Print this Článok

Pozdrav partizánom

Pozdrav partizánom

Banská Bystrica – 29. august 1944. Deň, kedy začalo SNP ako obrana pred nemeckými okupačnými jednotkami. S ním je spojené aj utváranie partizánskych skupín, ktorých členovia – partizáni pokračovali v bojoch proti nacistom až do oslobodenia krajiny.

Prešlo 71 rokov od čias SNP, 71 rokov, keď manželia, otcovia a synovia odchádzali do hôr pomáhať tým, ktorým záležalo na tom, aby sa hrôzy vojny skončili. Aj v našich horách sa začala formovať partizánska skupina LIPA, z ktorej mnohí jej členovia položili v boji to najcennejšie, čo mali: ŽIVOT. Vedenie našej obce rok, čo rok pozýva pozostalých našich hrdinov, nielen tých, ktorí priamo padli na bojiskách, ale aj tých, ktorí sa zachránili a nie sú už medzi nami, ostatných občanov a mládež na pietnu spomienku. Ináč tomu nebolo ani 29. augusta 2015, keď sa pri pamätníku partizánskej skupiny LIPA zišlo vedenie obce, vzácni hostia, rodinní príslušníci, občania, mládež a deti. Pietnu spomienku otvorila starostka obce Ing. Jana Bľandová, ktorá privítala prítomných. Osobitne privítala vzácnych hostí p. Helenu Kruškovú, rod. Demkovú, dcéru nebohého Jána Demka pod vedením, ktorého sa sformovala partizánska skupina LIPA s manželom Štefanom Kruškom. Ďakovnú báseň padlým zaslala Mirka Bilá a slávnostný príhovor predniesla pani starostka. Rodinní príslušníci, predseda a členovia ZO SZPB a poslanci obce položili k pamätníku vence a zapálené kahance. Kyticu ruží padlým položili aj naši hostia. Počas návštevy pamätnej izby plnej emócií pán Štefan Kruško priblížil miestnym občanom zrod a činnosť partizánskej skupiny a svoje dielo: ,,Ľudia spod Minčola.“ Vyjadril vďačnosť pani starostke za milé a družné pozvanie. Po zápise do pamätnej knihy obce nasledovalo zapálenie vatry. Nechýbalo ani občerstvenie a stretnutia rodákov.

Noc sa pomaly tisla do doliny. Bolo treba pobrať sa domov. Oheň sa pomaly strácal. Ľudia sa začali rozchádzať do svojich domovov. No nie so strachom, ale s vďačnosťou a spomienkou na tých, ktorí sa pričinili o naše pokojné dni a noci. Kiežby naša mladá generácia na nich nikdy nezabudla.

Česť ich pamiatke!

                                                                                                 Text: Mgr. Mária Frandoferová

                                                                                                  Foto: Mgr. Jana Vašičkaninová

Fotogaléria:

Videné: 717 krát

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/pozdrav-partizanom/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.