Aktualizované: 24.03.2020

Print this Stránka

Mimoriadna situácia – COVID-19

Na základe mimoriadnej situácie ústredného krízového štábu Vás upozorňujeme na prijaté opatrenia, ktoré platia od 13.03.2020:

  • od pondelka (16.3.2020) bude v našej obci zatvorená MŠ a ZŠ;
  • zároveň sa zavádza povinná 14-dňová karanténa pre všetkých, ktorí sa vrátia zo zahraničia a to z akéhokoľvek štátu. Za nerešpektovanie tohto nariadenia môže byť občanovi uložená pokuta do výšky 1 659 €;
  • budú zatvorené letiská a zastavená medzinárodná autobusová a vlaková preprava, okrem zásobovania;
  • krízový štáb rozhodol o zatvorení barov a nákupných centier, s výnimkou potravín, lekární a drogérie;
  • naďalej platí zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej kultúrnej, spoločenskej či inej povahy;
  • hotely a reštaurácie budú otvorené;

Vzhľadom na naliehavý všeobecný záujem o ochrane zdravia a zníženie nebezpečenstva šírenia nákazlivej choroby budú stránkové hodiny pre verejnosť na OcÚ v Lenartove od 7:30 hod. do 11:00 hod. V prípade potrebných úradných vybavovaní je nutné kontaktovať pracovníkov OcÚ telefonicky alebo mailom

(054/47 06 004, 0902 507 573, obeclenartov@lenartov.sk)

Zároveň Vás žiadame aj o zvýšenú občiansku zodpovednosť a ohľaduplnosť voči starým a osamelým občanom. V prípade potreby pomoci týmto občanom kontaktujte terénnu a sociálnu prácu v Lenartove (054/47 93 132).

https://www.zmos.sk/mimoriadne-info-covid-19-corona.html

 

Verejná vyhláška - Izolácia v domácom prostredí
Veľkosť súboru: (2.7 MiB) | Zobrazené 42 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 10. marca 2020
Verejná vyhláška - Zákaz hromadných podujatí
Veľkosť súboru: (1.7 MiB) | Zobrazené 23 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 10. marca 2020
Usmernenie hlavného hygienika ku karanténe
Veľkosť súboru: (227.4 KiB) | Zobrazené 11 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 13. marca 2020
Uznesenie Vlády SR k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu
Veľkosť súboru: (198.7 KiB) | Zobrazené 3 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 16. marca 2020
Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia
Veľkosť súboru: (3.7 MiB) | Zobrazené 4 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 16. marca 2020
Opatrenie UVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok
Veľkosť súboru: (182.2 KiB) | Zobrazené 5 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 16. marca 2020
Zmena a doplnenie opatrenia HH SR
Veľkosť súboru: (133.4 KiB) | Zobrazené 5 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 18. marca 2020
10 odporúčaní pre COVID-19
Veľkosť súboru: (297.2 KiB) | Zobrazené 6 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 19. marca 2020
Čo robiť, ak ste chorý
Veľkosť súboru: (333.1 KiB) | Zobrazené 2 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 19. marca 2020
Pomoc sebe a druhým
Veľkosť súboru: (279.8 KiB) | Zobrazené 3 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 19. marca 2020
Osoby s vyšším rizikom ochorenia
Veľkosť súboru: (331.4 KiB) | Zobrazené 4 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 19. marca 2020

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/mimoriadna-situacia-covid-19/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.