Aktualizované: 24.04.2018

Print this Stránka

Vnútorné smernice obce

2018

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí

2017

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
Smernica 2 - Zásady vybavovania sťažností a petícií a vedení evidencie priestupkov v podmienkach obce Lenartov (280.7 KiB) 133
Smernica 3 - O verejnom obstarávaní (128.4 KiB) 149

2016

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
Smernica 1 - Základná finančná kontrola (120.7 KiB) 384
Smernica 2 - Sociálny fond (106.2 KiB) 2586
Smernica 4 - Používanie pečiatok (154.6 KiB) 1591
Smernica 5 - Cestovné náhrady (226.3 KiB) 699
Smernica 6 - Obeh účtovných dokladov (141.9 KiB) 571
Smernica 7 - O úradnej korešpondencii (219.0 KiB) 464
Smernica 10 - Zásady používania služobných motorových vozidiel (156.3 KiB) 445
Smernica 3 - Registratúrny poriadok (274.7 KiB) 172
Smernica 8 - Pitný režim (99.3 KiB) 427
Smernica 9 - Postup verejného obstarávania (121.9 KiB) 167

2015

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
01-2015 Smernica Súpisné čísla (109.3 KiB) 378
02-2015 Smernica Zásad Odmeňovania Poslancov Obecného Zastupiteľstva V Lenartove (105.7 KiB) 235
03-2015 Smernica O škodovej Udalosti (101.6 KiB) 589
04-2015 Smernica Protispoloč činnosť (95.6 KiB) 342
05-2015 Smernica Predb Finančná Kontrola (169.2 KiB) 929

2014

Pre rok 2014 nie sú žiadne vnútorné smernice

2013

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
Bezpečnostná smernica obce Lenartov (136.0 KiB) 766
Smernica pre užívanie nebytových priestorov 1-2013 (99.2 KiB) 874

2012

Pre rok 2012 nie sú žiadne vnútorné smernice

2011

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
Poriadok Odmenovania Zamestnancov Obce Lenartrov (143.1 KiB) 897
Pracovny Poriadok Pre Pedagogickych Zamestnancov A Ostatnych Zamestnancov Skol A Skolskych Zariadeni (333.7 KiB) 287
Pracovny Poriadok Zamestnancov Obce Lenartov (193.8 KiB) 736
Smernica Na Ochranu Majetku Obce (149.0 KiB) 991
Smernica Na Vydanie Rybarskeho Listka (109.8 KiB) 446
Smernica Na Vykonanie Inventarizacie (214.0 KiB) 636
Smernica O Postupe Pri Vyplnovani Predkladani Vyhodnocovani A Uchovavani Majetkoveho Priznania A O Konani Vo Veciach Majetkoveho Priznania (170.7 KiB) 1387
Smernica O Stravovani Zamestnancov Ou Pocas Letnych Prazdnin (119.8 KiB) 320
Spisovy A Skartacny Poriadok Obecneho Uradu V Lenartove (413.5 KiB) 1012
Vedenie Pokladnice Obce (132.8 KiB) 685
Zasady Financneho Hospodarenia Obce Lenartov (163.9 KiB) 278
Zasady Hospodarenia A Nakladania S Majetkom Obce Lenartov (137.6 KiB) 269
Zasady Odmenovania Poslancov Obceneho Zastupitelstva (109.4 KiB) 299
Zasady Postupu Pri Vybavovani Staznosti V Podmienkach Obce Lenartov (270.1 KiB) 296
Zasady Vykonu Kontroly V Podmienkach Obce Lenartov (153.6 KiB) 524

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/samosprava/obecne-dokumenty/smernice/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.