Print this Článok

Dvojnásobná úcta osloboditeľom

Dvojnásobná úcta osloboditeľom

 

         Možno niekto po prečítaní názvu bude namietať, prečo o tom toľko hovoriť. Stačí hlbšie nazrieť do dejín, stačí porozprávať so staršími, nájsť si čas a zamyslieť sa nad skutočnosťou, ktorú žijeme a možno aspoň z časti pochopíme, čo pre nás spravili títo ľudia pred 71 rokmi. U nás v Lenartove žijú ešte ľudia, ktorí rozprávajú o tom ako to bolo, žijú a prichádzajú synovia, dcéry, blízki i vzdialení príbuzní tých, o ktorých sa v týchto dňoch toľko hovorí. Vďaka vedeniu našej obce pani starostke Ing. Jane Bľandovej, MBA a poslancom OcZ za to, že nikdy nezabúdajú na deň oslobodenia nášho Lenartova a pripravia dôstojný priebeh spomienky s prejavom vďaky tým, ktorí sa postavili proti nemeckému nepriateľovi, aj keď mnohých to stálo život.

Aj 21. januára 2016 za účasti vedenia obce, hostí, rodinných príslušníkov, zamestnancov obce a žiakov ZŠ sa konali spomienkové oslavy 71. výročia oslobodenia našej obce pri pamätnej tabuli pred budovou OcÚ. V úvode starostka obce privítala hostí a všetkých prítomných. Hosťami aktu boli Ing. Ján Šnyr, tajomník oblastného výboru SZPB v Bardejove a p. Štefan Kruško s manželkou. V slávnostnom príhovore starostka obce priblížila časy spred 71 rokov a vyzdvihla veľké dielo našich rodákov. Po položení kytíc kvetov, zapálení sviečok sa všetci prítomní presunuli k pamätníku LIPA a do pamätnej izby, kde sa uskutočnila prezentácia knihy ,,Lipa Demkova”, ktorá je výňatkom z knihy ,,Ľudia spod Minčola”, ktorej autorom je p. Štefan Kruško.

Obec Lenartov zabezpečila všetko, aby výňatok dostal finálnu podobu a sponzorovala jeho tlač. Je ďalším dokumentom o našich rodákoch – hrdinoch a bohatstvom Obce, v ktorom je ukryté toľko súcitu a lásky pre druhého. Starostka obce ako prejav vďaky p. Štefanovi Kruškovi odovzdala obraz autora Mgr. Jána Fiťmu s dominantou našej obce – Kostola sv. Leonarda. Pietna spomienka bola ukončená slovami básnika.

Čo dodať na záver?

Hádam slová vďaky najprv Vám – hrdinovia, vedeniu obce, p. Štefanovi Kruškovi s manželkou, hosťom, Vám všetkým, ktorí ste prišli, ktorí spomínate a rozprávate o tom, ako to bolo.

Text a foto: Mgr. Jana Frandoferová

Fotogaléria:

Videné: 999 krát

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/dvojnasobna-ucta-osloboditelom-2/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.