Úradná tabuľa

1
[wpfilebase tag=file id=1451 tpl=pdf...
1
Z dôvodu aktuálneho riešenia implementácie projektu ,,Komunitné centrum Lenartov“, ITMS +: 312061F497 zvoláva starostka obce...
1
[wpfilebase tag=file id=1446 tpl=pdf...
1
[wpfilebase tag=file id=1444 tpl=pdf...
1
Na základe upozornenia VSD, a.s. Košice, Vám oznamujeme, že z dôvodu opráv a pravidelnej údržby distribučnej ...
1
[wpfilebase tag=file id=1417 tpl=pdf /] [wpfilebase tag=file id=1418 tpl=pdf /] [wpfilebase tag=file id=1419 tpl=pdf...
1
Pri kliknutí na takýto odkaz (viď príloha PDF) a následnom odovzdaní prihlasovacích údajov od Vášho účtu Vám budu...
1
Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska 14. - 20. október 2019 Pýtajme slovenské - každý deň! Počas Národných dní na...
1
V zmysle VZN obce Lenartov č. 2/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Lenartov oznamujeme a dávame do...
1
Program zasadnutia: Otvorenie. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa. Kontrola plnenia uznesení. ...


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.