Úradná tabuľa

1
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce Lenartov: 1. Ing. Jana Bľandová - 390...
1
V dňoch 20-30. novembra bude agentúra INGFOUR s.r.o. realizovať výjazd na merania Geopatogénnych Zón (Geoanomálií) pod...
1
Program zasadnutia: Úvod Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, určenie zapisovateľa. Územný plán obce...
1
Pozývam Vás na verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 12.11.2014 (streda) o 17:30...
1
Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 06.11.2014 (štvrtok) o 17:00 hod....
          Názov projektu: "Sociálne a zdravotné služby bližšie k...
Dobrovoľný hasičský zbor v Lenartov, týmto oznamuje občanom obce Lenartov, že dňa 21. októbra 2014 od 9:00 hod. členovia...
1
Obec Lenartov v snahe prispieť informovanosti občanov a zvýšeniu bezpečnosti v obci varuje svojich občanov ale i ostatnú...
1
Obecný úrad Lenartov, Lenartov 37, 086 06 Malcov   vyhlasuje výberové konanie na šesť pracovných miest členov...
1
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce v Lenartove 15. novembra 2014 Miestna volebná komisia v Lenartove podľa § 23...


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.