Úradná tabuľa

Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa Zmena v Zásadách...
1
SAD PREŠOV, a.s. PRIJME VODIČOV AUTOBUSOV KONTAKT: 0902 965 727, 051 7560727 Ing....
1
OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného...
1
Obec Lenartov oznamuje, že sme s projektom "Náučno-oddychový park Rozprávkovo" postúpili do hlasovania spomedzi 881...
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa Kontrola plnenia...
Obec Lenartov odpredá špeciálny automobil značky AVIA AVIA A 30 K   rok výroby: 1980 stav tachometra: 42075 km toho...
1
Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa   Obec Lenartov so sídlom Lenartov 37, 086 06...
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa Kontrola plnenia...
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa Kontrola plnenia...


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.