Úradná tabuľa

P O Z V Á N K A   Pozývame Vás na verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 23. júna...
1
OZNAM o voľných pracovných miestach v MŠ a ZŠ Lenartov   Obec Lenartov týmto podáva informáciu o voľných...
V zmysle § 19b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení...
1
  Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (20.05.2013) Popis zákazky Dodanie úžitkového vozidla – Valník do 3,5 t Úplne...
1
     Zapojte sa do zberu obnoseného a nepotrebného šatstva, ktorý sa bude konať v obci Lenartov  Veci je potrebné...
1
Verejná súťaž (13.05.2013) DODÁVKA PALIVOVÉHO DREVA Obstarávateľ Obec Lenartov, Lenartov 37, 086 06 Malcov Popis...
1
Dňa 12. apríla 2013 výberová komisia vyhodnotila cenové ponuky v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávení v...
1
Platiteľ úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS (tzv. koncesionárskeho poplatku) je fyzická osoba, ktorá je evidovaná...
1
 OBEC LENARTOV Lenartov č. 37, 086 06 Malcov   Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z....
Terénna sociálna práca sa realizuje v rámci Národného projektu FSR Terénna sociálna práca v obciach (ITMS...


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.