Úradná tabuľa

1
Touto cestou chceme požiadať všetkých tých, ktorí disponujete dobovými fotografiami našej základnej školy ( základná...
1
V poslednom období sme viac než predtým svedkami toho, že naša spoločnosť spoločnosť sa nachádza v hlbokej morálnej a...
1
Dňa 13. apríla 2018 sa vykoná zbierka dobrovoľných finančných prostriedkov od darcov do prenosných uzatvorených pokladničiek...
1
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhových komisií, overovateľov a určenie zapisovateľa Kontrola plnenia...
1
Obec Lenartov vyhlasuje výberové konanie na  2. pracovné miesta na plný pracovný úväzok – odborný garant KC,...
1
Obec Lenartov sa zapája do ZBERU POTREBNÝCH VECÍ pre KRÍZOVÉ CENTRUM – ARCIDIECÉZNA CHARITA KOŠICE. Na zachovanie ľudskej...
1
Obec Lenartov sa v lete 2017 pripojilo do realizácie pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, ktorá je...
1
Link na článok uverejnený v ŽIVOTe Lenartovský...
1
Výzva: [wpfilebase tag=file id=974 tpl=pdf...


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.