Print this Článok

Prieskum verejnej mienky

Vážení občania!

 

Obec  Lenartov,  v zastúpení  starostkou  obce  a poslancami  obecného  zastupiteľstva v Lenartove, týmto realizuje prieskum verejnej mienky k veciam verejným.

Názory  občanov  na  rozličné  spoločenské  témy  a zaujatie  stanoviska  k otázkam verejného záujmu, dáva možnosť orgánom obce poznať názor obyvateľov a rozhodnúť správne.

Každý občan obce Lenartov tak dostáva možnosť reálne participovať na rozhodnutiach obce. Výsledky prieskumu budú mať informatívny charakter. Snahou zástupcov obce je rešpektovať názory riešení svojich voličov a vzájomne spolupracovať.

V mesiacoch  február  –  október  2011  bola  poslancami  obecného  zastupiteľstva

v Lenartove vykonaná inventarizácia majetku a záväzkov obce. Obec Lenartov, ako účtovná jednotka, mala takúto poslednú inventarizáciu vykonanú v roku 1998.

Inventarizácia potvrdila skutočný stav majetku obce Lenartov.

Výsledkom je reálny stav – chýbajúce stroje, nástroje a zariadenia v sume cca 18 064,41€ chýbajúce pracovné náradie v sume cca 14 856,24€.

Je potrebné pripomenúť:

–        pri pracovnom náradí je potrebné brať do úvahy poškodenie, ale chýba akýkoľvek záznam o vyradení alebo poškodení.

 

Inventarizáciou sa overuje či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Inventarizáciou sa zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva, ochrana majetku a zodpovednosť za majetok. Preto je potrebné účtovne vysporiadať inventarizačné rozdiely.

Rozhodnutie o konečnom vysporiadaní inventarizačných rozdielov vykoná obecné zastupiteľstvo v Lenartove s prihliadnutím na Vaše verejné pripomienkovanie.

 

Stroje, nástroje, zariadenia – chýbajúce

Názov Cena za kus Počet Dátum Suma
chýbajucich nadobudnutia celkom
Uhlová bruska narex edu 225,40 7 21.7.2004 1577,80
23
Fúrik 32,50 23 20ks-6.5.2004 747,50
3ks-3003
Motorový krovinorez 755,40 1 2001 755,40
Motorová píla Husqwarna 829,50 1 2000 829,50
Metabo uhlová bruska 165,60 1 23.3.2005 165,60
Fúrik 37,20 30 5ks-28.8.2008 1116,00
5ks-31.3.2008
3ks-27.6.2008
7ks-23.3.2005
10ks-31.7.2008
Elektrická panvica 564,30 1 9.5.2005 564,30
El. Kuchynský sporák 315,40 1 9.5.2005 315,40
Motorový krovinorez 828,00 1 2001 828,00
Píla oblúková 915 8,80 3 30.12.2005 26,40
Miešačka 795,00 1 13.6.2005 795,00
Fúrik 36,40 13 8ks-30.9.2006 473,20
5ks-21.11.2006
Kultivátor 235,00 1 31.7.2007 235,00
Kotúč pílový 80,50 1 30.3.2007 80,50
Multifunkčné zariadenie 378,40 1 16.3.2006 378,40
Hasiaci prístroj práškový 40,00 10 15.5.2006 400,00
Kosačka elektrická 89,00 1 29.5.2006 89,00
Vyžínač GT 2125L 295,40 1 29.5.2006 295,40
Fúrik 39,80 7 3ks-31.5.2005 278,60
4.ks-20.4.2005
Fúrik 33,07 6 1ks-27.11.2010 198,42
5ks-28.10.2008
Zbíjačka 808,70 1 26.9.2008 808,70
Akumulačný skrutkovač 167,00 1 29.7.2008 167,00
Kladivo sekacie, vetrovka 748,50 1 29.7.2009 748,50
Krovinorez 530,80 1 29.7.2008 530,80
Kladivo sekacie 748,50 1 16.7.2008 748,50
Sekáč SDS max obklady 44,90 1 16.7.2008 44,90
BOSCH
Krovinorez 879,30 1 27.6.2008 879,30
Navijak lanový 39,30 1 27.6.2008 39,30
Kosačka ručná 109,20 1 28.8.2008 109,20
Kosačka ručná 132,40 1 28.8.2008 132,40
Kôš zberný ruč. kosačky 41,30 3 28.8.2008 123,90
Kot.píla 82,80 1 28.8.2008 82,80
Kot.pila 69,70 1 28.8.2008 69,70
Kot.píla 60,00 1 28.8.2008 60,00
Hadica kevlar 53,00 1 28.8.2008 53,00
Akumulačný skrutkovač 198,80 1 28.8.2008 198,80

 

Píla kotúčová 159,00

1

28.8.2008 159,00
Nožnice vyvetvovacie 72,30

1

28.8.2008 72,30
Čerpadlo ponorné kalové 264,70

1

28.8.2008 264,70
Vrták SDS Max 119,70

1

28.8.2008 119,70
Hriadeľ 131,74

1

2.8.2008 131,74
Fúrik BANTAM 44,35

3

4.11.2009 133,05
Krovinorez 323 RII 69,70

3

28.11.2008 209,10
Vŕtačka priklepová 188,70

1

28.11.2008 188,70
Akumulačný skrutkovač 189,40

1

28.11.2008 189,40
Okrúžná píla- cirkulár 836,50

1

28.11.2008 836,50
Pílový kotúč rezný 117,90

1

28.11.2008 117,90
Pílový kotúč rezný dosky 124,50

1

28.11.2008 124,50
Vysávač 107,20

1

19.12.2008 107,20
Krovinorez 464,40

1

27.6.2008 464,40
Spolu: 18064,41€

 

Pracovné náradia – chýbajúce

Názov Cena a kus Počet Spolu
chýbajúcich
Kalačka 11,80 2 23,60
Lopata 7,80 20 156,00
Odhrňak snehu 0.33 100 33,00
Mačeta pevná na krovie 11,90 13 154,70
Nožnice záhradné 11,25 2 22,50
Nožnice na železo 41,50 2 83,00
Hasák 18,25 2 36,50
Rýľ záhradný 8,50 8 68,00
Skrutkovač 8,20 6 49,20
Pilníky 3-diel. 10,70 2 21,40
Kombinované kliešte 8,00 3 24,00
Sekera 13,80 9 124,20
Zváračská prilba 82.70 1 82,70
Nožnice na konáre 19,60 1 19,60
Sekera 8,00 3 24,00
Sekera 11,00 3 33,00
Rýľ 7,60 5 38,00
Rýľ násada 7,50 5 37,50
Motyka kovaná špicatá 6,50 25 162,50
Motyka kovaná úzka 3,90 5 19,50
Krompáč 2,5kg s násadou 6,40 10 64,00
Rýľ špicatý s násadou 6,50 30 195,00
Sekera 9,60 5 48,00
Sekera 4,80 8 38,40
Kalačka 3000g 21,00 4 84,00
Nožnice na zimný plot 10,10 3 30,30
Nožnice záhradnícke 3,60 4 14,40
Motyka špicatá 2,30 20 46,00
Krompáč 2,5g 11,30 14 158,20
Metla priemyselná 3,40 15 51,00
Rýľ špicatý s násadou 5,50 10 55,00
Lopata 4,20 30 126,00
Lopata 5,10 35 178,50
Sekera 1,6kg s násadou unikov 13,70 31 424,70
Sekera 1,4kg s násadou unikov 13,10 6 78,60
Odhrňak snehu na kolieskach 17,48 2 34,96
Odhrňak snehu plastový 5,40 9 48,60
Odhrňak snehu plastový 4,95 10 49,50
Lopata s násadou 4,95 10 49,50
Hrable s násadou 4,75 5 23,75
Krompáč s násadou 8,52 2 17,04
Sada vrtákov 28,21 1 28,21
Hadica 10m AQ 150 PROX 95,90 1 95,90
Odhrňak snehu plastový 4,80 5 24,00
Konzola na LCD 20,00 1 20,00

 

Nabíjačka GL 10 52,00 1 52,00
Postrekovač MIURA 161 30,25 1 30,25
Senzor pohybu 15,21 8 121,68
Násada do lopaty 2,44 23 56,12
Ochranný kryt 7,52 4 30,08
Korba na fúrik 21,18 1 21,18
Sekera 0,7kg 10,62 3 31,86
Lopata s násadou Al 9,20 2 18,40
Vedro pozinkované 5,60 73 408,80
Lopata kovová 2,30 45 103,50
Metla technická 4,80 155 744,00
Metla ciroková 2,90 75 217,50
Kovová lopata 4,10 60 246,00
Krompáč bez násady 7,30 35 255,50
Kosisko 4,25 20 85,00
Hrable 12 hrot. kovové 2,00 40 80,00
Násada 170 hrabľová 1,80 40 72,00
Motyka špicatá 1,80 20 72,00
Motyka 30 1,50 20 30,00
Násada do motyky 1,85 60 111,00
Kosa 70 9,00 20 180,00
Píla oblúková 13,00 15 195,00
Sekera s násadou 12,75 20 255,00
Odhrňovač snehu Al bez násady 9,30 7 65,10
Lopaty s násadou 5,70 60 342,00
Krompáče s násadou 5,30 10 53,00
Lopata 4,20 81 340,20
Násada na lopaty 2,90 75 217,50
Hrable 2,60 49 127,40
Násada 3,00 30 90,00
Odhrňak hlinikový 11,00 8 88,00
Lopata hliniková 3,70 38 140,60
Násada na lopaty 1,90 60 114,00
Motyka plochá 5,15 26 133,90
Sekera 1350g 8,70 5 43,50
Hrable 16-zubé 3,05 22 67,10
Lopata Al s násadou 6,40 65 416,00
Lopata špicatá s násadou 4,50 58 261,00
Hrable 4,60 70 322,00
Rebrík Al 42,20 1 42,20
Krompáč 2,5kg 9,80 20 196,00
Vidly záhradné klasické 7,00 17 119,00
Vidly záhradné ryľovacie 13,00 5 65,00
Pílka rámová záhradná 15,00 2 30,00
Pílka rámová záhradná malá 12,00 6 72,00
Pílka silná rámová 18,90 1 18,90
Nožnice záhradné na konáre 15,10 5 75,50
Nožnice záhradné na živý plot 15,80 5 79,00

 

Motyka malá gátrová s násadou 4,60 15 69,00
Vidly s násadou 5,60 5 28,00
Vidly ko.špicaté s násadou 4,20 25 105,00
Vidly s násadou 6,60 20 132,00
Hrable 14 hr. s násadou 4,40 10 44,00
Sekera HANDY 42,80 2 85,60
Lopata 6,60 20 132,00
Krompáč 7,80 10 78,00
Kalačka 19,60 5 98,00
Pílka 10,00 1 10,00
Ochranný štít 14,40 3 43,20
Pílka rámová 19,90 2 39,80
Sekera HANDY 1500 70,30 1 70,30
Sekera HANDY 1300 66,00 1 66,00
Kardan 294,30 2 588,60
Sada vrtákov 35,00 1 35,00
Lopata s násadou Al 9,20 10 92,00
Metla cestárska ciroková 5,00 16 80,00
Rýľ kalený lakovaný 9,60 8 76,80
Vidly 4hr. s násadou 7,80 5 39,00
Rebrík 26,50 1 26,50
Sada kľúčov 74,70 1 74,70
Kalačka 24,90 1 24,90
Vrták beton 24,90 2 49,80
Chránič sluchu 6,50 10 65,00
Krompáč 11,60 5 58,00
Metla 7,73 2 15,46
Vidly 3,35 7 23,45
Hrable lamelové 2,43 10 24,30
Mačeta 1,20 10 12,00
Sekáč stavebný 8,50 5 42,50
Kladivo zámočnícke 7,50 5 37,50
Kladivo zámočnícke 11,80 5 59,00
Sada Gola kľúčov 111,20 1 111,20
Sada kľúčov 44,80 1 48,80
Sada šrubovakov 11,90 3 35,70
Brašňa na náradie 18,30 2 36,60
Motyka rovná 7,20 10 72,00
Rebrík stavebný Al 250,60 1 250,60
Ochranný štít 8,50 5 42,50
Sekera záhradná 24,80 3 74,40
Vrták sds max 105,70 1 105,70
Vrták sds max 12 70,80 1 70,80
Kalačka-sekera 33,60 2 37,20
Hrable drevené 4,20 43 180,60
Hrable 5,60 15 84,00
Kosák 9,90 5 49,50
Mačeta 4,80 8 38,40

 

Krompáč 36,50 1 36,50
Rezačka 30,00 1 30,00
Bruska 210,90 1 210,90
Rezačka 82,70 1 82,70
Maliarska štetka 18,10 2 36,20
Kliešte 15,70 2 31,40
Motyka s násadou 4,50 23 103,50
Násada na motyku 1,90 15 28,50
Násada na hrable 1,80 30 54,00
Kalačka 21,70 5 108,50
Klin štiepací 18,30 3 54,90
Hrable plastové 7,10 15 106,50
Hrable železné 11,80 15 177,00
SPOLU 14 856,24€

 

 

 

Videné: 746 krát

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/preskum-verejnej-mienky/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.