Verejné obstarávanie

1
Predmet obstarávania: Dodávka palivového dreva na vykurovaciu sezónu 2016/2017 pre objekt v správe obce...
1
Verejná súťaž (03.02.2016) DODÁVKA PALIVOVÉHO DREVA Obstarávateľ Obec Lenartov, Lenartov 37, 086 06 Malcov Popis...
1
Obec Lenartov vyhlasuje výberové konanie na vykonanie prác - na zhotoviteľa diela "Stavebné úpravy schodišťa a chodby v...
1
Obec Lenartov vyhlasuje výberové konanie na vykonanie prác - na zhotoviteľa diela "Rekonštrukcia havarijného stavu...
1
Predmet obstarávania: Dodávka kompletného systému záhradného oplotenia okolo školskej knižnice s osadením: - dodávka...
1
Predmet obstarávania: Dodávka palivového dreva na vykurovaciu sezóny 2015/2016 pre objekt v správe obce...
1
Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení...
1
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (jednoduchá zákazka) zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom...
1
Obec Lenartov, Lenartov 37, 086 06  Lenartov VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č....


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.