Print this Článok

Predstavujeme Občianske združenie MAS Horná Topľa

Občianské združenie MAS Horná Topľa Vás týmto infomuje o vznikajúcom verejno-súkromnom partnerstve (VSP) na území mikroregiónu Horná Topľa a zároveň vás oslovuje návrhom stať sa jeho členom.

…oslovením a využitím miestneho potenciálu, využitím inovatívnych metód pri aktívnej účasti verejnosti sme sa rozhodli pomôcť k integrovanému rozvoju územia a skvalitneniu života na vidieku. Integrujúci prvok spočíva v tom, že finančne podporuje verejno-súkromné partnerstvá v definovanom vidieckom priestore a ich programy.

VSP Horná Topľa ako občianske združenie združuje predstaviteľov:

  • verejného sektora
  • súkromných podnikateľov
  • predstaviteľov tretieho sektora
  • občanov

s cieľom spoločne riešiť problémy územia pomocou prístupu Leader a prostredníctvom stratégie územia.

 

Kto sa môže stať členom?

Členom občianskeho združenia Horná Topľa sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá pôsobí (t.j. má trvalý, prípadne prechodný pobyt, sídlo alebo prevádzku) v území.

 

V prípade Vášho záujmu stať sa členom a participovať na rozvoji územia Horná Topľa nás skontaktujte na: horna.topla@gmail.com – 0918 868 013 (Mgr. Mária Ondkaninová)

 

Občianske združenie MAS horná Topľa

Zlaté 17, 086 01

Logo - Mas Horná Topľa

Videné: 609 krát

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/predstavujeme-obcianske-zdruzenie-mas-horna-topla/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.