Úradná tabuľa

Návrh rozpočtu obce Lenartov na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie...
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa Kontrola plnenia...
1
Oznamujeme všetkým, ktorí majú záujem o nájomné byty v Lenartove, že obec Lenartov – na základe osobných dopytov občanov,...
1
Obec Lenartov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta ekonóm – účtovník Charakteristika pracovného...
1
Strana 3122, Zbierka zákonov č. 307/2015, Čiastka 86 ROZHODNUTIE predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 12. novembra...
1
Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 16.11.2015 (pondelok) o 17:00 hod....
1
Článok z Prešovských novín zo dňa 10.11.2015 o Lenartove Stokilový meteorit, pálenie uhlia, misionár medzi kanibalmi...
1
Vianočná Budapešť Termín: 5.12.2015 Cena 28,00 € Maďarsko je krajinou tisícich podôb, pre mnohých zemou histórie,...
1
Obec Lenartov vyhlasuje výberové konanie na vykonanie prác - na zhotoviteľa diela "Rekonštrukcia havarijného stavu...
1
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - konkurz Obec Lenartov, v zastúpení starostkou obce, vypisuje v súlade so zákonom č....


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.