Úradná tabuľa

1
 Prevádzkovateľ komunitného centra obec Lenartov, Lenartov 37, 086 06 Malcov vyhlasuje výberové konanie na a) jedno...
1
Obec Lenartov žiada svojich občanov o vyplnenie dotazníka k rozvojovému dokumentu obce - Programu hospodárskeho a sociálneho...
[wpfilebase tag=file id=504 tpl=pdf...
1
Žiadame predsedov miestnych organizácií a občianskych združení, aby zaslali alebo osobne doručili Mgr. Frandoferovej Márii,...
1
Obec Lenartov vyzýva občanov, ktorí disponujú dobovými fotografiami z obdobia II. sv. vojny a z povojnových čias, aby...
1
Z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie dňa 20.02.2015 (piatok) bude prevádzka Základnej školy v Lenartove, Materskej...
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa Zloženie sľubu...
POZVÁNKA   Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 17.02.2015...


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.