Print this Článok

Lenartovské dvojdnie

,,Kľukatá cesta z mesta vedie, do mojej rodnej dedinky ma privedie.“

 

Každý z nás sa určite rád vracia na miesta, ktoré sú mu blízke, na ktorých prežil nejakú časť svojho života. Isto-iste sme hrdí na svoj pôvod, na seba samého, na svoju rodinu, na svoju dedinu či mesto. Nie inak je tomu aj u nás v Lenartove. My, ktorí tu žijeme sme doma, a tí, ktorí sa tu narodili, prežili tu svoje detstvo, ale odišli buď za prácou alebo si založili rodinu, sú niekde inde, určite sa radi vracajú do svojho rodiska, kde mali alebo ešte majú svoju pokrvnú rodinu.
Koľkokrát sme už počuli: ,, Žijem tu alebo tam, ale pochádzam z Lenartova.“ Sobota 12.8.2017 je toho jasným dôkazom. Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA, s poslancami OcZ v spolupráci s obecnými zamestnancami pripravili a zrealizovali oslavy 590. výročia prvej písomnej zmienky o Lenartove. V sobotu nás bolo o nás bolo v Lenartove o niekoľko desiatok viac ako inokedy. Rodáci zblízka i zďaleka prijali pozvanie na stretnutie v rodisku a tak už niektorí prichádzali aj pár dní pred sobotou.
Oslavy začali slávnostnou sv. omšou v miestnom Kostole sv. Leonarda za účasti kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti, nášho rodáka Mgr. Maroša Leškovského a terajšieho duchovného otca, vedenia obce a rodinných príslušníkov rodákov. Už tu začali stisky rúk, milé objatia. Po slávnostnej sv. omši sa celé spoločenstvo presunulo do sály kultúrneho domu, kde poslanec OcZ p. Ján Bortník otvoril stretnutie pozdravom všetkých vrchov a dolín našej obce. Po básnickom slove sa rodákom prihovorila p. starostka slávnostným príhovorom, ktorým pozdravila aj tých, ktorí chceli, ale z rôznych dôvodov nemohli prísť. Za všetkých rodákov sa prihovorila naša rodáčka p. Zuzana Kažimírová, rod. Cundrová z č. d. 7. Pospomínala na časy, keď žila v Lenartove a ocenila prácu vedenia obce pri jej zveľaďovaní. P. starostku pozdravila ľaliou a vrelým objatím.
            Medzi slávnostným obedom kronikárka obce s terajšou a bývalou p. starostkou našou rodáčkou p. Aničkou Rusnákovou uviedli do života naše nové knižné dielo autorky Silvie Havelkovej: Povesti a príbehy z Lenartova, ktoré je oživením legiend o Lenartove. Dielo do života uviedli hrudou, na ktorej tak ťažko pracovali naši predkovia. Po bohatom kultúrnom programe, kde sa predstavili deti z obce, žiaci zo ZŠ, zamestnanci obce, spevácka seniorská skupina Javorinka a sestry Bacmaňákove, nasledovala voľná debata plná spomienok na spoločné okamihy. Radosť s úsmevom, s milým pohľadom, ale aj nejednou slzou dojatia, objatia, stisky rúk, ale aj neisté pohľady, keď sa poniektorí z nich nevideli dlhé roky a zmenili sa. Pohľad na nich nasvedčoval, že sa cítili naozaj dobre a určite by to každý z nich potvrdil. Všetci sme spoločne vytvorili veľkú lenartovskú rodinu. Svedčia o tom slová vďaky, uznania, že na nich vedenie obce nezabudlo a nezabúda. Aj spomienkový balíček okrem atmosféry, ktorú prežili im ten deň bude určite dlho pripomínať. Pozdravom Dovidenia a s prianím o 5 rokov znova doma v našom Lenartove sa stretnutie rodákov skončilo.
            Nedá mi nespomenúť, že starostka obce s poslancami OcZ a rodinnou príslušníčkou našej drahej rodáčky najstaršej občianky Prešova p. Anny Dolhyovej (102 rokov) uskutočnili osobnú návštevu s pozdravom všetkých Lenartovčanov a spomienkovým darčekom 10.8.2017 za prítomnosti redaktorky Rádia Regina, ktorej nahrávanie bolo odvisielané 12.8.2017.
            V nedeľu 13.8. oslavy pokračovali na miestnom ihrisku, ktoré sa postupne zaplnilo miestnymi občanmi, ale aj ich prizvanými hosťami. Hosťom osláv bol aj Mgr. Jozef Guliga sekretár primátora mesta Bardejov. Po slávnostnom príhovore p. starostky nasledoval kultúrny program prostredníctvom ľudovej hudby Stana Baláža, Sendreiovcov a ľudovou veselicou do neskorších nočných hodín. Bohatá tombola spravila radosť mnohým z nás. Každý si prišiel na svoje: deti na skákací hrad, sprievod so živým dinosaurom, cukrová vata, popcorn, bohaté občerstvenie, hudba, spev a tanec. Nikoho z nás neodradilo ani chladné počasie, ktoré neubralo na nálade a zábave.
Čo dodať na záver?
Vážme si dielo našich predkov, ich mozoľnaté ruky a ustarostené tváre našich starých mám. Chráňme a zveľaďujme našu obec a ďakujme vedeniu, že sa chce s nami aj takýmto spôsobom s nami stretnúť.

 

TEXT: Mgr. Mária Frandoferová

  FOTO: Jozef Leškovský          

Fotogaléria:

 

Videné: 642 krát

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/lenartovske-dvojdnie/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.