Úradná tabuľa

1
Obec Lenartov ponúka uchádzačom o zamestnanie rekvalifikačný kurz: - pilčík - murár - nakladač - opatrovateľský...
1
[wpfilebase tag=file id=413 tpl=pdf /] [wpfilebase tag=file id=414 tpl=pdf /] [wpfilebase tag=file id=415 tpl=pdf...
1
Vážený pán starosta, pani starostka Obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc pri zrealizovaní jedného z najväčších a...
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa Kontrola plnenia...
1
POZVÁNKA   Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 21.05.2015...
1
Redakcia informačného občasníka Lenartovčan oznamuje všetkým občanom, že svoje príspevky do obecných novín môžu...
1
Prevádzkovateľ komunitného centra obec Lenartov, Lenartov 37, 086 06  Malcov vyhlasuje výberové konanie na a) jedno...
Program zasadnutia: otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa Kontrola plnenia...


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.