Print this Článok

Farské oznamy

Inštrukcie k neverejným bohoslužbám, vysluhovaniu sviatostí

a návšteve kostolov (10.3.2020 – 31.3.2020)

 

Drahí moji farníci!

Pozdravujem každého z Vás a myslím na Vás pri mojich denných modlitbách a pri sv. omšiach, ktoré denne slúžim v kostole. V stredu, piatok a v nedeľu vždy po sv. omši vychádzam von z kostola so Sviatosťou Oltárnou a požehnávam takto celú farnosť

Myslím na Vaše úmysly počas sv. omší a modlitieb a zvlášť na skoré ukončenie pandémie, ktorá nás každého ohrozuje. Iste sa pýtate, ako to bude so spovedaním pred Veľkou Nocou a so sv. omšami počas Veľkej noci.

Spovedanie nebude tak, ako po iné roky – hromadné. Bude iba individuálne. To znamená, kto to súrne a nevyhnutne potrebuje! Podobne, ako je to pri telesnej chorobe. Lekára v tomto čase vyhľadáme iba vo vážnom nebezpečenstve. Menej súrne ťažkosti sa odkladajú na čas po karanténe. Pre toho, kto súrne potrebuje sv. spoveď ponúkam možnosť osobne alebo telefonicky sa skontaktovať, a dohodnúť si sv. spoveď. Tel. 054/470 60 59

Otec arcibiskup a KBS odporúča tomu, kto sv. spoveď teraz súrne nepotrebuje, že si ju môžu vykonať, keď skončí ohrozenie koronavírusom, to znamená aj po Veľkej Noci. Je to platné!

Prvopiatkových chorých nebudem spovedať teraz. Ak ide o súrny prípad, zavolajte ma, prídem! Ostatných navštívim po skončení opatrení súvisiacich s COVID-19.

Podľa posledného usmernenia od otca arcibiskupa Bernarda Bobera zo dňa 25.3.2020 a KBS zo dňa 28.03.2020,slávenie Veľkej noci v kostole bude len súkromne. Tak ako je to doteraz. Čas o ktorej budú ešte upresním,aby sme sa tak mohli duchovne všetci spojiť.

Sv. omša požehnania a svätenia olejov Missa chrismatis sa v Košickej arcidiecéze predbežne presúva na štvrtok, 4. júna 2020, deň sviatku Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza.

Čo sa týka požehnania veriacich a celej obce /farnosti/ na bielu sobotu večer so Zmŕtvychvstalým Kristom v Eucharistii niečo ešte vymyslím. Taktiež treba porozmýšľať a dať nejaké návrhy na svätenie jedál.

V duchu som s Vami spojený!

Váš duchovný otec

 

Pripájame vyhlásenie Sv. Otca Františka a TK KBS ku sv. spovedi zo dňa 20.3.2020

Svätý Otec František - V núdzi bez spovedníka si vzbuďme dokonalú ľútosť
Veľkosť súboru: (57.2 KiB) | Zobrazené 5 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 30. marca 2020
Krížová cesta počas epidémie
Veľkosť súboru: (278.0 KiB) | Zobrazené 15 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 24. marca 2020
Európski poslanci prijali pozvanie pápeža
Veľkosť súboru: (49.4 KiB) | Zobrazené 7 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 25. marca 2020

 

Kostol sv. Leonarda bude otvorený pre súkromnú modlitbu každý deň od 10.00 hod. do 16.00 hod.

Pohrebné obrady v tomto čase sa budú vysluhovať bez sv. omše a pokiaľ sa dá, bez väčšieho zhromažďovania a bez karu.

Takisto aj pri udeľovaní sviatosti krstu len v prítomnosti rodičov a krstných rodičov.

Je možné vyslúžiť aj sviatosť zmierenia po dohode s kňazom.

Sviatosť pomazania chorých možno vysluhovať v jednotlivých prípadoch.

Modlitba je v tomto čase obzvlášť potrebná a užitočná. Preto vyzývame všetkých našich veriacich, aby sa počas celého obdobia týchto prísnych opatrení, zjednotili v modlitbe posvätného ruženca každý večer o 20.00 hod., najlepšie s celou svojou rodinou vo svojich príbytkoch. Ruženec sa modlime v spoločnom úmysle za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál. Tento úmysel modlitby si pripomenieme krátkym zvonením zvona, večer o ôsmej hodine.

Pobožnosti krížovej cesty si vykonávajme individuálne. V tomto období hoci aj každý deň.

 

Váš duchovný otec Marcel Štalmach

Videné: 276 krát

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/farske-oznamy/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.