Úradná tabuľa

[wpfilebase tag=file id=504 tpl=pdf...
1
Žiadame predsedov miestnych organizácií a občianskych združení, aby zaslali alebo osobne doručili Mgr. Frandoferovej Márii,...
1
Obec Lenartov vyzýva občanov, ktorí disponujú dobovými fotografiami z obdobia II. sv. vojny a z povojnových čias, aby...
1
Z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie dňa 20.02.2015 (piatok) bude prevádzka Základnej školy v Lenartove, Materskej...
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa Zloženie sľubu...
POZVÁNKA   Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 17.02.2015...
1
Predmet obstarávania: Dodávka kompletného systému záhradného oplotenia okolo školskej knižnice s osadením: - dodávka...
1
Predmet obstarávania: Dodávka palivového dreva na vykurovaciu sezóny 2015/2016 pre objekt v správe obce...
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa Kontrola plnenia...


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.