Úradná tabuľa

1
Obec Lenartov zverejňuje návrh programu k riadnemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 25. októbra...
1
Predmet obstarávania: Modernizácia a zefektívnenie verejného osvetlenia v obci s výmenou svetelných...
1
Redakcia informačného občasníka Lenartovčan oznamuje všetkým občanom, že svoje príspevky do obecných novín môžu...
V zmysle § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánované a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a...
1
Prideľovanie zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C (prideľované na poľnohospodárske práce alebo...
1
Výmena preukazov „Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím“ a preukazov „Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným...
1
OBEC LENARTOV Lenartov č. 37, 086 06 Malcov Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z....
Obec Lenartov je partnerom mesta Muszyna pri projekte  "Odkrývanie minerálnych vôd v slovensko - poľskom pohraničí". Cieľom...
1
Novela pomôže traktorom, ale pustí na cestu aj vraky Od septembra budú môcť podomácky vyrobené traktory jazdiť po cestách....
1
Obec Lenartov, Lenartov 37, 086 06  Malcov   vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho...


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.