Aktualizované: 24.04.2018

Print this Stránka

Vnútorné smernice obce

2018

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí

2017

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
Smernica 2 - Zásady vybavovania sťažností a petícií a vedení evidencie priestupkov v podmienkach obce Lenartov (280.7 KiB) 121
Smernica 3 - O verejnom obstarávaní (128.4 KiB) 142

2016

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
Smernica 1 - Základná finančná kontrola (120.7 KiB) 360
Smernica 2 - Sociálny fond (106.2 KiB) 2448
Smernica 4 - Používanie pečiatok (154.6 KiB) 1525
Smernica 5 - Cestovné náhrady (226.3 KiB) 671
Smernica 6 - Obeh účtovných dokladov (141.9 KiB) 543
Smernica 7 - O úradnej korešpondencii (219.0 KiB) 436
Smernica 10 - Zásady používania služobných motorových vozidiel (156.3 KiB) 410
Smernica 3 - Registratúrny poriadok (274.7 KiB) 161
Smernica 8 - Pitný režim (99.3 KiB) 394
Smernica 9 - Postup verejného obstarávania (121.9 KiB) 152

2015

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
01-2015 Smernica Súpisné čísla (109.3 KiB) 359
02-2015 Smernica Zásad Odmeňovania Poslancov Obecného Zastupiteľstva V Lenartove (105.7 KiB) 229
03-2015 Smernica O škodovej Udalosti (101.6 KiB) 536
04-2015 Smernica Protispoloč činnosť (95.6 KiB) 316
05-2015 Smernica Predb Finančná Kontrola (169.2 KiB) 907

2014

Pre rok 2014 nie sú žiadne vnútorné smernice

2013

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
Bezpečnostná smernica obce Lenartov (136.0 KiB) 752
Smernica pre užívanie nebytových priestorov 1-2013 (99.2 KiB) 842

2012

Pre rok 2012 nie sú žiadne vnútorné smernice

2011

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
Poriadok Odmenovania Zamestnancov Obce Lenartrov (143.1 KiB) 884
Pracovny Poriadok Pre Pedagogickych Zamestnancov A Ostatnych Zamestnancov Skol A Skolskych Zariadeni (333.7 KiB) 279
Pracovny Poriadok Zamestnancov Obce Lenartov (193.8 KiB) 709
Smernica Na Ochranu Majetku Obce (149.0 KiB) 957
Smernica Na Vydanie Rybarskeho Listka (109.8 KiB) 435
Smernica Na Vykonanie Inventarizacie (214.0 KiB) 628
Smernica O Postupe Pri Vyplnovani Predkladani Vyhodnocovani A Uchovavani Majetkoveho Priznania A O Konani Vo Veciach Majetkoveho Priznania (170.7 KiB) 1363
Smernica O Stravovani Zamestnancov Ou Pocas Letnych Prazdnin (119.8 KiB) 314
Spisovy A Skartacny Poriadok Obecneho Uradu V Lenartove (413.5 KiB) 991
Vedenie Pokladnice Obce (132.8 KiB) 672
Zasady Financneho Hospodarenia Obce Lenartov (163.9 KiB) 271
Zasady Hospodarenia A Nakladania S Majetkom Obce Lenartov (137.6 KiB) 260
Zasady Odmenovania Poslancov Obceneho Zastupitelstva (109.4 KiB) 291
Zasady Postupu Pri Vybavovani Staznosti V Podmienkach Obce Lenartov (270.1 KiB) 290
Zasady Vykonu Kontroly V Podmienkach Obce Lenartov (153.6 KiB) 513

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/samosprava/obecne-dokumenty/smernice/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.