Print this Článok

Októbrový dážď aktivít

Rok 2018 je nielen pripomienkou stého výročia prijatia Deklarácie slovenského národa a vzniku samostatného česko-slovenského štátu, ale aj 135. výročia základného školstva v obci a 90. výročia postavenia novej časti budovy , uvedenej do prevádzky pri príležitosti 10. výročia vzniku ČSR.

Mesiac október sa niesol v duchu adaptácie mladších žiakov na školské povinnosti, písania kontrolných previerok staršími žiakmi a povinného testovania pohybových predpokladov žiakov 1. ročníkov v zmysle Zákona o športe § 58 ods. p)., následného zaznamenávania a vyhodnocovania výsledkov do Informačného systému testovania žiakov.

Svetový deň umývania rúk bol pripomienkou toho, že čisté ruky sú základom zdravia. Pod správnym umývaním rozumieme umývanie rúk mydlom, pretože je to jedno z najúčinnejších opatrení voči prenosu baktérií a vzniku rôznych ochorení. Svojou návštevou nás poctila pani Monika Kačmárová, s ktorou sme si mydlo skúsili vyrobiť svojpomocne. Bola to veľmi zaujímavá činnosť, výsledkom ktorej boli farebné a voňavé mydlá rôznych tvarov, ktoré si žiaci odniesli aj do svojich domácností.

Svetový deň výživy spojený s Dňom jablka sme si so žiakmi pripomínali počas týždňa od 15. októbra zaujímavými činnosťami. Prostredníctvom prezentácie si žiaci osviežili vedomosti o zdravej životospráve, zdravých a nezdravých jedlách či nápojoch, o dôležitosti pohybu a športových aktivít, o dodržiavaní pitného režimu a vyvrcholilo to zúročením vedomostí zapojením sa do výtvarnej súťaže Chutné maľovanie.

Dňa 18. októbra 2018 sme sa pridali k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotili v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom. Cieľom iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec bolo povzbudiť aj našich žiakov k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami – predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojej obci, krajine a preto sme sa aj našou spoločnou modlitbou o 9. hodine spojili s deťmi modliacimi sa ruženec na celom svete.

Výtvarné práce sme zaslali aj do súťaže Viem čím budem a prečo. Medzinárodný deň knižníc bol spojený nielen s prijímaním žiakov 3.A a 4.B do cechu knižničného, ale žiaci s triednymi učiteľkami nezabudli ani na novo zakúpené knihy v školskej knižnici a naďalej pokračujú v čítaní tých, ktoré nestihli so žiakmi prečítať v minulom školskom roku.

Myslíme aj na našich starkých a pri príležitosti Mesiaca úcty k starším im všetci prajeme pevné zdravie, pokojné dni ich jesene života naplnené láskou a úctou nás všetkých.

FOTO:

Videné: 170 krát

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/oktobrovy-dazd-aktivit/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.