Úradná tabuľa

1
[wpfilebase tag=file id=677 tpl=pdf...
1
[wpfilebase tag=file id=674 tpl=pdf...
1
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov oznamuje, že v termíne od 24. apríla 2017 až do 7. mája 2017 sa...
1
Obec Lenartov dáva do pozornosti nezamestnaným občanom, že majú možnosť absolvovať opatrovateľský kurz v obci. Pri...
1
Program zasadnutia: Otvorenie Určenie zapisovateľa a voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Kontrola...
1
OZNAM Na základe upozornenia VSD, a.s. Košice, Vám oznamujeme, že z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho...
1
Výzva na predloženie cenovej ponuky: Príprava modelu nízkonákladového domu - projektová...
1
Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať...
1
Okresný úrad Bardejov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Vás upozorňuje na kontrolu lehoty platnosti TECHNICKEJ...
1
Milé dámy, predstavitelia strany SMER - sociálna demokracia  Vás srdečne pozývajú na oslavu Vášho sviatku. MODERUJE:...


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.