Úradná tabuľa

1
Program zasadnutia: Otvorenie. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa. Kontrola plnenia uznesení. ...
1
Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa...
1
[wpfilebase tag=file id=1302 tpl=pdf...
1
[wpfilebase tag=file id=1310 tpl=pdf...
1
Obec Lenartov Vás pozýva na neformálne stretnutie so štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia SR, p. Norbertom...
1
Viď: [wpfilebase tag=file id=1297 tpl=pdf...
1
[wpfilebase tag=file id=1286 tpl=pdf...
1
Článok uverejnený vo Francúzskej tlači: [wpfilebase tag=file id=1283 tpl=pdf...


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.