Úradná tabuľa

1
2. kolo streleckej súťaže sa uskutoční 06.03.2016 (nedeľa) so začiatkom o 14:00 hod. v sále kultúrneho...
1
Žiadame predsedov miestnych organizácií a občianskych združení, aby zaslali alebo osobne doručili Mgr. Márii Frandoferovej,...
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa Správa hlavnej...
1
Z dôvodu realizácie prác spojených s čistením vodojemu a pravidelnou údržbou verejného vodovodu, Vám týmto VVS a.s. závod...
1
Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 13.02.2016 (sobota) o 16:00 hod. v...
1
Obec Lenartov zverejňuje nasledujúci dokument: Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na...


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.