Zmluvy 2020 » Obec Lenartov

Zmluvy 2020


2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

Číslo zmluvyNázov zmluvyPredmetMnožstvoDátum uzavretiaDátum zverejnenia
DETAIL FAKTÚRY
192020
Mandátna zmluva Zabezpečenie procesu VO - Rozšírenie kapacity Základnej školy v obci Lenartov 2.640,00 € 11.03.2020 16.03.2020
DETAIL FAKTÚRY
212020
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO 3 000 € 16.03.2020 16.03.2020
DETAIL FAKTÚRY
202020
Mandátna zmluva Zabezpečenie procesu VO - Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy v obci Lenartov s využitím obnoviteľných zdrojov energie 2 640,00 € 11.03.2020 16.03.2020
DETAIL FAKTÚRY
182020
Nájomná zmluva Prenajatie unimobunky na rómskej osade 10,00 € / mesiac 31.01.2020 13.03.2020
DETAIL FAKTÚRY
132020
Zmluva o poskytnutí nádob na zber odpadu Prenajatie nádob na odpad - triedený zber skla a plastov 119,40 € / 150 balíkov / 1 mesiac 27.02.2020 06.03.2020
DETAIL FAKTÚRY
172020
Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby Poskytovanie opatrovateľskej služby prijímateľovi terénnou formou v mieste jeho trvalého bydliska 0,70 € / hod. 28.02.2020 05.03.2020
DETAIL FAKTÚRY
162020
Zmluva o poskytnutí podpory Poskytnutie podpory vo forme realizácie Vegetačných prvkov 15 687,55 € 04.03.2020 04.03.2020
DETAIL FAKTÚRY
152020
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Poistenie osôb - Aktivačné práce 80,48 € 02.03.2020 04.03.2020
DETAIL FAKTÚRY
142020
Zmluva o nájme nebytového priestoru Prenájom priestoru v KC za účelom realizácie vzdelávacej aktivity: kurz šička 525,00 € 28.02.2020 02.03.2020
DETAIL FAKTÚRY
112020
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie január - jún 2020 Poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa na záujmové vzdelávanie detí 35,00 €/dieťa 25.02.2020 02.03.2020
DETAIL FAKTÚRY
102020
Zmluva o odbornej pomoci Odborná pomoc pri prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku vlastníka - vodohospodárskeho zariadenia rozvodnej vodovodnej siete 100,00 € bez DPH 14.02.2020 27.02.2020
DETAIL FAKTÚRY
82020
Memorandum o spolupráci Zabezpečenie spolupráce pri realizovaní projektu-Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti 28.01.2020 03.02.2020
DETAIL FAKTÚRY
92020
Zmluva o nájme bytu Prenájom bytu 25,60 €/mesiac 01.02.2020 03.02.2020
DETAIL FAKTÚRY
72020
Nájomná zmluva Prenájom zariadenia Xerox 296,85 € / 1. Q 17.01.2020 28.01.2020
DETAIL FAKTÚRY
62020
Zmluva o bežnom účte Otvorenie a vedenie bežného účtu v súvislosti s projektom - ZASTÁVKA KULTÚRA 21.01.2020 22.01.2020
DETAIL FAKTÚRY
52020
Zmluva o poskytnutí služby Projekt stavby - Oprava domu kultúry v obci Lenartov 1 836 € 03.01.2020 17.01.2020
DETAIL FAKTÚRY
42020
Zmluva o údržbe a servise Údržba a servis zariadenia Xerox AltaLink C8055V_F 17.01.2020 17.01.2020
DETAIL FAKTÚRY
32020
Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu Zber a odvoz komunálneho odpadu 02.01.2020 15.01.2020
DETAIL FAKTÚRY
22020
Zmluva o pripojení Pripojenie do elektronickej komunikačnej siete 11 €/mesiac 14.01.2020 15.01.2020
DETAIL FAKTÚRY
12020
Mandátna zmluva Zabezpečenie výkonu odborných činností v štádiu organizácie VO 2 700 € 10.01.2020 10.01.2020


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.