Úradná tabuľa

1
Občianské združenie MAS Horná Topľa Vás týmto infomuje o vznikajúcom verejno-súkromnom partnerstve (VSP) na území...
1
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa Kontrola plnenia...
1
Predmet obstarávania: Pokládka recyklovaného asfaltu – rómska osada Pokládka recyklovaného asfaltu – spevnená...
1
OBEC LENARTOV Lenartov č. 37, 086 06 Malcov  Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z....
1
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa RTVS v našej...
1
Potrebujem právnu pomoc Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc:   Nájdem kanceláriu  centra, ktorá...
1
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa Kontrola plnenia...
1
Obec Lenartov Podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene...
1
Obec Lenartov, Lenartov 37, 086 06 Malcov Podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej...
1
Okresný súd Bardejov sa v zmysle ustanovenia § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení...


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.