Print this Článok

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Lenartove na rok 2012

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

predpisov je plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva následovný:

  1. 24.02.2012
  2. 27.04.2012
  3. 29.06.2012
  4. 31.08.2012
  5. 26.10.2012
  6. 28.12.2012

Riadne zasadnutia Obecného zasadnutia sú naplánované na piatok na 18:00 hod.

Mimoriadne zasadnutie OZ sa môže uskutočniť:

a/ na prerokovanie mimoriadne dôležitých záležitostí

b/pri slávnostných príležitostiach

Návrh programu rokovania OZ sa zverejňuje na úradnej tabuli obce aspoň tri dni pred zasadnutím OZ a na internetovej strínke obce. Ak ide o mimoriadne zasadnutie 24 hodín pred jeho konaním.

Videné: 564 krát

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/plan-zasadnuti-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-na-rok-2012/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.