Úradná tabuľa

POZVÁNKA   Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 17.02.2015...
1
Predmet obstarávania: Dodávka kompletného systému záhradného oplotenia okolo školskej knižnice s osadením: - dodávka...
1
Predmet obstarávania: Dodávka palivového dreva na vykurovaciu sezóny 2015/2016 pre objekt v správe obce...
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa Kontrola plnenia...
POZVÁNKA   Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 12.02.2015...
Referendum a demokracia   Na Slovensku nás čaká opäť referendum. Ide v ňom aj o pojem manželstvo. Slovenčina je...
1
Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení...
1
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (jednoduchá zákazka) zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom...
1
Obec Lenartov, Lenartov 37, 086 06  Lenartov VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č....


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.