Úradná tabuľa

1
Dodávka štiepaného palivového dreva: [wpfilebase tag=file id=1216 tpl=pdf...
1
Z dôvodu realizácie prác spojených s čistením vodojemu a pravidelnou údržbou verejného vodovodu bude dňa 14.02.2019 v...
1
Program zasadnutia: Otvorenie. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. ...
1
RVPS Bardejov na základe nepriaznivej nákazovej situácie AMO v populácii diviačej zveri a domácich ošípaných v Poľsku,...
1
Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať...
1
Program zasadnutia: Úvodné náležitosti:          a) otvorenie zasadnutia;      ...
1
Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré...
1
[wpfilebase tag=file id=1179 tpl=pdf...
1
[wpfilebase tag=file id=1117 tpl=pdf /] [wpfilebase tag=file id=1118 tpl=pdf /] [wpfilebase tag=file id=1119 tpl=word...


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.