Úradná tabuľa

1
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce v Lenartove 15. novembra 2014 Miestna volebná komisia v Lenartove podľa § 23...
1
VYHLÁSENIE  KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Lenartove 15. novembra 2014 Miestna volebná komisia...
1
OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra...
1
Obecný úrad Lenartov, Lenartov 37, 086 06  Malcov   vyhlasuje výberové konanie na dve pracovné miesta člena...
OZNÁMENIE   Obec Lenartov oznamuje, že zapisovateľom miestnej/okrskovej komisie v Lenartove pre komunálne voľby do...
1
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa Kontrola plnenia...
1
Ak náhodou uvidíte dieťa, ktoré plače a kričí, že sa stratilo a vie adresu (môže ju mať napísanú na kartičke, ktorú...
1
Dňa 7.8.2014 sa v zasadačke obecného úradu v Lenartove uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva s týmto...
1
 V zmysle § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení...
1
Občianské združenie MAS Horná Topľa Vás týmto infomuje o vznikajúcom verejno-súkromnom partnerstve (VSP) na území...


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.