Aktualizované: 24.04.2018

Print this Stránka

Vnútorné smernice obce

2018

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí

2017

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
Smernica 2 - Zásady vybavovania sťažností a petícií a vedení evidencie priestupkov v podmienkach obce Lenartov (280.7 KiB) 109
Smernica 3 - O verejnom obstarávaní (128.4 KiB) 123

2016

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
Smernica 1 - Základná finančná kontrola (120.7 KiB) 338
Smernica 2 - Sociálny fond (106.2 KiB) 2311
Smernica 4 - Používanie pečiatok (154.6 KiB) 1458
Smernica 5 - Cestovné náhrady (226.3 KiB) 646
Smernica 6 - Obeh účtovných dokladov (141.9 KiB) 515
Smernica 7 - O úradnej korešpondencii (219.0 KiB) 401
Smernica 10 - Zásady používania služobných motorových vozidiel (156.3 KiB) 367
Smernica 3 - Registratúrny poriadok (274.7 KiB) 145
Smernica 8 - Pitný režim (99.3 KiB) 366
Smernica 9 - Postup verejného obstarávania (121.9 KiB) 134

2015

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
01-2015 Smernica Súpisné čísla (109.3 KiB) 346
02-2015 Smernica Zásad Odmeňovania Poslancov Obecného Zastupiteľstva V Lenartove (105.7 KiB) 223
03-2015 Smernica O škodovej Udalosti (101.6 KiB) 493
04-2015 Smernica Protispoloč činnosť (95.6 KiB) 293
05-2015 Smernica Predb Finančná Kontrola (169.2 KiB) 881

2014

Pre rok 2014 nie sú žiadne vnútorné smernice

2013

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
Bezpečnostná smernica obce Lenartov (136.0 KiB) 729
Smernica pre užívanie nebytových priestorov 1-2013 (99.2 KiB) 821

2012

Pre rok 2012 nie sú žiadne vnútorné smernice

2011

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
Poriadok Odmenovania Zamestnancov Obce Lenartrov (143.1 KiB) 855
Pracovny Poriadok Pre Pedagogickych Zamestnancov A Ostatnych Zamestnancov Skol A Skolskych Zariadeni (333.7 KiB) 275
Pracovny Poriadok Zamestnancov Obce Lenartov (193.8 KiB) 685
Smernica Na Ochranu Majetku Obce (149.0 KiB) 937
Smernica Na Vydanie Rybarskeho Listka (109.8 KiB) 417
Smernica Na Vykonanie Inventarizacie (214.0 KiB) 619
Smernica O Postupe Pri Vyplnovani Predkladani Vyhodnocovani A Uchovavani Majetkoveho Priznania A O Konani Vo Veciach Majetkoveho Priznania (170.7 KiB) 1313
Smernica O Stravovani Zamestnancov Ou Pocas Letnych Prazdnin (119.8 KiB) 308
Spisovy A Skartacny Poriadok Obecneho Uradu V Lenartove (413.5 KiB) 972
Vedenie Pokladnice Obce (132.8 KiB) 665
Zasady Financneho Hospodarenia Obce Lenartov (163.9 KiB) 259
Zasady Hospodarenia A Nakladania S Majetkom Obce Lenartov (137.6 KiB) 250
Zasady Odmenovania Poslancov Obceneho Zastupitelstva (109.4 KiB) 284
Zasady Postupu Pri Vybavovani Staznosti V Podmienkach Obce Lenartov (270.1 KiB) 283
Zasady Vykonu Kontroly V Podmienkach Obce Lenartov (153.6 KiB) 505

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/samosprava/obecne-dokumenty/smernice/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.