Úradná tabuľa

1
Dňa 2. decembra 2013 bude prebiehať presun webového sídla obce Lenartov na novozriadený webhosting. Dôvodom je hlavne snaha...
Obec Lenartov zverejnila dňa 20. novembra 2013 nasledujúce dokumenty k pripomienkovaniu, ktoré sa budú schvaľovať na...
1
Vážení občania,   zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané aj zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako...
1
Obec Lenartov zverejňuje návrh programu k riadnemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 25. októbra...
1
Predmet obstarávania: Modernizácia a zefektívnenie verejného osvetlenia v obci s výmenou svetelných...
1
Redakcia informačného občasníka Lenartovčan oznamuje všetkým občanom, že svoje príspevky do obecných novín môžu...
V zmysle § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánované a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a...
1
Prideľovanie zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C (prideľované na poľnohospodárske práce alebo...
1
Výmena preukazov „Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím“ a preukazov „Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným...
1
OBEC LENARTOV Lenartov č. 37, 086 06 Malcov Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z....


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.