Aktualizované: 21.12.2018

Print this Stránka

Všeobecne záväzné nariadenia

2019

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
VZN č. 1- 2019 o finančných príspevkoch na úhradu výchovy a vzdelávania
Veľkosť súboru: (271.3 KiB) | Zobrazené 5 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 31. mája 2019
VZN č. 2- 2019 o dodávke pitnej vody prostredníctvom výdajníkov vody
Veľkosť súboru: (225.2 KiB) | Zobrazené 4 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 11. septembra 2019

2018

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
VZN-2-2018 O elektronickej komunikácii
Veľkosť súboru: (187.7 KiB) | Zobrazené 172 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 20. apríla 2018
VZN č. 1-2018 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Lenartov
Veľkosť súboru: (1.3 MiB) | Zobrazené 231 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 20. apríla 2018
VZN č. 3-2018 Zmeny a doplnky ÚPO
Veľkosť súboru: (322.4 KiB) | Zobrazené 83 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 3. októbra 2018
VZN č. 4-2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Veľkosť súboru: (198.1 KiB) | Zobrazené 57 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 9. januára 2019
VZN č. 5-2018 o miestnej dani z nehnuteľností na rok 2019
Veľkosť súboru: (210.7 KiB) | Zobrazené 57 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 9. januára 2019

2017

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
VZN-1-2017 O sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre na území obce Lenartov
Veľkosť súboru: (148.6 KiB) | Zobrazené 189 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 29. mája 2017
VZN-2-2017 O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Lenartov
Veľkosť súboru: (214.6 KiB) | Zobrazené 281 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 29. mája 2017
VZN-3-2017 O dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2018
Veľkosť súboru: (205.5 KiB) | Zobrazené 239 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 23. novembra 2017
VZN-4-2017 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obce Lenartov
Veľkosť súboru: (202.9 KiB) | Zobrazené 197 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 23. novembra 2017

2016

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
VZN-1-2016 O nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
Veľkosť súboru: (342.7 KiB) | Zobrazené 214 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 27. júna 2016
VZN-2-2016 Požiarny poriadok obce
Veľkosť súboru: (552.0 KiB) | Zobrazené 310 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 29. novembra 2016
VZN-3-2016 O miestnej dani za psa
Veľkosť súboru: (137.6 KiB) | Zobrazené 153 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 29. novembra 2016
VZN-4-2016 O miestnej dani z nehnuteľnosti na rok 2017
Veľkosť súboru: (145.7 KiB) | Zobrazené 256 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 29. novembra 2016

2015

 

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
VZN č 1-2015 O Verejných Kultúrnych Podujatiach
Veľkosť súboru: (197.1 KiB) | Zobrazené 143 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 22. júna 2015
VZN č 2-2015 O Organizovaní Verejných športových Podujatí
Veľkosť súboru: (179.5 KiB) | Zobrazené 145 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 22. júna 2015
VZN 3 - 2015 O Dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2016
Veľkosť súboru: (141.9 KiB) | Zobrazené 115 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 2. decembra 2015
VZN č 4-2015 O Miestnom Poplatku Za Komunálne Odpady A Drobné Stavebné Odpady
Veľkosť súboru: (207.3 KiB) | Zobrazené 151 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 28. decembra 2015
VZN č. 6-2015 O povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác
Veľkosť súboru: (127.7 KiB) | Zobrazené 232 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 24. februára 2016
VZN č. 5-2015 O obmedzení/zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území obce Lenartov
Veľkosť súboru: (123.5 KiB) | Zobrazené 193 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 24. februára 2016
VZN č. 7-2015 O vylepovaní volebných plagátov politických subjektov
Veľkosť súboru: (133.0 KiB) | Zobrazené 159 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 24. februára 2016

2014

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
VZN č. 1 - 2014
Veľkosť súboru: (23.6 KiB) | Zobrazené 353 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 27. novembra 2014
Lenartov - Návrh ÚPN-O - Vyhodnotenie Pripomienok Def 24.10.2014
Veľkosť súboru: (128.8 KiB) | Zobrazené 217 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 27. novembra 2014
Lenartov - SPRÁVA O Postupe Obstarávania 24.10.2014
Veľkosť súboru: (107.7 KiB) | Zobrazené 329 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 27. novembra 2014
VZN č.2 - 2014 O Podmienkach Predaja Výrobkov A Poskytovania Služieb Na Trhových Miestach – Trhový Poriadok Obce Lenartov
Veľkosť súboru: (286.3 KiB) | Zobrazené 766 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 29. decembra 2014
VZN č.3 - 2014 O Miestnej Dani Z Nehnuteľností Obce Lenartov
Veľkosť súboru: (195.0 KiB) | Zobrazené 274 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 29. decembra 2014
VZN č.4 - 2014 O školskom Obvode Základnej školy Na území Obce Lenartov Pre Základnú školu, Ktorou Zriaďovateľom Je Obec Lenartov
Veľkosť súboru: (179.3 KiB) | Zobrazené 152 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 29. decembra 2014
VZN č.1 - 2014 Ktorým Sa Vyhlasuje Záväzná časť Územného Plánu Obce Lenartov
Veľkosť súboru: (116.6 KiB) | Zobrazené 153 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 30. decembra 2014

2013

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Lenartov na rok 2013
Veľkosť súboru: (100.3 KiB) | Zobrazené 320 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 19. septembra 2013
Dodatok k VZN č. 10/2011 o odpadoch
Veľkosť súboru: (97.5 KiB) | Zobrazené 404 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 19. septembra 2013
Dôvodová správa k VZN č.10/2011
Veľkosť súboru: (38.4 KiB) | Zobrazené 303 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 19. septembra 2013
Vzn č.4/2013 O Miestnej Dani Z Nehnutelnosti
Veľkosť súboru: (154.2 KiB) | Zobrazené 293 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 9. decembra 2013
VZN č.2-2013 - Určenie času Predaja A Prevádzky
Veľkosť súboru: (105.6 KiB) | Zobrazené 244 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 5. marca 2014
VZN č.3 - 2013 - Poskytovanie Finančného Príspevku Na Stravovanie Dôchodcov
Veľkosť súboru: (175.9 KiB) | Zobrazené 325 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 5. marca 2014

2012

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
VZN 1-2012 - o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce Lenartov
Veľkosť súboru: (185.8 KiB) | Zobrazené 478 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 20. februára 2013
VZN 2-2012 - o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
Veľkosť súboru: (304.4 KiB) | Zobrazené 380 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 20. februára 2013
VZN 3-2012 - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA v pôsobnosti obce Lenartov
Veľkosť súboru: (266.6 KiB) | Zobrazené 502 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 20. februára 2013
VZN 4-2012 - o miestnej dani za psa v obci Lenartov
Veľkosť súboru: (180.4 KiB) | Zobrazené 334 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 20. februára 2013
VZN 5-2012 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Lenartov
Veľkosť súboru: (210.3 KiB) | Zobrazené 356 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 20. februára 2013
VZN 6-2012 - o miestnej dani z nehnuteľností obce Lenartov
Veľkosť súboru: (154.2 KiB) | Zobrazené 319 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 20. februára 2013
VZN 7-2012 - o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v obci Lenartov
Veľkosť súboru: (181.4 KiB) | Zobrazené 345 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 20. februára 2013
Dodatok k VZN č. 3/2012
Veľkosť súboru: (93.8 KiB) | Zobrazené 131 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 20. apríla 2018

2011

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
VZN 1-2011 O Chove Psov
Veľkosť súboru: (151.8 KiB) | Zobrazené 404 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 21. februára 2013
VZN 10-2011 Separovany Zber
Veľkosť súboru: (148.6 KiB) | Zobrazené 366 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 21. februára 2013
VZN 12-2011 O Miestnych Daniach A Poplatkoch
Veľkosť súboru: (192.6 KiB) | Zobrazené 330 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 21. februára 2013
VZN 11-2011 O Zimnej Udrzbe
Veľkosť súboru: (165.1 KiB) | Zobrazené 373 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 21. februára 2013
VZN 3-2011 O Prispevku Na Stravu
Veľkosť súboru: (148.8 KiB) | Zobrazené 356 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 21. februára 2013
VZN 2-2011 Detske Domovy
Veľkosť súboru: (142.2 KiB) | Zobrazené 366 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 21. februára 2013
VZN 4-2011 O Urceni Vysky Dotacie MS
Veľkosť súboru: (138.3 KiB) | Zobrazené 318 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 21. februára 2013
VZN 6-2011 Trhovy Poriadok
Veľkosť súboru: (158.8 KiB) | Zobrazené 343 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 21. februára 2013
VZN 5-2011 O Skolskom Obvode
Veľkosť súboru: (124.9 KiB) | Zobrazené 352 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 21. februára 2013
VZN 8-2011 O Zakaze Prevadzkov Hazardnych Hier
Veľkosť súboru: (128.4 KiB) | Zobrazené 306 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 21. februára 2013
VZN 9-2011 O Poskytovani Dotacii
Veľkosť súboru: (143.9 KiB) | Zobrazené 325 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 21. februára 2013
VZN 7-2011 Poziarny Poriadok
Veľkosť súboru: (211.7 KiB) | Zobrazené 348 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 21. februára 2013

2010

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
VZN O Miestnych Daniach A Miestnom Poplatku Za Komunalne Odpady A Drobne Stavebne Odpady Na Rok 2010
Veľkosť súboru: (98.2 KiB) | Zobrazené 321 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 20. februára 2013

2008

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
VZN O Poskytovani Dotacii Z Rozpoctu Obce 2008
Veľkosť súboru: (110.4 KiB) | Zobrazené 340 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 20. februára 2013

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/samosprava/obecne-dokumenty/vseobecne-zavazne-nariadenia/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.