OÚ » Obec Lenartov

Faktúry 2018 - Obecný úrad
- - - - -

ČísloDodávateľPredmetDátum vystaveniaDátum doručeniaDátum úhradyCena (s DPH)
Detaily 4041 FEBA PROJEKT, s.r.o. Kancelárske potreby 10.05.2018 10.05.2018 15.05.2018 89,05 €
Detaily 3139 All Music Service, s.r.o. CD - Posledná rozlúčka 29.05.2018 31.05.2018 05.06.2018 12,00 €
Detaily 3138 FEBA PROJEKT, s.r.o. Kancelárske potreby 28.05.2018 28.05.2018 01.06.2018 73,70 €
Detaily 3137 Elauk, s.r.o. VO na zhotoviteľa stavby - bytové domy - 2. časť 22.05.2018 25.05.2018 01.06.2018 860,00 €
Detaily 3136 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 4/2018 22.05.2018 25.05.2018 01.06.2018 13,49 €
Detaily 3135 Helena Karolová - Karmix Poukážky RD 18.05.2018 48.05.2018 23.05.2018 459,54 €
Detaily 3134 ZDRAV-CENTRUM-SLB, s.r.o. Lekársky nález 17.05.2018 23.05.2018 29.05.2018 15,00 €
Detaily 3133 Ing. Rudolf Hudák - PROJEX Projektová dokumentácia ,,Oporný múr" a úprava terénu - 12 b.j. 23.05.2018 24.05.2018 01.06.2018 2 400,00 €
Detaily 3132 Ing. Rudolf Hudák - PROJEX Projektová dokumentácia ,,Sklady náradia" 23.05.2018 24.05.2018 01.06.2018 2 200,00 €
Detaily 3131 STATEX, s.r.o. Pracovný odev - MOPS 21.05.2018 22.05.2018 01.06.2018 279,70 €
Detaily 3130 Vladimír Kažimír - HOBBY Pracovné náradie - MOS 21.05.2018 22.05.2018 29.05.2018 380,26 €
Detaily 3129 Vladimír Kažimír - HOBBY Motorová píla - DHZO 21.05.2018 22.05.2018 01.06.2018 479,00 €
Detaily 3128 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Základná príprava členov 15.05.2018 18.05.2018 01.06.2018 200,00 €
Detaily 3127 FEBA PROJEKT, s.r.o. Kancelárske potreby 16.05.2018 18.05.2018 29.05.2018 45,85 €
Detaily 3126 GEOTON, s.r.o. Vypracovanie projektu geologickej úlohy pre zlepšenie prístupu k pitnej vode pre rómsku osadu Lenartov (Projekt DOM.ov) 10.05.2018 17.05.0218 17.05.2018 4 800 €
Detaily 3125 Wolters Kluwer SR, s.r.o. Knižné publikácie 16.05.2018 17.05.2018 16.05.2018 26,50 €
Detaily 3124 VSE, a.s. Elektrina - dodávka a distribúcia 10.05.2018 16.05.2018 21.05.2018 -37,86 €
Detaily 3123 Ing. Igor Parada Rozšírenie NN distribučnej siete 14.05.2018 16.05.2018 17.05.2018 800,00 €
Detaily 3122 Stanislav Raab - RAAB Prevodový olej 30.04.2018 14.05.2018 15.05.2018 28,92 €
Detaily 3121 VVS, a.s. Vývoz obsahu žúmp 10.05.2018 14.05.2018 29.05.2018 130,89 €
Detaily 3120 Vladimír Kažimír - HOBBY Pracovné náradie - MOS 16.04.2018 30.04.2018 30.04.2018 474,60 €
Detaily 3119 O2 Slovakia, s.r.o. Telekomunikačné služby 4/2018 07.05.2018 10.05.2018 15.05.2018 40,40 €
Detaily 3118 František Šiba - VODOTERM Stezejka stan III. 30.04.2018 09.05.2018 15.05.2018 9,00 €
Detaily 3117 INŠTALATHERM, s.r.o. Vypracovanie projektovej dokumentácie kotolne na TP 30.04.2018 09.05.2018 15.05.2018 480,00 €
Detaily 3116 ESPIK Group, s.r.o. Zber a odvoz odpadu 4/2018 04.05.2018 09.05.2018 15.05.2018 28,80 €
Detaily 3115 Miroslav Šandala Terénne úpravy smetiska 05.05.2018 07.05.2018 15.05.2018 696,00 €
Detaily 3114 VSE, a.s. Elektrina - dodávka a distribúcia 01.05.2018 07.05.2018 15.05.2018 1 360,00 €
Detaily 3113 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 4/2018 01.05.2018 07.05.2018 15.05.2018 78,99 €
Detaily 3112 FURA, s.r.o. Vývoz TKO 04/2018 30.04.2018 04.05.2018 07.05.2018 407,96 €|
Detaily 3111 Stredoslovenské Centrum Informačných Technológií Manažovanie - MOPS 03.05.2018 04.05.2018 07.05.2018 1 568,00 €
Detaily 3110 Iveco Dam - Doprava a mechanizácia, a.s. Servisná prehliadka špecializovaného MV 03.05.2018 03.05.2018 07.05.2018 372,71 €
Detaily 3109 MANNET spol. s r.o. Oprava traktora 18.04.2018 30.04.2018 07.05.2018 301,01 €
Detaily 3108 Rozvoj Spiša, n.o. Vypracovanie žiadosti 27.04.2018 27.04.2018 07.05.2018 600 €
Detaily 3107 FEBA PROJEKT, s.r.o. Kancelárske potreby 17.04.2018 27.04.2018 07.05.2018 39,62 €
Detaily 3106 PS 12 Group, s.r.o. Montáž polospojok hadic 25.04.2018 25.04.2018 07.05.2018 25,00 €
Detaily 3105 PS 12 Group, s.r.o. Motor TAZ 1500 cm3 25.04.2018 25.04.2018 07.05.2018 1 000 €
Detaily 3104 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 22.04.2018 24.04.2018 07.05.2018 12,98 €
Detaily 3103 Jaroslav Adamec - Phobosstudio Tonery 23.04.2018 24.04.2018 24.04.2018 10,03 €
Detaily 3102 VSE, a.s. Elektrina - dodávka a distribúcia 10.04.2018 20.04.2018 20.04.2018 -12,58 €
Detaily 3101 Asociácia správcov registratúry Seminár ,,Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov - elektronická komunikácia" 19.04.2018 20.04.2018 28.03.2018 39,00 €
Detaily 3100 FEBA PROJEKT, s.r.o. Kancelárske potreby 23.04.2018 23.04.2018 27.04.2018 65,84 €
Detaily 3099 EUROGASTROP, s.r.o. Umývací prostriedok 17.04.2018 18.04.2018 27.04.2018 43,08 €
Detaily 3098 MADE IN, a.s.o. Paragrafy v MŠ 13.04.2018 18.04.2018 27.04.2018 39,35 €
Detaily 3097 Helena Karolová - Karmix Poukážky RD 19.04.2018 459,54 €
Detaily 3096 FURA, s.r.o. Ohlásenie o vzniku odpadu I.Q. 2018 31.03.2018 16.04.2018 27.04.2018 12,00 €
Detaily 3095 Lomtec.com, a.s. Elektronizácia miest a obcí 09.04.2018 13.04.2018 27.04.2019 399,60 €
Detaily 3094 PR-BUILD, s.r.o. Údržba cesty - časť rómska osada 06.04.2018 13.04.2018 27.04.2018 1 835,95 €
Detaily 3093 Mgr. Beáta Tarcalová - GEOTAR Polohopisné a výškopisné zameranie 09.04.2018 10.04.2018 16.04.2018 300 €
Detaily 3092 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 3/2018 01.04.2018 09.04.2018 16.04.2018 79,28 €
Detaily 3091 Palivá a stavebniny, a.s. Koks 28.03.2018 09.04.2018 16.04.2018 1 159,24 €
Detaily 3090 Palivá a stavebniny, a.s. Kamenivo 29.03.2018 09.04.2018 12.04.2018 78,24 €
Detaily 3089 ELKOTECH Konvektor 05.04.2018 09.04.2018 12.04.2018 93,82 €
Detaily 3088 O2 Slovakia, s.r.o. Telekomunikačné služby 3/2018 07.04.2018 10.04.2018 16.04.2018 106,56 €
Detaily 3087 ESPIK Group, s.r.o. Vývoz odpadu 3/2018 04.04.2018 06.04.2018 16.04.2018 38,40 €
Detaily 3086 FURA, s.r.o. Vývoz TKO 3/2018 31.03.2018 06.04.2018 12.04.2018 407,55 €
Detaily 3085 Václav Hudák - ORPLYN Odborná prehliadka kotolne 02.04.2018 04.04.2018 05.04.2018 60,00 €
Detaily 3084 AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. Svorky kontaktov 04.04.2018 04.04.2018 04.04.2018 10,50 €
Detaily 3083 VVS, a.s. Vodné a stočné 27.03.2018 03.04.2018 05.04.2018 158,49 €
Detaily 3082 ASANÁCIA, s.r.o. Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP 16.03.2018 03.04.2018 50 €
Detaily 3081 VVS, a.s. Vývoz obsahu žúmp 29.03.2018 04.03.2018 05.04.2018 273,72 €
Detaily 3080 STATEX, s.r.o. Pracovný odev 29.03.2018 29.03.2018 29.03.2018 479,41 €
Detaily 3079 Slovgram Odmeny výkonným umelcom 26.03.2018 29.03.2018 05.04.2018 38,50 €
Detaily 3078 Slovenská komora exekútorov Poplatok 06.04.2018 11.04.2018 05.04.2018 6,70 €
Detaily 3077 Jaroslav Adamec - Phobosstudio Tonery 27.03.2018 28.03.2018 28.03.2018 29,00 €
Detaily 3076 Jaroslav Adamec - Phobosstudio Tonery 26.03.2018 27.03.2018 27.03.2018 18,90 €
Detaily 3075 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 22.03.2018 26.03.2018 05.04.2018 13,00 €
Detaily 3074 MOAD, s.r.o. Vypracovanie VZN 21.03.2018 23.03.2018 26.03.2018 110,00 €
Detaily 3073 Vladimír Kažimír - HOBBY Pracovné náradie 16.03.2018 26.03.2018 26.03.2018 225,07 €
Detaily 3072 VKÚ Harmanec, s.r.o. Mapy VKÚ 19.03.2018 26.03.2018 05.04.2018 439,16 €
Detaily 3071 SSV, s.r.o. Uverejnenie inzerátu 22.03.2018 22.03.2018 26.03.2018 121,13 €
Detaily 3070 Leopold Bezecný Správa webovej domény 15.03.2018 21.03.2018 26.03.2018 45,00 €
Detaily 3069 LESOVIA, s.r.o. Občerstvenie - MDŽ 12.03.2018 21.03.2018 26.03.2018 535,10 €
Detaily 3068 Odpadový hospodár, s.r.o. Program odpadového hospodárstva 27.03.2018 28.03.2018 26.03.2018 180,00 €
Detaily 3067 Helena Karolová - Karmix Poukážky RD 21.03.2018 21.03.2018 21.03.2018 530,10 €
Detaily 3066 KP plus, s.r.o. Školské pomôcky - dotácia 14.03.2018 20.03.2018 21.03.2018 1 543,80 €
Detaily 3065 KP plus, s.r.o. Školské pomôcky - dotácia 14.03.2018 20.03.2018 21.03.2018 83,00 €
Detaily 3064 Almark, s.r.o. Smútočný veniac pre p. Dolhyovú 19.03.2018 20.03.2018 19.03.2018 49,00 €
Detaily 3063 Alphabet, s.r.o. Virtuálna prehliadka 19.03.2018 16.03.2018 26.03.2018 250,00 €
Detaily 3062 Kozmetický salón LADY Darčekové poukážky - MDŽ 01.03.2018 19.03.2018 21.03.2018 350,00 €
Detaily 3061 KOMENSKY, s.r.o. Administratívny poplatok 23.02.2018 19.03.2018 19.03.2018 9,00 €
Detaily 3060 VSE, a.s. Elektrina - dodávka a distribúcia 08.03.2018 14.03.2018 22.03.2018 32,36 €
Detaily 3059 ESPIK Group, s.r.o. Zber a odvoz odpadu 2/2018 05.03.2018 09.03.2018 19.03.2018 28,80 €
Detaily 3058 Peter Jurík - LISA Prezentácia obce 05.03.2018 09.03.2018 26.03.2018 37,88 €
Detaily 3057 FEBA PROJEKT, s.r.o. Kancelárske potreby 09.03.2018 09.03.2018 19.03.2018 26,25 €
Detaily 3056 O2 Slovakia, s.r.o. Telekomunikačné služby 2/2018 07.03.2018 09.03.2018 19.03.2018 49,60 €
Detaily 3055 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 2/2018 01.03.2018 07.03.2018 19.03.2018 78,99 €
Detaily 3054 Jozef Choma Školenie a aktuallizácia dokumentov BOZP 02.03.2018 07.03.2018 19.03.2018 85,20 €
Detaily 3053 FURA, s.r.o. Vývoz TKO 2/2018 28.02.-2018 05.03.2018 15.03.2018 407,76 €
Detaily 3052 P-PROJEKT PLUS Projektová dokumentácia - Lenartov - vodovod, rozšírenie vodovodu v lokalite "Osada" 26.02.2018 27.02.2018 7 164,00 €
Detaily 3051 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 22.02.2018 26.02.2018 08.03.2018 12,96 €
Detaily 3050 LEDAS, s.r.o. Ukončenie verejného obstarávania - KC 19.02.2018 23.02.2018 15.03.2018 600,00 €
Detaily 3049 RVC Prešov Účtovné súvzťažnosti 2018 14.02.2018 22.02.2018 26.02.2018 26,00 €
Detaily 3048 MADE IN, s.r.o. Paragrafy v MŠ 20.02.2018 22.02.2018 08.03.2018 39,35 €
Detaily 3047 Helena Karolová - Karmix Poukážky RD 22.02.2018 22.02.2018 26.02.2018 388,45 €
Detaily 3046 ELEKTROSPED, a.s. Hrniec s pokrievkou 16.02.2018 16.02.2018 19.02.2018 49,10 €
Detaily 3045 MAKOS, a. s. Koberec - Dom nádeje 19.02.2018 19.02.2018 15.03.2018 62,00 €
Detaily 3044 VSE, a.s. Elektrina - dodávka a distribúcia 09.02.2018 16.02.2018 23.02.2018 34,50 €
Detaily 3043 ESPIK Group, s.r.o. Zber a odvoz odpadu 2/2018 12.02.2018 16.02.2018 26.02.2018 38,40 €
Detaily 3042 Branislav Sliva - SLIVTOUR Preprava osôb Lenartov - Michalovce 12.02.2018 15.02.2018 26.02.2018 389,28 €
Detaily 3041 A. P. R. Bardejov, s.r.o. Dodávka plastového okna 31.01.2018 15.02.2018 20.02.2018 264,00 €


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.