Aktualizované: 24.04.2018

Print this Stránka

Všeobecne záväzné nariadenia

2018

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
VZN č. 1-2018 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Lenartov (1.3 MiB) 122
VZN-2-2018 O elektronickej komunikácii (187.7 KiB) 73
VZN č. 3-2018 Zmeny a doplnky ÚPO (322.4 KiB) 16

2017

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
VZN-1-2017 O sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre na území obce Lenartov (148.6 KiB) 96
VZN-2-2017 O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Lenartov (214.6 KiB) 190
VZN-3-2017 O dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2018 (205.5 KiB) 143
VZN-4-2017 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obce Lenartov (202.9 KiB) 119

2016

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
VZN-1-2016 O nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi (342.7 KiB) 165
VZN-2-2016 Požiarny poriadok obce (552.0 KiB) 187
VZN-3-2016 O miestnej dani za psa (137.6 KiB) 97
VZN-4-2016 O miestnej dani z nehnuteľnosti na rok 2017 (145.7 KiB) 184

2015

 

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
VZN 3 - 2015 O Dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2016 (141.9 KiB) 87
VZN č. 5-2015 O obmedzení/zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území obce Lenartov (123.5 KiB) 164
VZN č. 6-2015 O povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác (127.7 KiB) 171
VZN č. 7-2015 O vylepovaní volebných plagátov politických subjektov (133.0 KiB) 106
VZN č 1-2015 O Verejných Kultúrnych Podujatiach (197.1 KiB) 119
VZN č 2-2015 O Organizovaní Verejných športových Podujatí (179.5 KiB) 122
VZN č 4-2015 O Miestnom Poplatku Za Komunálne Odpady A Drobné Stavebné Odpady (207.3 KiB) 128

2014

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
Lenartov - Návrh ÚPN-O - Vyhodnotenie Pripomienok Def 24.10.2014 (128.8 KiB) 171
Lenartov - SPRÁVA O Postupe Obstarávania 24.10.2014 (107.7 KiB) 270
VZN č. 1 - 2014 (23.6 KiB) 220
VZN č.1 - 2014 Ktorým Sa Vyhlasuje Záväzná časť Územného Plánu Obce Lenartov (116.6 KiB) 131
VZN č.2 - 2014 O Podmienkach Predaja Výrobkov A Poskytovania Služieb Na Trhových Miestach – Trhový Poriadok Obce Lenartov (286.3 KiB) 693
VZN č.3 - 2014 O Miestnej Dani Z Nehnuteľností Obce Lenartov (195.0 KiB) 234
VZN č.4 - 2014 O školskom Obvode Základnej školy Na území Obce Lenartov Pre Základnú školu, Ktorou Zriaďovateľom Je Obec Lenartov (179.3 KiB) 127

2013

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
Dodatok k VZN č. 10/2011 o odpadoch (97.5 KiB) 355
Dôvodová správa k VZN č.10/2011 (38.4 KiB) 256
VZN č.2-2013 - Určenie času Predaja A Prevádzky (105.6 KiB) 205
VZN č.3 - 2013 - Poskytovanie Finančného Príspevku Na Stravovanie Dôchodcov (175.9 KiB) 263
VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Lenartov na rok 2013 (100.3 KiB) 278
Vzn č.4/2013 O Miestnej Dani Z Nehnutelnosti (154.2 KiB) 244

2012

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
Dodatok k VZN č. 3/2012 (93.8 KiB) 65
VZN 1-2012 - o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce Lenartov (185.8 KiB) 408
VZN 2-2012 - o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby (304.4 KiB) 317
VZN 3-2012 - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA v pôsobnosti obce Lenartov (266.6 KiB) 420
VZN 4-2012 - o miestnej dani za psa v obci Lenartov (180.4 KiB) 277
VZN 5-2012 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Lenartov (210.3 KiB) 287
VZN 6-2012 - o miestnej dani z nehnuteľností obce Lenartov (154.2 KiB) 273
VZN 7-2012 - o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v obci Lenartov (181.4 KiB) 291

2011

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
VZN 1-2011 O Chove Psov (151.8 KiB) 347
VZN 10-2011 Separovany Zber (148.6 KiB) 317
VZN 11-2011 O Zimnej Udrzbe (165.1 KiB) 288
VZN 12-2011 O Miestnych Daniach A Poplatkoch (192.6 KiB) 284
VZN 2-2011 Detske Domovy (142.2 KiB) 313
VZN 3-2011 O Prispevku Na Stravu (148.8 KiB) 310
VZN 4-2011 O Urceni Vysky Dotacie MS (138.3 KiB) 262
VZN 5-2011 O Skolskom Obvode (124.9 KiB) 288
VZN 6-2011 Trhovy Poriadok (158.8 KiB) 293
VZN 7-2011 Poziarny Poriadok (211.7 KiB) 298
VZN 8-2011 O Zakaze Prevadzkov Hazardnych Hier (128.4 KiB) 253
VZN 9-2011 O Poskytovani Dotacii (143.9 KiB) 272

2010

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
VZN O Miestnych Daniach A Miestnom Poplatku Za Komunalne Odpady A Drobne Stavebne Odpady Na Rok 2010 (98.2 KiB) 278

2008

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
VZN O Poskytovani Dotacii Z Rozpoctu Obce 2008 (110.4 KiB) 281

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/samosprava/obecne-dokumenty/vseobecne-zavazne-nariadenia/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.