Úradná tabuľa

1
Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 29.12.2015 (utorok) o 17:00 hod....
1
Obec Lenartov vyhlasuje výberové konanie na vykonanie prác - na zhotoviteľa diela "Stavebné úpravy schodišťa a chodby v...
1
[wpfilebase tag=file id=501 tpl=pdf /] [wpfilebase tag=file id=502 tpl=pdf /] [wpfilebase tag=file id=503 tpl=pdf...
Obec Lenartov zverejnila dňa 7. decembra 2015 nasledujúci dokument k pripomienkovaniu, ktorý sa bude schvaľovať na nasledujúcom...
1
DAŇ Z POZEMKOV  Katastrálne územia  ORNÁ PÔDA TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST Hodnota pôdy €/m2 Hodnota...
1
Obec Lenartov zverejnila dňa 2. decembra 2015 nasledujúci dokument k pripomienkovaniu, ktorý sa bude schvaľovať na nasledujúcom...
Návrh rozpočtu obce Lenartov na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie...
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa Kontrola plnenia...
1
Oznamujeme všetkým, ktorí majú záujem o nájomné byty v Lenartove, že obec Lenartov – na základe osobných dopytov občanov,...
1
Obec Lenartov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta ekonóm – účtovník Charakteristika pracovného...


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.