Úradná tabuľa

1
Prevádzkovateľ komunitného centra obec Lenartov, Lenartov 37, 086 06  Malcov vyhlasuje výberové konanie na a) jedno...
Program zasadnutia: otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa Kontrola plnenia...
POZVÁNKA   Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 24.04.2015...
1
Prevádzame rekonštrukcie a opravy pomníkov a taktiež výrobu a montáž nových pomníkov. Michal Bereščák, Gerlachov č....
1
Obec Lenartov zverejnila dňa 6. apríla 2015 nasledujúce dokumenty k pripomienkovaniu, ktoré sa budú schvaľovať na nasledujúcom...
1
  Obecný úrad Lenartov, Lenartov 37, 086 06 Malcov vyhlasuje výberové konanie na • jedno pracovné miesto...
1
Obec Lenartov zverejnila dňa 2. apríla 2015 nasledujúce dokumenty k pripomienkovaniu, ktoré sa budú schvaľovať na nasledujúcom...
1
 Obec L E N A R T O V, 086 06 Malcov Číslo: 221/2015/Va – 24VD . Lenartov, dňa 30.3.2015 . . Vec: Oznámenie o začatí...
1
Obec Lenartov vyhlasuje mimoriadnu zbierku pre občanov zo susednej dediny Malcov, ktorým včera v nočných hodinách zhorelo 15...
1
 Prevádzkovateľ komunitného centra obec Lenartov, Lenartov 37, 086 06 Malcov vyhlasuje výberové konanie na a) jedno...


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.