Úradná tabuľa

1
Urbárska spoločnosť - Pozemkové spoločenstvo Lenartov pozýva svojich členov na Výročnú členskú schôdzu ktorá sa bude...
1
V zmysle Usmernenia MV SR k preskúšaniu systémov varovania v Slovenskej republike v roku 2014 č. SKR – 70-22/2013 zo dňa...
Obec Lenartov zvereňuje súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou I./II./III./IV. štvrťrok 2013 [wpfilebase tag=file...
1
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa Kontrola plnenia...
1
Obec Lenartov ZŠ Lenartov, Lenartov 42, 086 06   OZNÁMENIE o plnení povinnej školskej dochádzky  na primárne vzdelávanie...
1
Čas vianočný, čas darčekov, čas nákupov... Rok ubehol rýchlo a je tu znovu čas vianočný. I keď do Vianoc nám...
1
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa Kontrola plnenia...
Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk     Obec Lenartov...
Obec Lenartov zverejňuje Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva...
1
Dňa 2. decembra 2013 bude prebiehať presun webového sídla obce Lenartov na novozriadený webhosting. Dôvodom je hlavne snaha...


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.