Úradná tabuľa

1
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa Kontrola plnenia...
1
Obec Lenartov ZŠ Lenartov, Lenartov 42, 086 06   OZNÁMENIE o plnení povinnej školskej dochádzky  na primárne vzdelávanie...
1
Čas vianočný, čas darčekov, čas nákupov... Rok ubehol rýchlo a je tu znovu čas vianočný. I keď do Vianoc nám...
1
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa Kontrola plnenia...
Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk     Obec Lenartov...
Obec Lenartov zverejňuje Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva...
1
Dňa 2. decembra 2013 bude prebiehať presun webového sídla obce Lenartov na novozriadený webhosting. Dôvodom je hlavne snaha...
Obec Lenartov zverejnila dňa 20. novembra 2013 nasledujúce dokumenty k pripomienkovaniu, ktoré sa budú schvaľovať na...
1
Vážení občania,   zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané aj zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako...
1
Obec Lenartov zverejňuje návrh programu k riadnemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 25. októbra...


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.