Aktualizované: 07.01.2019

Print this Stránka

Sadzobník správnych poplatkov

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV OBCE LENARTOV podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení

1. Služby poskytované občanom
 • Poplatok sa vyhlásenie v miestnom rozhlase                                               2,00 €
 • Vyhotovenie fotokópie                                            formát A4                       0,10 € / 1 strana
2. Služby obecným autom
 • Preprava materiálu                                                                                        0,20 € / 1 km
 • Pristavenie vozidla, nakládka, vykládka                                                        3,00 €
3. Služby obecným traktorom
 • Služba traktorom                                                                                         10,00 € / 1 mth
 • Pristavenie malej vlečky                                                                                3,00 €
 • Pristavenie veľkej vlečky                                                                               5,00 €
4. Reprezentačné predmety obce
 • Lipa Demkova                                                                                               3,65 €
 • Zbierka piesní z údolia Večného potoka                                                       4,50 €
 • Povesti a príbehy z Lenartova                                                                      3,50 €
5. Zapožičanie hliníkového stavebného lešenia
 • Do 1 týždňa                                                                                                   3,25 € / 1 klietka (5 m2)
 • Do 2 týždňov – základná suma plus                                                              1,75 € / 1 klietka (5 m2)
 • Na viac ako 2 týždne – základná suma plus                                                  1,00 € / 1 klietka (5 m2)
6. Predaj zberných nádob a odpadových vriec na komunálny odpad
 • Kuka nádoba (110 l )                                                                                   31,78 €
 • Vrece na komunálny odpad                                                                          1,32 €
7. Prenájom pracovných nástrojov a strojov pre občanov obce

    Poplatok za zapožičanie

a) strunová/kolesová kosačka

 • So zamestnancom a bez benzínu                                                                4,00 € / 1 hod.
 • Bez zamestnanca a bez benzínu                                                                 2,00 € / 1 hod.
 • Pri zapožičaní s benzínom                                                                           podľa aktuálnej ceny benzínu

b) vysokotlakový čistič                                                                                       1,00 € / 1 hod.

c) kalové čerpadlo                                                                                               0,50 € / 1 hod.

d) uhlová brúska                                                                                                 1,00 € / 1 hod.

e) vŕtačka                                                                                                             1,00 € / 1 hod.

f) miešačka                                                                                                          0,50 € / 1 hod.

g) cirkulár                                                                                                            1,00 € / 1 hod.

h) centrála bez benzínu                                                                                      1,00 € / 1 hod.

i) kálačka                                                                                                              1,00 € / 1 deň

j) fúrik                                                                                                                   0,50 € / 1 hod.

k) rebrík                                                                                                                1,00 € / 1 deň

8. Zapožičanie záhradného nábytku
 • 1 sada / 1 záhradný stôl a 2 lavičky                                                             2,00 € / 1 deň
9. Poplatok za užívanie miestnosti Obecného úradu
v LETNOM OBDOBÍ

Veľká sála

 • Predajná akcia                                                                                           35,00 € / 1 deň
 • Svadba pre občanom s trvalým pobytom                                                   10,00 € / 1 deň
 • Tanečné zábavy, diskotéky, plesy                                                               60,00 € / 1 deň
 • Reklamné akcie, prednášky                                                                         5,00 € / 1 hod.

Malá sála

 • Predajná akcia                                                                                           10,00 € / 1 deň
 • Svadba pre občanom s trvalým pobytom                                                     5,00 € / 1 deň
 • Tanečné zábavy, diskotéky, plesy                                                               20,00 € / 1 deň
 • Reklamné akcie, prednášky                                                                         3,00 € / 1 hod.
v ZIMNOM OBDOBÍ

Veľká sála

 • Predajná akcia                                                                                           50,00 € / 1 deň
 • Svadba pre občanom s trvalým pobytom                                                   15,00 € / 1 deň
 • Tanečné zábavy, diskotéky, plesy                                                             100,00 € / 1 deň
 • Reklamné akcie, prednášky                                                                         5,00 € / 1 hod.

Malá sála

 • Predajná akcia                                                                                           15,00 € / 1 deň
 • Svadba pre občanom s trvalým pobytom                                                   10,00 € / 1 deň
 • Tanečné zábavy, diskotéky, plesy                                                               40,00 € / 1 deň
 • Reklamné akcie, prednášky                                                                         5,00 € / 1 hod.

Užívanie kuchyne

 • Nájomné s výdajom jedla a prihrievaním                                                   10,00 € / 1 deň
 • Nájomné s varením a vydávaním stravy                                                    20,00 € / 1 deň
 • Zapožičanie kuchynského riadu                                                                   0,03 € / každý kus

Zapožičanie látkových obrusov

 • Na pohrebnú hostinu (kar)                                                                          bezplatne
 • Na oslavu                                                                                                    0,30 € / 1 kus

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/sadzobnik-spravnych-poplatkov/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.