Úradná tabuľa

1
VSD oznamuje občanom, že dňa 30. marec 2016 v čase od 7:20 hod. do 17:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z...
1
Predmet obstarávania: Dodávka palivového dreva na vykurovaciu sezónu 2016/2017 pre objekt v správe obce...
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa Stanovisko k...
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa Kontrola plnenia...
1
2. kolo streleckej súťaže sa uskutoční 06.03.2016 (nedeľa) so začiatkom o 14:00 hod. v sále kultúrneho...
1
Žiadame predsedov miestnych organizácií a občianskych združení, aby zaslali alebo osobne doručili Mgr. Márii Frandoferovej,...


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.