Úradná tabuľa

Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa Kontrola plnenia...
1
POZVÁNKA   Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 21.05.2015...
1
Redakcia informačného občasníka Lenartovčan oznamuje všetkým občanom, že svoje príspevky do obecných novín môžu...
1
Prevádzkovateľ komunitného centra obec Lenartov, Lenartov 37, 086 06  Malcov vyhlasuje výberové konanie na a) jedno...
Program zasadnutia: otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa Kontrola plnenia...
POZVÁNKA   Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 24.04.2015...
1
Prevádzame rekonštrukcie a opravy pomníkov a taktiež výrobu a montáž nových pomníkov. Michal Bereščák, Gerlachov č....
1
Obec Lenartov zverejnila dňa 6. apríla 2015 nasledujúce dokumenty k pripomienkovaniu, ktoré sa budú schvaľovať na nasledujúcom...


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.