Úradná tabuľa

1
Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení...
1
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (jednoduchá zákazka) zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom...
1
Obec Lenartov, Lenartov 37, 086 06  Lenartov VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č....
1
Oznamujeme občanom, že 20. februára 2015 od 08:00 h do 16:00 h bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných...
1
Predmet obstarávania: Vypracovanie rozvojového dokumentu obce – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (od 01.01.2015...
1
Verejná súťaž (14.01.2015) DODÁVKA PALIVOVÉHO DREVA Obstarávateľ Obec Lenartov, Lenartov 37, 086 06 Malcov Popis...
1
Oznamujeme záujemcom,  že vstupenky na 1. kresťanský ples sú v predaji na obecnom úrade v Lenartove. Telefón:...
1
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa Stanovisko hlavného...
1
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa Kontrola plnenia...


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.