Aktualizované: 08.03.2013

Print this Stránka

Kronika

 

 

1814 –    do chotára obce dopadol meteorit
1820 –    započatie výstavby nového kostola
1826 –    ukončenie výstavby kostola
1880 –    renovácia kostola
1883 –    postavenie školy s bytom pre kantora
1895 –    inštalácia orgána Rieger, Opus 453
1905 –    poštátnenie školy
1909 –    založenie spolku Katolícke gazdovské družstvo
1911 –    sčítanie ľudu, 546 obyvateľov: 335 rímskokatolíckych,175 gréckokatolíckych, 36 židov, 180 vysťahovaných   do Ameriky
1912 –    na lodi Titanic cestoval náš občan Eláš Demko, ktorý katastrofu prežil
1921 –    postavenie mlyna
1924 –    renovácia kostola, nová maľba
1928 –    dokončenie výstavby novej školy, píla zničená požiarom
1930 –    týfová epidémia, na ktorú zomrelo niekoľko ľudí
1933 –    prvé divadelné predstavenie
1934 –    veľká povodeň
1936 –    veľký ľadovec, zničil celú úrodu
1938 –    výstavba novej fary, viditeľná bola silná polárna žiara,
chrípková epidémia,mobilizácia: odvedených 59 mužov, 8 prezenčne
slúžiacich
1941 –    výstavba dreveného mosta cez potok pred farou
1942 –    veľký ľadovec v celom okrese
1943 –    postavenie novej horárne
1944 –    vznik partizánskej skupiny Lipa
1945 –    19. január – oslobodenie obce
1946 –    sahovanie sa do čiech za prácou
1947 –    založenie Potravinového družstva, zhotovenie stabilného javiska
1948 –    náš misionár Andrej Kaputa odišiel na misie na ostrov Nová Guinea-Papua
1949 –    12. apríla začal premáva autobus ČSAD, prvý pravidelný spoj do obce
1952 –    postavenie nového učiteľského bytu
1953 –    namontovanie dynama do mlyna na osvetlenie kostola, fary a učiteľského
bytu
1954 –    zavedenie telefónu do obce, tragicky zahynul Anton Feňuš ml.
1955 –    blesk zapálil stodolu Jozefa Beňu, ktorá bola plná obilia
1959 –    elektrifikácia obce
1961 –    vybudovanie miestneho rozhlasu
1962 –    veľká zima: až -35°C
1964 –    postavenie predajne potravín a pohostinstva, silná búrka, po ktorej bola
zaplavená dolná čas obce
1966 –    postavenie kultúrno-správnej budovy počas pôsobenia tajomníka MNV
Štefana Bortníka, začiatok regulácie potoka
1968 –    záchyt vodovodného prameňa, začiatok výstavby 6 bytových jednotiek
1969 –    dokončenie výstavby cesty cez Furmance na Obručné
1970 –    21. januára – Oslavy 24 výročia oslobodenia obce
1976 –    k roku 1976 má obec 824 obyvateľov
vybudovanie miestneho vodovodu s nezávadnou pitnou vodou, vyriešenie
obchodnej siete, zavedenie verejného osvetlenia, zregulovanie potoka,
vybudovanie siete miestneho rozhlasu
1977 –    ukončenie celkovej regulácie potoka
1978 –    dokončenie regulácie prítokov k potoku, postaveni ebetónových mostov v
počte 6, dve lávky a jeden železný most
1979 –    vybudovanie asfaltovej cesty pozdĺž večného potoka v dĺžke 7km
1981 –    uskutočnenie osláv 36. výročia oslobodenia obce Sovietskou armádou
1982 –    v okolí obce objavenie vlkov v košiari, ukončenie výstavby ovčína
1983 –    ukončenie rekonštrukcie a prístavby školskej budovy
1984 –    39. výročie oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou
1985 –    mrazy dosahovali až -25 stupňov
1987 –    od 12.1 do 15.1 bol mráz do 32 stupňov, prevedená rekonštrukcia
kultúrneho domu, kde bolo zavedené ústredné kúrenie a vymaľovanie
miestnosti, rekonštrukcia cesty na cintorín, tavedenie vodovodu
1991 –    vytvorenie obecného ihriska na dolnom konci dediny
1992 –    konanie osláv 565 výročia prvej písomnej zmienky o obci
1993 –    otvorenie prvého súkromného obchodu s potravinami
1994 –    otvorenie druhej súkromnej predajne, vyasfaltovanie všetkých bočných
ciest v dedine
1995 –    vykonanie generálnej opravy orgána, v archíve fary bola nájdená
cirkevná pečať sv. Leonarda z roku 1830
1996 –    zbúranie starej, vyčistenie priestoru  a vytvorenie novej hospodárskej
budovy pri fare
1998 –    opravenie farskej budovy, zavítanie do farnosti sochy Sedembolestnej
Panny Márie
1999 –    začaté práce s opravou poločenskej sály, rozobratie javisky, vyčistenie
bočných miestností
2000 –    generálna výstavba požiarnej zbrojnice, 21 januára v deň 55.výročia
oslobodenia našej obce bola odhalená pamätná padlých našim občanom
v 2sv.vojne
2001 –    postavenie dvoch autobusových čakární
2002 –    oslava 575 výročia založenia obce
2003 –    1 augusta začatie prác na renovácii chrámu
2004 –    navštívenie obce exprezidenta Rudolfa Schustera
2005 –    výmena okien na škole a oplotenie areálu školu
2007 –    doknčenie prác na cintoríne – urobené chodníky, osvetlenie, úprava terénu
2008 –    primičná sv. omša novokňaza seleziána Maroša Leškovského
2009 –    postavenie konštrukcie veže, ktorá zabezpečila a umožnila v obci prevádzku
internetu
2010 –    počet obyvateľov 1056, 23 januára

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/obec-lenartov/kronika/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.