Print this Článok

POZVÁNKA – Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lenartove

POZVÁNKA

 

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 24.04.2015 (piatok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Sľub poslanca (náhradníka) do OZ
 5. Projektová dokumentácia „Byty nižšieho štandardu pre MRK“ – víťaz verejného obstarávania – prezentácia
 6. Vytýčenie hraníc pozemkov vo vlastníctve obce v k. ú. Obce Lenartov, časť rómska osada
 7. Verejno-prospešný účel parcely E KN212 – lokalizácia pre potreby SPF
 8. Štatút a hlavné úlohy komisií pri OZ v Lenartove
 9. Darovacia zmluva o bezodplatnom prevode nehnuteľnosti obci Lenartov
 10. Návrh VZN o verejných kultúrnych podujatiach a o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
 11. Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
 12. Rôzne – 8. Máj, Rusadle, 31. máj, úprava rozpočtu, kniha
 13. Diskusia
 14. Záver
Videné: 422 krát

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-6/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.