Úradná tabuľa

1
 OBEC LENARTOV Lenartov č. 37, 086 06 Malcov   Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z....
Terénna sociálna práca sa realizuje v rámci Národného projektu FSR Terénna sociálna práca v obciach (ITMS...
Záznam zo zasadnutia pre zhotoviteľa diela zateplenie budovy ZŠ a školského klubu   Dňa 04.05. 2012 výberové konania...
1
OBEC LENARTOV                       Lenartov 37, 08606  Malcov                      ...
1
OBEC LENARTOV  Lenartov 37, 086 06  Malcov Obec Lenartov vyhlasuje výberové konanie na vykonanie prác - na...
Starostka obce Lenartov  vydáva toto rozhodnutie, ktorým sa podľa § 24 ods. 13 zákona Slovenskej národnej rady č. 333/2004 Z....
1
Potravinová pomoc, financovaná z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu, spočíva v...
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva...
Vážení občania!   Obec  Lenartov,  v zastúpení  starostkou  obce  a poslancami  obecného  zastupiteľstva v...


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.