Vnútorné smernice obce » Obec Lenartov
Aktualizované: 24.04.2018

Print this Stránka

Vnútorné smernice obce

2018

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí

2017

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
Smernica 2 - Zásady vybavovania sťažností a petícií a vedení evidencie priestupkov v podmienkach obce Lenartov (280.7 KiB) 61
Smernica 3 - O verejnom obstarávaní (128.4 KiB) 78

2016

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
Smernica 1 - Základná finančná kontrola (120.7 KiB) 268
Smernica 2 - Sociálny fond (106.2 KiB) 1917
Smernica 4 - Používanie pečiatok (154.6 KiB) 1214
Smernica 5 - Cestovné náhrady (226.3 KiB) 571
Smernica 6 - Obeh účtovných dokladov (141.9 KiB) 396
Smernica 7 - O úradnej korešpondencii (219.0 KiB) 285
Smernica 10 - Zásady používania služobných motorových vozidiel (156.3 KiB) 254
Smernica 3 - Registratúrny poriadok (274.7 KiB) 106
Smernica 8 - Pitný režim (99.3 KiB) 260
Smernica 9 - Postup verejného obstarávania (121.9 KiB) 92

2015

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
01-2015 Smernica Súpisné čísla (109.3 KiB) 282
02-2015 Smernica Zásad Odmeňovania Poslancov Obecného Zastupiteľstva V Lenartove (105.7 KiB) 206
03-2015 Smernica O škodovej Udalosti (101.6 KiB) 349
04-2015 Smernica Protispoloč činnosť (95.6 KiB) 206
05-2015 Smernica Predb Finančná Kontrola (169.2 KiB) 718

2014

Pre rok 2014 nie sú žiadne vnútorné smernice

2013

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
Bezpečnostná smernica obce Lenartov (136.0 KiB) 665
Smernica pre užívanie nebytových priestorov 1-2013 (99.2 KiB) 754

2012

Pre rok 2012 nie sú žiadne vnútorné smernice

2011

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
Poriadok Odmenovania Zamestnancov Obce Lenartrov (143.1 KiB) 781
Pracovny Poriadok Pre Pedagogickych Zamestnancov A Ostatnych Zamestnancov Skol A Skolskych Zariadeni (333.7 KiB) 251
Pracovny Poriadok Zamestnancov Obce Lenartov (193.8 KiB) 635
Smernica Na Ochranu Majetku Obce (149.0 KiB) 856
Smernica Na Vydanie Rybarskeho Listka (109.8 KiB) 382
Smernica Na Vykonanie Inventarizacie (214.0 KiB) 583
Smernica O Postupe Pri Vyplnovani Predkladani Vyhodnocovani A Uchovavani Majetkoveho Priznania A O Konani Vo Veciach Majetkoveho Priznania (170.7 KiB) 1255
Smernica O Stravovani Zamestnancov Ou Pocas Letnych Prazdnin (119.8 KiB) 274
Spisovy A Skartacny Poriadok Obecneho Uradu V Lenartove (413.5 KiB) 888
Vedenie Pokladnice Obce (132.8 KiB) 631
Zasady Financneho Hospodarenia Obce Lenartov (163.9 KiB) 239
Zasady Hospodarenia A Nakladania S Majetkom Obce Lenartov (137.6 KiB) 220
Zasady Odmenovania Poslancov Obceneho Zastupitelstva (109.4 KiB) 259
Zasady Postupu Pri Vybavovani Staznosti V Podmienkach Obce Lenartov (270.1 KiB) 254
Zasady Vykonu Kontroly V Podmienkach Obce Lenartov (153.6 KiB) 474

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/samosprava/obecne-dokumenty/smernice/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.