Print this Článok

Fašiangová zabíjačka po lenartovsky

Boli to časy, keď sa cez fašiangy zabávalo, hodovalo, maškárne plesy robilo. Aj v našej dedine tomu inak nebolo. Z rozprávania starších vieme, ako sa ľudia cez fašiangy na zábavách bavili, aké fašiangové ,,vyčíňanky” uskutočňovali, ako muži po dedine ,,vyslúžky” zbierali a večer starší i mladší pri dobrej zábave všetko skonzumovali.
Dnes je to o inom, ale vďaka Bohu zato, že sa môžeme aj dnes spolu stretnúť, porozprávať, zabaviť a užiť si fašiangy aspoň na pár hodín a zabudnúť pritom na ten každodenný stereotyp a zhon.
V sobotu 20.1.2018 okolo 14:00 hod. prešlo obcou obecné vozidlo s poslancami OZ a za zvuku lesného roha cez megafón p. Bortník Ján pozýval všetkých Lenartovčanov do sály kultúrneho domu na fašiangové posedenie spojené s obecnou zabíjačkou, ktoré okolo 15:00 hod. otvorila starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA. A veru tí, čo prišli neľutovali. Pripravené a prestreté stoly, bohatý sortiment zabíjačkových špecialít od ,,praženeho mäsa s kapustu”, cez ,,hurky, pečene bočiky a rebra, tlačenku až po pečenu kolbasu”. Nechýbali domáce kysnuté koláče, bohatý bufet a k tomu všetkému rómska ľudová kapela. Každý si prišiel na svoje. Jedni spievali, iní tancovali, ďalší sa rozprávali, lebo už dávno neboli spolu.
Čo dodať na záver? Škoda, že čas je neúprosný a tak dobre premyslené a pripravené fašiangové odpoludnie a večer sa chýlili ku koncu. Patrí sa poďakovať vedeniu našej obce, že si tak poctilo svojich spoluobčanov. Nikdy to nie je iba o pohostení, ale vždy aj o peknom a milom slove, prejavení úcty a uslužnosti.
Ďakujeme Vám a chceme vyjadriť presvedčenie, že ak nás Pán zachová pri zdraví, už teraz sa tešíme na ďalšie podobné stretnutie.

TEXT: Mgr. Mária Frandoferová

FOTO: Mgr. Jana Frandoferová

Foto:

 

Videné: 375 krát

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/fasiangova-zabijacka-po-lenartovsky/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.