Úradná tabuľa

1
Upozorňujeme občanov na to, aby akýkoľvek vstup na pozemok bez dovolenia hlásili na č. 158 alebo na Obvodné oddelenie PZ Kurov...
1
OZ Integrácia svieti pre všetky deti rovnako Vás srdečne pozýva na 1. ročník KONCERTU INTEGRÁCIA SENIOROV 2016,  ktorý sa...
1
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba komisií, určenie zapisovateľa Predstavenie Projektu DOM.ov Zapojenie obyvateľov...
1
Vzhľadom k tomu, že v Slovenskej republike bol potvrdený výskyt infekčnej anémie koní, Štátna veterinárna a potravinová...
Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom  Použité batérie a akumulátory...
1
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba komisií, určenie zapisovateľa Kontrola plnenia uznesení Návrh na zápis do...
1
Oznamujeme občanom a verejnosti, že od 1. októbra 2016 sa menia úradné hodiny na Obecnom úrade v Lenartove a to od 7:30 hod....
1
Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa...
1
PSK, ako príslušný orgán územného plánovania oznamuje VEREJNÉ PREROKOVANIE KONCEPTU ÚZEMNÉHO PLÁNU PREŠOVSKÉHO...
1
Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 31.08.2016 (streda) o 18:00 hod. v...


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.