Úradná tabuľa

1
Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska 14. - 20. október 2019 Pýtajme slovenské - každý deň! Počas Národných dní na...
1
V zmysle VZN obce Lenartov č. 2/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Lenartov oznamujeme a dávame do...
1
Program zasadnutia: Otvorenie. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa. Kontrola plnenia uznesení. ...
1
Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa...
1
[wpfilebase tag=file id=1380 tpl=pdf...
1
Vážení občania, dostali sme nasledovnú informáciu. Na internete je webová stránka www.slovenskyvyrobca.sk , na ktorej je...
1
[wpfilebase tag=file id=1359 tpl=pdf /] [wpfilebase tag=file id=1360 tpl=pdf...
1
Komunitné centrum a školská knižnica pozývajú všetkých občanov obce na prednášku, na tému:  ,,Pijavice do každej...


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.