Úradná tabuľa

Obec Lenartov odpredá špeciálny automobil značky AVIA AVIA A 30 K   rok výroby: 1980 stav tachometra: 42075 km toho...
1
Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa   Obec Lenartov so sídlom Lenartov 37, 086 06...
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa Kontrola plnenia...
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa Kontrola plnenia...
1
Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 24.07.2015 (piatok) o 17:00 hod....
1
Prílohy na stiahnutie: Komunikácia Obec MÚ OÚ ÚPSVaR Potvrdenie Lekára Verejné Tábory Verejný Letný Tábor -...
1
Súbor PDF na stiahnutie: [wpfilebase tag=file id=439 tpl=pdf...
1
Výzva V letnom období sa venuje zvýšená pozornosť predovšetkým chodcom ako najzraniteľnejším účastníkom cestnej...


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.