Úradná tabuľa

1
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - konkurz Obec Lenartov, v zastúpení starostkou obce, vypisuje v súlade so zákonom č....
1
ARBORISTICKÝ ŠTANDARD REZ STROMOV 1.   Arboristický štandard „Rez stromov“ bol spracovaný a upravený v súlade s...
1
Obec Lenartov zverejnila dňa 23. októbra 2015 nasledujúci dokument k pripomienkovaniu, ktorý sa bude schvaľovať na nasledujúcom...
1
Redakcia informačného občasníka Lenartovčan oznamuje všetkým občanom, že svoje príspevky do obecných novín môžu...
1
Pobyty pre sociálne slabšie rodiny v štátnych zariadeniach zadarmo Určené pre rodiny s nezaopatrenými deťmi Kde: Signál...
1
V akademickom roku 2016/2017 bude na Akadémii ozbrojených síl otvorené štúdium v štyroch akreditovaných trojročných denných...
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa Zmena v Zásadách...
1
SAD PREŠOV, a.s. PRIJME VODIČOV AUTOBUSOV KONTAKT: 0902 965 727, 051 7560727 Ing....
1
OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného...
1
Obec Lenartov oznamuje, že sme s projektom "Náučno-oddychový park Rozprávkovo" postúpili do hlasovania spomedzi 881...


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.