Aktualizované: 28.11.2017

Print this Stránka

Poslanci

Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Lenartov má 9 poslancov.

Poslanec je oprávnený najmä predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy, podnety, a pripomienky, interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce, požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností, požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci, zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce, požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

Štatút komisií obecného zastupiteľstva (243.7 KiB) 108 Štatút obce (123.5 KiB) 130

Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Lenartov
(od 12. 12. 2014)

 

Important!

bena

Beňa Ján

Volebná strana: Strana občianskej ľavice
Vek: 66 r.

Tel: 0948 164 940

e-mail: janbena19@gmail.com

                                 Iná funkcia:
                                 zástupca starostu / predseda komisie pre životné prostredie a verejný poriadok na rómskej osade / člen obecnej rady

 


 

Bilý Dušan

Volebná strana: NOVA
Vek: 55 r.

Tel:

Poslanecký mandát začal uplatňovať od 4.9.2015

 


 

bortnikBortník Ján

Volebná strana: SMER
Vek: 67 r.

Tel: 0905 576 625

e-mail: borjan@post.sk

Iná funkcia:
                                 predseda komisie kultúrnej a športovej / člen obecnej rady

 


 

Cudrák Jozef

Volebná strana: Strana občianskej ľavice
Vek: 42 r.

Tel: 0905 235 856

e-mail: jozefcudrak@gmail.com

Iná funkcia: predseda komisie priestupkovej a verejného poriadku

 


Frandofer Ján

Volebná strana: SMER
Vek: 32 r.

Tel: 0918 692 852

e-mail: jfrandofer@gmail.com

Iná funkcia:  predseda komisie na ochranu verejného záujmu

 


 

Chomjaková Dana

Volebná strana: Slovenská národná strana
Vek: 45 r.

Tel: 0904 828 731

e-mail: danachomjakova@gmail.com

Poslanecký mandát začala uplatňovať od 4.9.2015

 


 

leskovskyLeškovský Jozef

Volebná strana: SMER
Vek: 61 r.

Tel: 0910 121 585

e-mail: dodo.leskovsky@gmail.com

                                Iná funkcia: predseda komisie finančnej a rozpočtovej

 


 

Šandala Ján

Volebná strana: Strana občianskej ľavice
Vek: 58 r.

Tel: 0903 611 826

Iná funkcia:  predseda komisie územného plánovania a spolupráce s podnikateľskými subjektmi / člen obecnej rady

 


 

Štibrich Rastislav

Volebná strana: SNS
Vek: 33 r.

Tel: 0908 879 613

e-mail: rastislav.stibrich@gmail.com

Iná funkcia: predseda komisie správy majetku obce

 


Poslanci, ktorí sa vzdali mandátu

Chomjak Patrik

Volebná strana: Strana občianskej ľavice
Vek: 27 r.

Tel: 0949 882 947

Mandát poslanca obecného zastupiteľstva v Lenartove začal uplatňovať 17.02.2015

Vzdal sa mandátu poslanca dňa 01.07.2015

 


 

Bilý Anton

Volebná strana: Strana občianskej ľavice
Vek: 44 r.

Tel: 0902 536 957

Vzdal sa mandátu poslanca dňa 02.02.2015

 


 

Bilý Ľudovít

Volebná strana: Právo a spravodlivosť
Vek: 46 r.

Tel: 0902 183 549

Vzdal sa mandátu poslanca – 10.02.2015

 

 

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/samosprava/obecne-zastupitelstvo/poslanci-oz/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.