniť pravé zadne koleso na čas. Osádka, ktorá dosiahne najkratší čas získa, 20 bodov, ďalšie osádky za každých 10 sekúnd o dva body menej. Získané body sa prirátajú k celkovému hodnoteniu.

V disciplíne rozjazd vozidlom do kopca vozidlo zastaví na značke na ceste v kopci, rozhodca mu postaví 5 centimetrov za zadný nárazník tyčku a vodič je povinný pohnúť sa smerom dopredu bez toho, aby sa spätnou jazdou dotkol prekážky za vozidlo. V prípade dotyku, osádke sa odpočíta 5 bodov z celkového hodnotenia.

V Disciplíne Jazda po vyznačenej trati a prekonávanie prekážok vodič vo vozidle absolvuje vyznačenú trať na čas a to spôsobom, že čas začne bežať, keď si pri stole vodič sám zapne stopky, naštartuje vozidlo a absolvuje vyznačenú dráhu kde bude : prejazd pravými kolesami po úzkej doske v dĺžke 4 metre, prenesenie nádoby s vodou zo stojana na stojan bez vyliatia, jazda v serpentínach, zacúvanie do garáže, výjazd a zastavenie vozidla na mieste tak, aby zadné kolesa počas plynulej jazdy zastali medzi dvoma páskami. uzamknutie vozidla a zastavenie stopiek. Osádka s najlepším časom dostane 50 bodov a každá ďalšie osádka stratí dva body za každých 10 sekúnd. od ktorého sa odrátajú 2 trestné body za nesplnenú disciplínu. Výsledné body sa prirátajú k celkovému hodnoteniu. V čase, keď vodič spustí stopky a začne súťažiť, druhý člen osádky vyštartuje na určené miesto a absolvuje streľbu zo vzduchovky. Strieľa sa na 5 sklopných terčov. Za každý zasiahnutý terč posádka získa 5 bodov do celkového hodnotenia, teda celkove max. 25 bodov.

Prihlášky: Prosíme záujemcov u túto súťaž, aby sa záväzne prihlásili na Obecnom úrade v Lenartove písomne v termíne DO 25. SEPTEMBRA 2015

Informácie: Tel: 0905 576 625, 054 4706004,
e-mail. borjan@post.sk, obeclenartov@lenartov.sk

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny týchto propozícíi v prípade vážnych dôvodov.

Spravoval : Ján Bortník, poslanec OcZ, Ing. Jana Bľandová,starostka

Videné: 714 krát

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/sutaz-lenartovski-sofer-2015/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.