Print this Článok

Medzinárodný deň školských knižníc

MDŠK si pripomíname už od r. 1999. Tento deň je oslavou školských knižníc a je významným prínosom pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou MDŠK je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu, poznávaniu, získaniu si väčšieho počtu milovníkov literatúry a zábavnou formou práce s knihou je podporiť u žiakov trvalý vzťah ku knihe a čítaniu.

V našej školskej knižnici sme oslávili MDŠK tým, že sa čítali rozprávky, bájky, básničky, dobrodružné knihy atď. Po prerozprávaní príbehov sa žiaci rozdelili do skupín a pracovali na literárnych úlohách. Vytvárali vlastné ilustrácie z prečítaných kníh priamo na škatule alebo obrázky najprv nakreslili a potom ich nalepili. Zo škatúľ, pomyslených tehličiek, vznikla brána „Brána do života“.

Veď kniha sprevádza človeka po celý život. Bránu žiaci postavili v priestoroch školskej knižnice. V daný deň prežili s knihou v ruke hodiny plné fantázie, tvorivosti a hier. Presvedčili sa, že práca s knihou môže byť zábavná a poučná a hodiny krúžkovej činnosti sa dajú vhodne využiť aj v iných ako školských priestoroch.

Cieľom aktivít pripravených v školskej knižnici bolo vzbudiť u žiakov záujem o čítanie, rozšíriť ich fantáziu a pestovať talent dobrého čítania.

Verím, že tieto aktivity prispeli k šíreniu čítania kníh medzi žiakmi.

AKTIVITY ŠK – September, Október, November

  • Deti v príbehoch – analyzujeme poviedky s deťmi o deťoch, pre deti – čítanie knihy Danka a Janka
  • Jeseň – tvorivá dielňa – výroba šarkana
  • Čítanie na pokračovanie – maľovanie hrdinov z kníh
  • MDŠK – maľované čítanie – tvorivá dielňa „Brána do života“
  • Čítali sme s Osmijankom – otázky a úlohy zamerané na čítanie s porozumením a voľné aktivity
  • Ríša fantázie – výtvarná súťaž s prečítaných rozprávok – hrady, zámky
  • Popoludnie s rozprávkou – po prečítaní rozprávky sa žiaci mohli presvedčiť ako porozumeli čítanému textu

 

Knihovníčka ŠK

Galéria:

Videné: 376 krát

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/medzinarodny-den-skolskych-kniznic-3/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.